Delen Printen

Pakket Landmeter-Expert 2018

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

Speciaal voor de landmeter-expert stelde Mijnwetboek.be een professioneel boekenpakket samen, met daarin alle noodzakelijke vakliteratuur tegen een zeer voordelige prijs. Bestel dit pakket ter waarde van € 357,00 nu voor € 314,00 en krijg de e-books van de opgenomen titels er gratis bovenop!

Het pakket bevat de volgende publicaties:

De landmeter-expert, gerechtsdeskundig - Editie 2017, Françoise de Roy, Serge Roland, Francis Gäbele

Deze publicatie is de vrucht van de samenwerking tussen verschillende specialisten op dit domein en wil de lezer vertrouwd maken met de gerechtelijke expertise. In het boek vindt u meer bepaald een uitvoerig commentaar bij de volledige wetgeving die van toepassing is, alsook informatie en praktische tips. Voor meer info, klik hier.

Schattingsverslagen - Kwaliteitscharter - Editie 2015, Jaak Vermeiren  

Het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen biedt een nieuw volwaardig alternatief ter vervanging van de voorafgaande schattingen inzake de erfbelasting. Het voldoet aan de moderne vereisten qua motivering van de besluitvorming en garandeert de neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de opsteller.Dit werk belicht de achtergronden en motivaties van de totstandkoming van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen. Het biedt een zicht op de toepassing ervan in de praktijk. Voor meer info, klik hier.

Mede-eigendom - Editie 2013, Unie van Landmeters-Experten van Brussel vz

De landmeter-expert heeft een belangrijke rol bij mede-eigendom. Hij is de professional bij uitstek op het vlak van meting, vastgoedexpertise en grondbeheer. Hij helpt de partijen bij het op punt stellen van de basisakte of bij de herziening van de aandelen in de mede-eigendom. Dit werk wil een gids zijn voor de vakman die met deze delicate opdracht belast is. Voor meer info, klik hier.

Afpaling in de praktijk - Editie 2012, De Belgische orde van Landmeters-Experten vzw

In dit naslagwerk worden de verschillende fasen van de afpaling stap voor stap toegelicht en verduidelijkt aan de hand van schema’s en tekeningen. Voorts bevat dit werk praktische informatie over onder meer tegenspraak inzake afpaling en specifieke afpalingen zoals de gerechtelijke afpaling. De teksten zijn aangevuld met raadgevingen van goede praktijk, een overzichtelijk lexicon en alle nodige wetsbepalingen en zelfs ontwerpen van besluiten. Voor meer info, klik hier.

Meetcode- Editie 2011, De Belgische orde van Landmeters-Experten vzw

De ‘Meetcode’ geeft u als landmeter-expert een praktische houvast bij de opmeting van gebouwen. In het boek worden gemeenschappelijke definities en basisregels aangereikt die van toepassing zijn op alle gebouwde onroerende goederen, zodat deze op een homogene en coherente manier kunnen worden opgemeten. Door middel van schema’s en tekeningen wordt alles duidelijk geïllustreerd. Voor meer info, klik hier.
 

 

 

 

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 21%

ISBN: '-

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Today's  lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

Today's lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.