Delen Printen

Inleiding tot de Successierechten

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

Een wonderbaar mooi boek. Zo zouden wij de "lnleiding tot de successierechten" van Rik DEBLAUWE willen omschrijven. Dit boek is een ware verrijking van de rechtstiteratuur. De eruditie, de historische belangstelling, de kritische ingesteldheid en de verhaaltrant die erin bestoten liggen, zijn gewoonweg schitterend. Het is een waar genoegen dit te lezen. - Bron: Fiscoloog 1404 te 29/10/2014

Klik hier voor nog een tweede recensie van Mr. Nemery De Bellevaux.

'Inleiding tot de Successierechten' belicht de fundamenten van het successierecht.

Dit boek is  een grondige en praktijkgerichte toelichting bij de Successierechten. Het boek is  opgevat als artikelsgewijze commentaar en verschijnt einde februari 2013. Een meesterwerk!

In deel I worden de artikelen van het Wetboek der Successierechten weergegeven en becommentarieerd aan de hand van de voorbereidende werken, de rechtspraak, vooral van de hogere rechtscolleges, en de rechtsleer. Op die manier krijgt de lezer inzicht in het ontstaan én de actuele toepassing van elk artikel.

Deel II is internationaal: het is een weergave en commentaar bij de verschillende internationale teksten inzake successierechten: de modelverdragen, de Belgische verdragen, de Europese aanbeveling, met tevens uittreksels en een korte commentaar bij de arresten van het Europese Hof van Justitie.

Het boek wil een zoektocht zijn naar de echte betekenis en de bedoeling van de wettelijke bepalingen, zoals de wetgever ze bedoeld heeft, en zoals ze in de loop der jaren geëvolueerd is. Vanuit deze kennis en inzichten is ook een betere toetsing aan doel en strekking van de wet in het kader van de antimisbruikbepaling mogelijk.

Dit boek is een uiterst handig en onmisbaar instrument voor professionele adviseurs inzake erfrecht, successie- en vermogensplanning en financiële planning, alsook voor fiscalisten, notarissen en andere juristen die geïnteresseerd zijn in successieplanning in het algemeen en het successierecht in het bijzonder. Dankzij de verschillende registers is het boek snel en makkelijk doorzoekbaar.

Rik Deblauwe studeerde rechten en notariaat aan de KU Leuven en fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool Brussel. Hij begon zijn carrière als medewerker bij notaris Hans Berquin. In 1984 koos hij voor de fiscaliteit bij het kantoor Tiberghien (later Tiberghien Advocaten). Van 1977 tot 2009 was hij tevens
lector belastingrecht aan de KU Leuven.

Rik Deblauwe is auteur van talloze publicaties inzake fiscaliteit en successierecht. Hij was ook lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (1978 tot 2008) en van de kernredactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht (2001 tot 2009) en is thans lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief Successierechten.
 

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5288-1

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

BIBF CODEX  2019

BIBF CODEX 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.