Rubrieken

AlgemeenNotarisAdvocaatGerechtsdeurwaarder

Algemeen - Aankomende opleidingen

27Mar

Lokale belasting in de praktijk van de financieel beheerder - STUDIEDAG 2 te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor financieel beheerders, hoofden financiële diensten én hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen en schepenen van financiën

Inschrijving enkel voor STUDIEDAG  2

Sprekers:

 • Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere, professor lokale en regionale belastingen UGent
 • Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere 


Studiedagen onder voorzitterschap van
:

 • De heer Luc Verhulst, licentiaat administratieve & bestuurswetenschappen, eregemeentesecretaris Temse
   

Deze opleiding verstrekt ruime praktijkkennis inzake de opmaak van een belastingreglement en de vestiging, invordering en geschillen m.b.t. lokale belastingen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt uitgelegd hoe een belastingreglement moet worden opgebouwd én gemotiveerd. Vervolgens worden de regels inzake vestiging, invordering en geschillen toegelicht en praktisch toegepast. Het belastingreglement van uw gemeente is hierbij het startpunt. Tijdens deze opleiding leert u hoe u problemen kunt vermijden en krijgt u concrete antwoorden voor úw praktijk. 


Opleiding erkend door het Beroepsinstituut voor Erkende Boekhouders en Fiscalisten voor 8u permanente vorming onder het nummer 74406.

+Meer lezen en inschrijven
28Mar

Lokale belasting in de praktijk van de financieel beheerder - STUDIEDAG 2 te Leuven

Opleiding enkel toegankelijk voor financieel beheerders, hoofden financiële diensten én hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen en schepenen van financiën

Inschrijving enkel voor STUDIEDAG  2

Sprekers:

 • Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere, professor lokale en regionale belastingen UGent
 • Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere 


Studiedagen onder voorzitterschap van
:

 • De heer Luc Verhulst, licentiaat administratieve & bestuurswetenschappen, eregemeentesecretaris Temse
   

Deze opleiding verstrekt ruime praktijkkennis inzake de opmaak van een belastingreglement en de vestiging, invordering en geschillen m.b.t. lokale belastingen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt uitgelegd hoe een belastingreglement moet worden opgebouwd én gemotiveerd. Vervolgens worden de regels inzake vestiging, invordering en geschillen toegelicht en praktisch toegepast. Het belastingreglement van uw gemeente is hierbij het startpunt. Tijdens deze opleiding leert u hoe u problemen kunt vermijden en krijgt u concrete antwoorden voor úw praktijk. 


Opleiding erkend door het Beroepsinstituut voor Erkende Boekhouders en Fiscalisten voor 8u permanente vorming onder het nummer 74403.

+Meer lezen en inschrijven
31Mar

Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Mr. Nicolas Geelhand de Merxem, advocaat HCGB Advocaten en professor UAntwerpen

Mr. Geelhand en mr. Barbaix ontleden tijdens deze grondige vorming een aantal testamentaire clausules die ze ook praktijkgericht toelichten vanuit zowel fiscaal als civiel standpunt.

Mr. N. Geelhand bespreekt tijdens een namiddagsessie een aantal technieken tot fiscale optimalisatie van het testament. Zo komen onder meer aan bod: de herroeping van fiscaal dure uiterste wilsbeschikkingen, de spreiding over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen, het overslaan van een generatie (het ik-opa-testament), het voorrang geven aan erfgenamen vanroep 1 of groep 2, de spreiding over roerende en onroerende goederen, het maximaal gebruik van vrijstellingen, het toekennen van uitdovende rechten, het vermijden van dubbele overgangen (coma-clausule) het fideï-commis de residuo, het duo-legaat, het ten laste leggen van successierechten, enz. Het belang van de testamentaire fiscale successieplanning mag niet onderschat worden. Vooreerst is een dergelijk testament vaak een nuttig vangnet, een “plan B”, voor het geval van een plots overlijden. Maar daarnaast kan de fiscale administratie bij testamentaire clausules nooit het wapen van het fiscaal misbruik hanteren. M.a.w., in tegenstelling tot het huwelijkscontract en de schenking is het testament fiscaal veilig.
 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 16/25034 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
19Apr

Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: civiel te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Prof. Dr. Renate Barbaix, hoofddocent UAntwerpen, gastprofessor AMS, advocaat HCGB Advocaten

Mr. Barbaix en mr. Geelhand ontleden tijdens deze grondige vorming een aantal testamentaire clausules die ze ook praktijkgericht toelichten vanuit zowel civiel als fiscaal standpunt.


