Rubrieken

AlgemeenNotarisAdvocaatGerechtsdeurwaarderLokale besturen

Notaris - Aankomende opleidingen

28Mar

Vastgoedtransacties in de notariële praktijk te Oostkamp

Bouwmisdrijven, kwetsbaar bosgebied en bebouwbaarheid, (historische) bodemvervuiling, uitbreidingsgebieden ...

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Yves Loix, advocaat, GSJ advocaten


Tijdens deze interactieve masterclass wordt aandacht besteed aan de meest recente evoluties op het vlak van het omgevingsrecht met inbegrip van de nieuwigheden uit het Handhavins- en het Bodemdecreet. Het aantal deelnemers is beperkt i.f.v. een maximale praktijkgerichte benadering.Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29418 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
04Apr

Erfbelasting 2019 in de notariële praktijk te Houthalen - VOLZET

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Mevr. Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
Dhr. Rik Deblauwe, wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten

Sinds het nieuwe erfrecht begin september in werking trad, zijn er een aantal substantiële wetgevende ontwikkelingen geweest, inclusief nieuwe standpunten van de Vlaamse Belastingdienst. De notaris moet hiermee rekening houden bij het uitwerken van de successieplanning. De heer Rik Deblauwe en mevrouw Annick Ghysens gaan op een aantal praktische vragen dieper in en baseren zich daarbij op de nieuwe editie van het standaardwerk ‘Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting’ van Rik Deblauwe.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29147 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
24Apr

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) te Oostkamp - VOLZET

Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken

 

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten.
Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch geordende modelclausules.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29351 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
24Apr

Vastgoedtransacties in de notariële praktijk te Antwerpen

Bouwmisdrijven, kwetsbaar bosgebied en bebouwbaarheid, (historische) bodemvervuiling, uitbreidingsgebieden ...

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Yves Loix, advocaat, GSJ advocaten


Tijdens deze interactieve masterclass wordt aandacht besteed aan de meest recente evoluties op het vlak van het omgevingsrecht met inbegrip van de nieuwigheden uit het Handhavins- en het Bodemdecreet. Het aantal deelnemers is beperkt i.f.v. een maximale praktijkgerichte benadering.Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29418 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
08May

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) te Antwerpen - VOLZET

Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken

 

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten.
Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch geordende modelclausules.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29351 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
09May

Van BVBA naar BV Het nieuwe BV-recht aan de hand van een draaiboek voor het notariaat te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en advocaat Laga advocaten

 

Het Belgische vennootschapsrecht staat aan de vooravond van de grootste hervorming van de voorbije decennia. Vooral de regelen voor de BVBA, die tot BV wordt omgedoopt, worden hierbij volledig hertekend. Tijdens deze opleiding wordt een volledig overzicht geboden van het nieuwe BV-recht en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de aanpassing van de statuten van de bestaande BVBA’s die door de hervorming noodzakelijk worden gemaakt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28920 voor 3,5u juridische vorming.

 

 

+Meer lezen en inschrijven
15May

De impact van de nieuwe regionale huurwetgeving voor de notaris te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Dhr. Pieter Brulez, referendaris Hof van Cassatie
 

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Huurdecreet in werking. Tijdens deze opleiding zal worden stilgestaan bij de impact van het Vlaams Huurdecreet op het woninghuurrecht, meer specifiek bij de verschillende wijzigingen aan het bestaande woninghuurrecht. Waar nodig, zal zijdelings ook bij de Brusselse woninghuurordonnantie worden stilgestaan, die reeds enige tijd geleden in werking trad.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29625 voor 4 u juridische punten.

+Meer lezen en inschrijven
16May

Vereffening en verdeling na echtscheiding notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - 2 dagen te Leuven - VOLZET

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

INSCHRIJVING VOOR STUDIEDAG & WORKSHOP
- 16 mei 2019
- 17 mei 2019

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).

Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+Meer lezen en inschrijven
16May

Vereffening en verdeling na echtscheiding notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB te Leuven- VOLZET

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE STUDIEDAG ZELF (ZONDER WORKSHOP)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).

Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+Meer lezen en inschrijven
17May

Vereffening en verdeling na echtscheiding notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB te Leuven - VOLZET

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE WORKSHOP ZELF (ZONDER STUDIEDAG)

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).


Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+Meer lezen en inschrijven
22May

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) te Houthalen - VOLZET

Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken

 

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten.
Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch geordende modelclausules.

