Delen Printen

Wetgevingsbundel Fiscaal Recht 2017-2018 Boek II

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

De wetgevingsbundel Fiscaal Recht is het basiswerk voor zowel de beginnende als de ervaren fiscalist. Deze
wetgevingsbundel bestaat uit drie boekdelen en bevat de voornaamste wetteksten die fiscale praktijkbeoefenaren en studenten fiscaal recht nodig hebben.

De opgenomen wetteksten dekken een ruimer terrein dan het fiscaal recht sensu stricto. De wetgevingsbundel bestaat uit drie aparte delen, die als geheel worden aangeboden, maar ook apart verkrijgbaar zijn.

Boek I-A en I-B vormen samen het fiscaal luik van de wetgevingsbundel Fiscaal Recht en zijn als één geheel te
zien. Zij bevatten een ruime selectie van fiscale bronnen uit zowel de directe als indirecte belastingen, de lokale
en regionale belastingen, Vlaamse codex fiscaliteit, het Europees als Internationaal belastingrecht.

Boek II bevat een aanvullende praktische selectie van belangrijke algemene en ondersteunende wetteksten zoals
o.m. het EVRM en het Wetboek vennootschappen.

Aan de samenstelling en de opmaak werd de nodige zorg besteed opdat deze bundel een betrouwbaar en praktisch
vlot hanteerbaar werkinstrument is voor de gebruiker.

De editie 2017 is samengesteld aan de hand van publieke bronnen zoals die op 15 augustus 2017 beschikbaar
waren. De wetgeving is tot die datum gecoördineerd en geactualiseerd.

Deze wetgevingsbundel Fiscaal Recht wordt ook uitgegeven in het Frans onder de titel ‘Recueil de législation Droit fiscal 2017
 

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5484-7

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.