Delen Printen

Wetboek Landmeter-Expert 2014

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

Derde volledig herwerkte en geactualiseerde editie van het Wetboek Landmeter-Expert.
Editie 2014-2015

Het Wetboek Landmeter-Expert is een praktijkgerichte selectie van wet- en regelgeving. De opgenomen wetgeving is afgestemd op de professionele noden van de landmeter-expert in de uitoefening van zijn beroep. Het bevat een selectie van burgerlijk recht, administratief recht, milieurecht en de plichtenleer.

Nuttige artikels uit het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe Vlaamse Codex en de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het beroep van landmeter-expert zijn zorgvuldig geselecteerd dankzij een intense samenwerking tussen BOLE vzw en de auteurs.

Het wetboek Landmeter-Expert is dan ook een instrument van, voor en door de professionele praktijk. De auteurs beheersen de materie grondig. Mr. Jacubowitz is als gespecialiseerd advocaat bij het kantoor Xirius bijzonder betrokken bij de begeleiding van diverse dossiers ism Landmeters-Experten. Mr. Ronse is advocaat , gespecialiseerd in administratief en milieurecht bij het kantoor Publius en in die functie bekend met dossiers inzake o.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw. Prof. Dr. Sagaert is Gewoon Hoogleraar Zakenrecht en Verbintenissenrecht aan de K.U.Leuven, K.U.Leuven campus Kortrijk en Universiteit Antwerpen. Tevens is mr. Sagaert als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Eubelius, waar hij zich toelegt op het vastgoedrecht. De auteurs staan borg voor een praktijkgericht wetboek op maat.

Volgende landmeters-experten verleenden eveneens hun medewerking: de heren Baudru, Bultiau, Moeyersons, Verhaert en Wéry.

Is onder meer opgenomen: regelgeving inzake gemene muur, erfdienstbaarheden, onteigening, verkavelingsvoorschriften, energieprestatiecertificaat, plaatsbeschrijvingen, huur en handelshuur…, maar ook wetgeving inzake het milieurecht en de deontologische plichten mbt het beroep van landmeter-expert.

In deze derde editie werd bovendien volgende regelgeving nieuw opgenomen:

  • Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten
  • Wet van 18 juli 2013 betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Het wetboek word voorgesteld tijdens het Nationaal Colloquium van de BOLE vzw, te Luik  oktober 2014.

De uitgave is tevens beschikbaar in het Frans ‘Code du Géomètre–Expert’.
 

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5393-2

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.