Delen Printen

De landmeter-expert, gerechtsdeskundige

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

Speciaal voor de landmeter-expert stelde Mijnwetboek.be een professioneel boekenpakket samen, met daarin alle noodzakelijke vakliteratuur tegen een zeer voordelige prijs. Bestel dit pakket ter waarde van € 357,00 nu voor € 314,00 en krijg de e-books van de opgenomen titels er gratis bovenop! Meer info vindt u hier.

Dit boek, dat gewijd is aan een essentiële opdracht van de landmeter-expert, namelijk de gerechtelijke expertise, komt net op tijd. Een wet van 10 april 2014 – die binnenkort van kracht zou moeten worden – voert immers een nationaal register van gerechtelijk experten in, wat een aanzienlijke impact zal hebben op het beroep.

Deze publicatie is de vrucht van de samenwerking tussen verschillende specialisten op dit domein en wil de lezer vertrouwd maken met de bovenvermelde opdracht. In het boek vindt U meer bepaald een uitvoerig commentaar bij de volledige wetgeving die van toepassing is, alsook informatie en praktische tips.

In een eerste deel wordt dieper ingegaan op het bewijs, zowel in burgerlijk recht als in procesrecht. Daarna worden de geldende algemene principes inzake de gerechtelijke expertise besproken die, op enkele uitzonderingen na, facultatief is. Ook gaat het in het bijzonder over de actieve rol van de rechter, die nagaat of de termijnen wel gerespecteerd werden of de expertise wel op tegenspraak gewezen werd.

Bovendien wordt er gefocused op het statuut van de expert, op de modus operandi voor de keuze van de expert en zijn aanstelling door de rechter, en zelfs op de hypothese van de wraking van de expert. Ze lichten uitgebreid de opdracht van de expert toe, die nauw omschreven moet zijn en de rechter moet informeren over de technische aspecten, zonder uitspraken te doen over de juridische aspecten van het geschil. Ten slotte gaat het nog over het houden van expertisevergaderingen, de tussentijdse zesmaandelijkse verslagen, het voorlopige advies en het eindverslag.
Ook de delicate kwestie van de voorziening en van het bedrag van de honoraria van de expert komt aan bod. Ten slotte worden ook de opdrachten met betrekking tot de afpaling, de schatting van vastgoed voor hypothecaire leningen en voor
de vaststelling van het kadastraal inkomen aan een diepgaand onderzoek onderworpen.

Hebben meegewerkt aan dit boek:

Françoise de Roy, advocate aan de Balie van Brussel, lid van de groep Magister.legal, docent vastgoedrecht aan de IEPSCF (afdeling graduaat Landmeter- Vastgoedexpert), lid van de Commissie Huurschade bij de BULE, kristallen grenspaal 2006.

Serge Roland is landmeter-expert, erkend bemiddelaar en doorwinterd juridisch expert in vastgoedrecht, meer bepaald onteigeningen.

Francis Gäbele is landmeter-expert, auditeur-generaal van Financiën, gepensioneerd hoofd van de dienst Kadaster en professor aan de ECAM, waar hij lesgeeft aan toekomstige ingenieurs-landmeters.

 

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 21%

ISBN: -

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Today's  lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

Today's lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.