Delen Printen

Mijn advocaat weet alles! Todays Lawyer

Omschrijving

Technische fiche

Het zesde nummer van Today’s Lawyer, waarmee de eerste jaargang wordt afgesloten, is een themanummer dat velen binnen de beroepsgroep beroert. Het bevat een collage van bijdragen van zeer uiteenlopende oorsprong. Het heeft niet de ambitie om een coherente synthese te bieden van de materie, maar wil de lezer wel aanzetten tot reflectie.

Daarbij hoopt de redactie natuurlijk dat de beleidsverantwoordelijken van de advocatuur dit ook lezen en ze hiermee verder gaan. Het thema verdient het in ieder geval om verder te worden uitgediept. Het gaat immers over de toekomst van het beroep.

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 6%

ISBN: -

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.