Delen Printen

Vlaamse Erfbelasting, Oefeningen - OUT OF STOCK

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

Dit boek geeft een aantal praktische oefeningen op de Vlaamse erfbelasting, met uitgewerkte rekenvoorbeelden. Men ziet er de regels in praktijk toegepast, met de concrete gevolgen. Hoe wordt een verblijvingsbeding in de aangifte verwerkt, een contractuele erfstelling? Wat zijn de gevolgen van de inbreng of de inkorting van schenkingen? Hoe wordt de vrijstelling voor bossen concreet berekend? En een duolegaat? En wat is de
invloed van vergoedingsrekeningen?

Telkens wordt de berekening uiteengezet, met alle tussenstappen, gevolgd door een schematische voorstelling ervan. Er wordt zowel naar de nieuwe artikelen in de Codex, als naar de oude artikelen van het Wetboek Successierecht verwezen.

Mr. Katrien Van Boxstael en mr. Alain Van Geel zijn advocaten, en Rik Deblauwe is wetenschappelijk adviseur, bij Tiberghien advocaten.

De heer Deblauwe is tevens auteur van de ‘Inleiding tot de Successierechten’ en ‘Het Recht van Terugkeer of de Anomale Erfopvolging’ eerder verschenen bij dezelfde uitgever.

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 6%

ISBN:

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.