Delen Printen

Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht Boekdeel I & II 2015-2016 - Master na Masteropleiding

Omschrijving

Technische fiche

Selectie Wetgeving Ondernemingsrecht

Deze wetgevingsbundel kwam tot stand in de voortgezette opleiding van Master in het Ondernemingrecht / Master in Business Law, ingericht door de Universiteit Antwerpen.

De opgenomen wetteksten komen aan bod in de diverse rechtstakken binnen deze postuniversitaire juridische opleiding: economisch recht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, sociaal recht, verbintenissenrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening en economisch bestuursrecht.

Ook buiten deze master na master opleiding zal deze wetgevingsbundel een handig werkinstrument zijn voor de praktijkjurist. Gelet op de grote hoeveelheid aan wetteksten werd geopteerd voor een spreiding over twee boekdelen:

- volume 1: economisch recht, verbintenissenrecht, economisch bestuursrecht, sociaal recht
- volume 2: vennootschapsrecht, fiscaal recht, milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht.

Deze editie is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 01.08.2015, met uitzondering van het onderdeel Wetboek van de Inkomstenbelastingen dat bijgewerkt is tot 10.08.2015, BS 18.08.2015.

 

Master na Master in het Ondernemingsrecht

Sinds het academiejaar 1993-1994 wordt door de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen de postacademische opleiding van Master in het Ondernemingsrecht of Master in Business Law ingericht.

Deze gespecialiseerde studie richt zich tot juristen die reeds enige beroepservaring hebben. Het programma bestrijkt alle juridische aspecten inzake oprichting, bestuur en werking, alsook beëindiging van de onderneming, zowel behandeld vanuit een academische invalshoek, als vanuit de praktijk via gevallenstudie.

Op die manier beantwoordt deze master na master opleiding optimaal aan de noodzaak tot permanente vorming en levenslang leren waarmee elke advocaat, magistraat, bedrijfsjurist, notaris, kortom de jurist in het algemeen, geconfronteerd wordt.

Verdere informatie kan U vinden op:
www.uantwerpen.be/ondernemingsrecht

 

 

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 21%

ISBN: -

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Today's  lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

Today's lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.