Mr. R. Barbaix bespreekt tijdens een namiddagsessie de meest voorkomende testamentaire clausules, gaande van rechtskeuzebedingen tot arbitrageclausules. Uiteraard zal er hoofdzakelijk aandacht worden besteed aan de clausules tot bescherming van de legatarissen tegenover elkaar (bijvoorbeeld bescherming van de echtgenote of partner tegen (stief)kinderen en vice versa) en tegenover derden (bijvoorbeeld partners van de legataris) en de bescherming van het (familie)vermogen van de testator (bijvoorbeeld via een fideï-commis de residuo). Er wordt bovendien ook stilgestaan bij de wijze om het testament afdwingbaar te maken. In de mate van het mogelijke wordt bij deze clausules al rekening gehouden met het nieuwe erfrecht dat in 2017 in voege zal treden.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 uren jurdische punten onder het nummer 16/25015.

+Meer lezen en inschrijven
21Apr

Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Mr. Nicolas Geelhand de Merxem, advocaat HCGB Advocaten en professor UAntwerpen

Mr. Geelhand en mr. Barbaix ontleden tijdens deze grondige vorming een aantal testamentaire clausules die ze ook praktijkgericht toelichten vanuit zowel fiscaal als civiel standpunt.

Mr. N. Geelhand bespreekt tijdens een namiddagsessie een aantal technieken tot fiscale optimalisatie van het testament. Zo komen onder meer aan bod: de herroeping van fiscaal dure uiterste wilsbeschikkingen, de spreiding over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen, het overslaan van een generatie (het ik-opa-testament), het voorrang geven aan erfgenamen vanroep 1 of groep 2, de spreiding over roerende en onroerende goederen, het maximaal gebruik van vrijstellingen, het toekennen van uitdovende rechten, het vermijden van dubbele overgangen (coma-clausule) het fideï-commis de residuo, het duo-legaat, het ten laste leggen van successierechten, enz. Het belang van de testamentaire fiscale successieplanning mag niet onderschat worden. Vooreerst is een dergelijk testament vaak een nuttig vangnet, een “plan B”, voor het geval van een plots overlijden. Maar daarnaast kan de fiscale administratie bij testamentaire clausules nooit het wapen van het fiscaal misbruik hanteren. M.a.w., in tegenstelling tot het huwelijkscontract en de schenking is het testament fiscaal veilig.


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 16/25034 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
26Apr

Rol van de gerechtsdeurwaarder bij de inning van vorderingen te Houthalen

Recente wijzigingen

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Sprekers:

Dhr. Toon Lysens, erevoorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren
Mr. Ivo Goeyens, gerechtsdeurwaarder te Bilzen en gewezen voorzitter van de NKGB
Mr. Hugo Lamon, advocaat te Hasselt (LAMON LAW) en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt

 

De rol van de gerechtsdeurwaarder bij het innen van schuldvorderingen is een steeds terugkerend thema.
Enkele recente wetswijzigingen hebben het wettelijk kader grondig gewijzigd. Sommige wetten zijn al in voege, andere kunnen op korte termijn volgen. Dit blijft niet zonder gevolgen, zowel voor de advocaten als voor de rechtbanken, maar in het bijzonder ook voor de gerechtsdeurwaarders. Het gaat om meer dan een gewone wetswijziging. De organisatie van het beroep van gerechtsdeurwaarder zal fundamenteel wijzigen. Een brainstorming hierover kan tot nieuwe verfrissende inzichten leiden. Het is ook een gelegenheid om de rol van degerechtsdeurwaarder in een breder perspectief te plaatsen.
 

Erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

+Meer lezen en inschrijven
27Apr

Echtscheiding en onroerend goed: notariële topics te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

Sprekers:

Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot Cazimir
Mr. Sofie Longerstay, advocaat Cazimir

U wordt vaak gecontacteerd met vragen aangaande de beëindiging van het huwelijk (of de tweerelatie in het algemeen). Hierbij komen steevast vragen over onroerend goed aan bod. Deze vragen zijn zowel van familie-, zakenrechtelijke als van fiscale aard.
Deze notariële opleiding formuleert op een praktische wijze antwoorden.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 16/25047 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
03May

Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: civiel te Houthalen - VOLZET

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Prof. Dr. Renate Barbaix, hoofddocent UAntwerpen, gastprofessor AMS, advocaat HCGB Advocaten

Mr. Barbaix en mr. Geelhand ontleden tijdens deze grondige vorming een aantal testamentaire clausules die ze ook praktijkgericht toelichten vanuit zowel civiel als fiscaal standpunt.


Mr. R. Barbaix bespreekt tijdens een namiddagsessie de meest voorkomende testamentaire clausules, gaande van rechtskeuzebedingen tot arbitrageclausules. Uiteraard zal er hoofdzakelijk aandacht worden besteed aan de clausules tot bescherming van de legatarissen tegenover elkaar (bijvoorbeeld bescherming van de echtgenote of partner tegen (stief)kinderen en vice versa) en tegenover derden (bijvoorbeeld partners van de legataris) en de bescherming van het (familie)vermogen van de testator (bijvoorbeeld via een fideï-commis de residuo). Er wordt bovendien ook stilgestaan bij de wijze om het testament afdwingbaar te maken. In de mate van het mogelijke wordt bij deze clausules al rekening gehouden met het nieuwe erfrecht dat in 2017 in voege zal treden.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 uren jurdische punten onder het nummer 16/25015.

+Meer lezen en inschrijven
11May

Echtscheiding en onroerend goed: notariële topics te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

Sprekers:

Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot Cazimir
Mr. Sofie Longerstay, advocaat Cazimir

U wordt vaak gecontacteerd met vragen aangaande de beëindiging van het huwelijk (of de tweerelatie in het algemeen). Hierbij komen steevast vragen over onroerend goed aan bod. Deze vragen zijn zowel van familie-, zakenrechtelijke als van fiscale aard.
Deze notariële opleiding formuleert op een praktische wijze antwoorden.


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 16/25047 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
12May

Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Mr. Nicolas Geelhand de Merxem, advocaat HCGB Advocaten en professor UAntwerpen

Mr. Geelhand en mr. Barbaix ontleden tijdens deze grondige vorming een aantal testamentaire clausules die ze ook praktijkgericht toelichten vanuit zowel fiscaal als civiel standpunt.

Mr. N. Geelhand bespreekt tijdens een namiddagsessie een aantal technieken tot fiscale optimalisatie van het testament. Zo komen onder meer aan bod: de herroeping van fiscaal dure uiterste wilsbeschikkingen, de spreiding over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen, het overslaan van een generatie (het ik-opa-testament), het voorrang geven aan erfgenamen vanroep 1 of groep 2, de spreiding over roerende en onroerende goederen, het maximaal gebruik van vrijstellingen, het toekennen van uitdovende rechten, het vermijden van dubbele overgangen (coma-clausule) het fideï-commis de residuo, het duo-legaat, het ten laste leggen van successierechten, enz. Het belang van de testamentaire fiscale successieplanning mag niet onderschat worden. Vooreerst is een dergelijk testament vaak een nuttig vangnet, een “plan B”, voor het geval van een plots overlijden. Maar daarnaast kan de fiscale administratie bij testamentaire clausules nooit het wapen van het fiscaal misbruik hanteren. M.a.w., in tegenstelling tot het huwelijkscontract en de schenking is het testament fiscaal veilig.

 Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 16/25034 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
17May

Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: civiel te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Prof. Dr. Renate Barbaix, hoofddocent UAntwerpen, gastprofessor AMS, advocaat HCGB Advocaten

Mr. Barbaix en mr. Geelhand ontleden tijdens deze grondige vorming een aantal testamentaire clausules die ze ook praktijkgericht toelichten vanuit zowel civiel als fiscaal standpunt.


Mr. R. Barbaix bespreekt tijdens een namiddagsessie de meest voorkomende testamentaire clausules, gaande van rechtskeuzebedingen tot arbitrageclausules. Uiteraard zal er hoofdzakelijk aandacht worden besteed aan de clausules tot bescherming van de legatarissen tegenover elkaar (bijvoorbeeld bescherming van de echtgenote of partner tegen (stief)kinderen en vice versa) en tegenover derden (bijvoorbeeld partners van de legataris) en de bescherming van het (familie)vermogen van de testator (bijvoorbeeld via een fideï-commis de residuo). Er wordt bovendien ook stilgestaan bij de wijze om het testament afdwingbaar te maken. In de mate van het mogelijke wordt bij deze clausules al rekening gehouden met het nieuwe erfrecht dat in 2017 in voege zal treden.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 uren jurdische punten onder het nummer 16/25015.

+Meer lezen en inschrijven
02Jun

Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: fiscaal te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Mr. Nicolas Geelhand de Merxem, advocaat HCGB Advocaten en professor UAntwerpen

Mr. Geelhand en mr. Barbaix ontleden tijdens deze grondige vorming een aantal testamentaire clausules die ze ook praktijkgericht toelichten vanuit zowel fiscaal als civiel standpunt.

Mr. N. Geelhand bespreekt tijdens een namiddagsessie een aantal technieken tot fiscale optimalisatie van het testament. Zo komen onder meer aan bod: de herroeping van fiscaal dure uiterste wilsbeschikkingen, de spreiding over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen, het overslaan van een generatie (het ik-opa-testament), het voorrang geven aan erfgenamen vanroep 1 of groep 2, de spreiding over roerende en onroerende goederen, het maximaal gebruik van vrijstellingen, het toekennen van uitdovende rechten, het vermijden van dubbele overgangen (coma-clausule) het fideï-commis de residuo, het duo-legaat, het ten laste leggen van successierechten, enz. Het belang van de testamentaire fiscale successieplanning mag niet onderschat worden. Vooreerst is een dergelijk testament vaak een nuttig vangnet, een “plan B”, voor het geval van een plots overlijden. Maar daarnaast kan de fiscale administratie bij testamentaire clausules nooit het wapen van het fiscaal misbruik hanteren. M.a.w., in tegenstelling tot het huwelijkscontract en de schenking is het testament fiscaal veilig.

 Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 16/25034 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
13Jun

Btw voor overheden in de praktijk te Leuven

Uw prangende btw-vragen beantwoord

Opleiding toegankelijk voor gemeentesecretarissen, financieel beheerders, medewerkers financiële dienst van lokale overheden, OCMW’s, hulpverleningszones, AGB’s, APB’s, EVA’s, intercommunales en andere openbare instellingen

 

Sprekers:
Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere (DVDTAXLAW)
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere (DVDTAXLAW)

Studienamiddag onder voorzitterschap van:
De heer Luc Verhulst, licentiaat administratieve & bestuurswetenschappen, eregemeentesecretaris Temse

Deze praktijkgerichte opleiding heeft tot doel om openbare instellingen de mogelijkheid te bieden, de btw-implicaties van gestelde handelingen correct te analyseren. Naast de basisprincipes van de btw worden de specifieke regels en recente evoluties uitvoerig behandeld. De vorming is interactief en praktisch. Het besloten karakter van de opleiding garandeert u concrete antwoorden op de vragen uit uw praktijk. Wij bieden deze ééndaagse vorming aan op twee locaties. 

