Printen

Verkoopvoorwaarden

De prijzen meegedeeld op deze website zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Na betaling van de factuur werkt Knopspublishing BVBA het door u bestelde werk af. Alle geschillen verbonden aan deze website zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele betwistingen kunnen alleen voor de rechtbanken van het arrondissement Turnhout of Antwerpen worden beslecht. Klachten of bezwaren met betrekking tot gedane levering dienen overgemaakt te worden binnen acht dagen na de levering. Alle verzendingen gebeuren steeds op risico en eigen verantwoordelijkheid van de klant, wat ook het vervoermiddel is. Door de aanvaarding van de factuur en/of het betalingsoverzicht erkent de koper kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden hierboven vermeld en onder deze verkoopsvoorwaarden te hebben gekocht.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalmiddel deze website niet verder te gebruiken.

 


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.