 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29351 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
22May

Erfbelasting 2019 in de notariële praktijk te Leuven

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Mevr. Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
Dhr. Rik Deblauwe, wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten

Sinds het nieuwe erfrecht begin september in werking trad, zijn er een aantal substantiële wetgevende ontwikkelingen geweest, inclusief nieuwe standpunten van de Vlaamse Belastingdienst. De notaris moet hiermee rekening houden bij het uitwerken van de successieplanning. De heer Rik Deblauwe en mevrouw Annick Ghysens gaan op een aantal praktische vragen dieper in en baseren zich daarbij op de nieuwe editie van het standaardwerk ‘Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting’ van Rik Deblauwe.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29147 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
27May

Van BVBA naar BV Het nieuwe BV-recht aan de hand van een draaiboek voor het notariaat te Sint-Martens-Latem

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en advocaat Laga advocaten

 

Het Belgische vennootschapsrecht staat aan de vooravond van de grootste hervorming van de voorbije decennia. Vooral de regelen voor de BVBA, die tot BV wordt omgedoopt, worden hierbij volledig hertekend. Tijdens deze opleiding wordt een volledig overzicht geboden van het nieuwe BV-recht en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de aanpassing van de statuten van de bestaande BVBA’s die door de hervorming noodzakelijk worden gemaakt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28920 voor 3,5u juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
05Jun

De impact van de nieuwe regionale huurwetgeving voor de notaris te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Dhr. Pieter Brulez, referendaris Hof van Cassatie
 

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Huurdecreet in werking. Tijdens deze opleiding zal worden stilgestaan bij de impact van het Vlaams Huurdecreet op het woninghuurrecht, meer specifiek bij de verschillende wijzigingen aan het bestaande woninghuurrecht. Waar nodig, zal zijdelings ook bij de Brusselse woninghuurordonnantie worden stilgestaan, die reeds enige tijd geleden in werking trad.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29625 voor 4 u juridische punten.

+Meer lezen en inschrijven
12Jun

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) te Leuven

Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken

 

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten.
Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch geordende modelclausules.

 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29351 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
12Jun

De impact van de nieuwe regionale huurwetgeving voor de notaris te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Dhr. Pieter Brulez, referendaris Hof van Cassatie
 

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Huurdecreet in werking. Tijdens deze opleiding zal worden stilgestaan bij de impact van het Vlaams Huurdecreet op het woninghuurrecht, meer specifiek bij de verschillende wijzigingen aan het bestaande woninghuurrecht. Waar nodig, zal zijdelings ook bij de Brusselse woninghuurordonnantie worden stilgestaan, die reeds enige tijd geleden in werking trad.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29625 voor 4 u juridische punten.

+Meer lezen en inschrijven

Notaris - Nazorg voorbije opleidingen

22Mar

Erfbelasting 2019 in de notariële praktijk te Oostkamp - VOLZET

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Mevr. Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL 
Dhr. Rik Deblauwe, wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten

Sinds het nieuwe erfrecht begin september in werking trad, zijn er een aantal substantiële wetgevende ontwikkelingen geweest, inclusief nieuwe standpunten van de Vlaamse Belastingdienst. De notaris moet hiermee rekening houden bij het uitwerken van de successieplanning. De heer Rik Deblauwe en mevrouw Annick Ghysens gaan op een aantal praktische vragen dieper in en baseren zich daarbij op de nieuwe editie van het standaardwerk ‘Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting’ van Rik Deblauwe.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29147 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
21Mar

Vastgoedtransacties in de notariële praktijk te Houthalen

Bouwmisdrijven, kwetsbaar bosgebied en bebouwbaarheid, (historische) bodemvervuiling, uitbreidingsgebieden ...

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Yves Loix, advocaat, GSJ advocaten


Tijdens deze interactieve masterclass wordt aandacht besteed aan de meest recente evoluties op het vlak van het omgevingsrecht met inbegrip van de nieuwigheden uit het Handhavins- en het Bodemdecreet. Het aantal deelnemers is beperkt i.f.v. een maximale praktijkgerichte benadering.Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29418 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
19Mar

Van BVBA naar BV Het nieuwe BV-recht aan de hand van een draaiboek voor het notariaat te Antwerpen - VOLZET

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en advocaat Laga advocaten

 

Het Belgische vennootschapsrecht staat aan de vooravond van de grootste hervorming van de voorbije decennia. Vooral de regelen voor de BVBA, die tot BV wordt omgedoopt, worden hierbij volledig hertekend. Tijdens deze opleiding wordt een volledig overzicht geboden van het nieuwe BV-recht en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de aanpassing van de statuten van de bestaande BVBA’s die door de hervorming noodzakelijk worden gemaakt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28920 voor 3,5u juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven

Publicatie top 5

Wetboek op maat

Wenst u een wetboek op maat?
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.