Delen Printen

Codex voor de Rechtspracticus 2015 - Boekdeel I & II

Omschrijving

Technische fiche

Gerelateerde boeken

Verschijnt in september 2015!


Een samenleving is voortdurend in beweging, hier en elders. Bepaalde (conflict)situaties ontstaan buiten onze wil om, doch vele vinden hun oorsprong in de wijze waarop mensen samenleven. Filosofen, sociologen en juristen hebben doorheen de eeuwen het belang trachten aan te tonen van een goed onderbouwde rechtsordening als noodzakelijke voorwaarde voor de opbouw en instandhouding van een harmonieuze samenleving.

Net zoals een samenleving voortdurend evolueert onder invloed van maatschappelijke en ethische tendensen, vertaalt deze dynamiek zich eveneens in de spelregels die worden omgezet in decreten, wetten, verordeningen en verdragen.

Zo onderging het gerechtelijk landschap in België de voorbije jaren enkele grondige en historische wijzigingen. De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (BS 27 september 2013) en de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (BS 10 december 2013) zijn hiervan maar enkele voorbeelden.

Van de rechtspracticus wordt niet enkel verwacht dat hij deze spelregels weet terug te vinden, doch hij moet er tevens op toezien op de hoogte te blijven van de actuele stand van deze regelgeving.

Een goede en geactualiseerde codex is daarbij onontbeerlijk.

Reeds voor de vierde maal is de PXL-Business, Rechtspraktijk erin geslaagd voor haar studenten een ‘Codex voor de Rechtspracticus’ samen te stellen. Geen sinecure als men weet dat de wetgever de voorbije maanden bijzonder actief is geweest en het gevaar om de hoek schuilt dat belangrijke wijzigingen door de rechtspracticus over het hoofd worden gezien.

De PXL-Business, Rechtspraktijk weet dit gevaar op kwaliteitsvolle wijze te onderkennen. Het valt op dat bij de samenstelling van deze codex bijzonder veel aandacht is besteed aan een gedetailleerde en zeer overzichtelijke inhoudstafel, de gids bij uitstek om zijn weg te vinden in het veelal juridische doolhof.

De samenstellers van deze codex verdienen alle waardering voor dit ongetwijfeld zeer nuttig instrument. Aan de lezers ervan wensen wij veel inspiratie en inzet toe.

Tony Heeren
voorzitter rechtbank eerste aanleg Limburg

Deze codex bevat de actuele wetgeving die een student rechtspraktijk nodig heeft tijdens zijn opleiding, en zal ook na het afstuderen nuttig blijken voor gebruik in het beroep van de afgestudeerde rechtspracticus.

De opgenomen teksten dekken de belangrijkste takken van het recht, behalve de sociale wetgeving.

Hij bestaat uit twee delen.
Deel 1: Internationaal en Europees recht, Staatsrecht, Burgerlijk recht, Economisch recht en Milieurecht
Deel 2: Gerechtelijk recht, Fiscaal recht en Strafrecht

Deze editie is samengesteld aan de hand van publieke bronnen zoals beschikbaar op 15 juni 2015, geactualiseerd en gecoördineerd.

Raadpleeg meer dan 100 titels op www.mijnwetboek.be; www.moncode.be; www.meingesetzbuch.be

 

 

 

Met uw bestelling bij mijnwetboek.be verklaart u onze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn.

De wetboeken uit onze Wetboekenwinkel zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. De content komt van publieke bronnen, aangeleverd door de samensteller. mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze wetboeken.

Info

Prijs inc. BTW:

BTW: print 6%, e-book 21%

ISBN: 978-9-4603-5441-0

Levering: binnen 10 dagen na betaalontvangst


Publicatie top 5

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Binnenkort: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Erfbelasting in het Vlaams Gewest maart 2019

Today's  lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

Today's lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

TNM - Tijdschrift Notarieel Management

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.