Delen Printen

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

De derde editie van ‘De Erfbelastingen in het Vlaams Gewest’ omvat een vrij volledige beschrijving van de betreffende regelgeving. De opbouw van het boek respecteert de structuur van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De wetgeving wordt verduidelijkt en het geheel wordt toegelicht met eenvoudige voorbeelden.

Naast het successierecht en het recht van overgang komt ook de procedure aan bod.

Dit boek heeft als doelstelling om een degelijke basiskennis te verschaffen, het is een ideaal startpunt voor eenieder die kennis wil maken met de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom beperkt.

Deze editie bevat de leerstof Erfbelastingen voor bachelorstudenten maar staat open voor iedereen die als student, in het beroepsleven of op persoonlijk vlak interesse heeft in deze boeiende maar soms complexe fiscale materie.

De auteur hoopt met dit boek te kunnen bijdragen aan het inzicht in de Vlaamse Erfbelasting.

Kathleen De Troeyer is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en Master of Laws in het fiscaal recht.

Zij doceert sinds 1997 aan de Thomas More Hogeschool en is auteur van meerdere werken.

In de hoedanigheid van BAP aan de Universiteit Antwerpen, publiceerde zij in samenwerking met professoren B. Peeters, N. Plets en G. Verbist ‘Voorstellen voor een hervorming van de successierechten (2015)’, ‘De levensverzekeringsgift (2016)’, 'Beleidsrelevant onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de Vlaamse fiscale maatregelen meer samenlevingsvormneutraal te maken (2017)’ en ‘De taxshift binnen de Vlaamse woonfiscaliteit (2019)’.

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 6%

ISBN: '-

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Codex voor de boekhoudkundige praktijk (vroegere BIBF codex)

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020

Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 1 januari 2020


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.