Delen Printen

Duolegaten

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

De auteur geeft raadgevers, advocaten en notarissen in het bijzonder, mee wat en hoe het duolegaat kan bijdragen tot het evenwicht tussen het nobele schenken voor het goede doel en het optimaliseren van de successierechten. Het duolegaat is een aangewezen instrument om schenkingen en erfenissen financieel te optimaliseren. Het duolegaat is anderzijds het middel bij uitstek om filantropische projecten financieel te steunen. Wie legateert en wie is de begunstigde? Kan u meerdere begunstigden aanstellen? of de VZW? Kan de VZW de schenking verwerken? Welk is de bijzondere taak van de notaria? Advocaat Rik Deblauwe van het gespecialiseerde fiscalistenkantoor Tiberghien Advocaten, is een vooraanstaand materiekenner en gewaardeerd spreker op de lezingen inzake “duolegaat” voor de studiekringen van de notarissen. De Vlaamse Liga tegen Kanker verduidelijkt de problematiek vanuit de praktijk. De slides van deze lezingen, aangevuld met het artikel “Op de Grens tussen Huwelijksgoederenrecht en Erfrecht” en de integrale wetgeving inzake successierechten (voor Vlaanderen, Wallonië én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgewerkt tot 1 september 2009), maken van dit boek een uniek en onmisbaar werkinstrument voor éénieder die met deze problematiek te maken heeft.

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5037-5

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 2019

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 2019

BIBF CODEX  2019

BIBF CODEX 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019

Wetgevingsbundel Fiscaal Recht aug 2019 I+II+III+Addendum

Wetgevingsbundel Fiscaal Recht aug 2019 I+II+III+Addendum


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
©2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.