 

Opleiding erkend door het Beroepsinstituut voor Erkende Boekhouders en Fiscalisten voor 7u permanente vorming onder het nummer 74829. 

+Meer lezen en inschrijven
15Jun

Btw voor overheden in de praktijk te Gent

Uw prangende btw-vragen beantwoord

Opleiding toegankelijk voor gemeentesecretarissen, financieel beheerders, medewerkers financiële dienst van lokale overheden, OCMW’s, hulpverleningszones, AGB’s, APB’s, EVA’s, intercommunales en andere openbare instellingen

 

Sprekers:
Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere (DVDTAXLAW)
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere (DVDTAXLAW)

Studienamiddag onder voorzitterschap van:
De heer Luc Verhulst, licentiaat administratieve & bestuurswetenschappen, eregemeentesecretaris Temse

Deze praktijkgerichte opleiding heeft tot doel om openbare instellingen de mogelijkheid te bieden, de btw-implicaties van gestelde handelingen correct te analyseren. Naast de basisprincipes van de btw worden de specifieke regels en recente evoluties uitvoerig behandeld. De vorming is interactief en praktisch. Het besloten karakter van de opleiding garandeert u concrete antwoorden op de vragen uit uw praktijk. Wij bieden deze ééndaagse vorming aan op twee locaties. 

 

 

Opleiding erkend door het Beroepsinstituut voor Erkende Boekhouders en Fiscalisten voor 7u permanente vorming onder het nummer 74830.

 

+Meer lezen en inschrijven

Algemeen - Nazorg voorbije opleidingen

22Mar

Testamentaire clausules ontleed en becommentarieerd: civiel te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Prof. Dr. Renate Barbaix, hoofddocent UAntwerpen, gastprofessor AMS, advocaat HCGB Advocaten

Mr. Barbaix en mr. Geelhand ontleden tijdens deze grondige vorming een aantal testamentaire clausules die ze ook praktijkgericht toelichten vanuit zowel civiel als fiscaal standpunt.


Mr. R. Barbaix bespreekt tijdens een namiddagsessie de meest voorkomende testamentaire clausules, gaande van rechtskeuzebedingen tot arbitrageclausules. Uiteraard zal er hoofdzakelijk aandacht worden besteed aan de clausules tot bescherming van de legatarissen tegenover elkaar (bijvoorbeeld bescherming van de echtgenote of partner tegen (stief)kinderen en vice versa) en tegenover derden (bijvoorbeeld partners van de legataris) en de bescherming van het (familie)vermogen van de testator (bijvoorbeeld via een fideï-commis de residuo). Er wordt bovendien ook stilgestaan bij de wijze om het testament afdwingbaar te maken. In de mate van het mogelijke wordt bij deze clausules al rekening gehouden met het nieuwe erfrecht dat in 2017 in voege zal treden.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 uren jurdische punten onder het nummer 16/25015.

+Meer lezen en inschrijven
21Mar

Echtscheiding en onroerend goed: notariële topics te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

Sprekers:

Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot Cazimir
Mr. Sofie Longerstay, advocaat Cazimir

U wordt vaak gecontacteerd met vragen aangaande de beëindiging van het huwelijk (of de tweerelatie in het algemeen). Hierbij komen steevast vragen over onroerend goed aan bod. Deze vragen zijn zowel van familie-, zakenrechtelijke als van fiscale aard.
Deze notariële opleiding formuleert op een praktische wijze antwoorden.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 16/25047 voor 3,5 uren juridische vorming.

+Meer lezen en inschrijven
21Mar

Lokale belasting in de praktijk van de financieel beheerder - STUDIEDAGEN 1 & 2 te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor financieel beheerders, hoofden financiële diensten én hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen en schepenen van financiën


Studiedag 1: Di 21 maart 2017
Studiedag 2: Ma 27 maart 2017

Opgelet: beide studiedagen zijn op verschillende locaties!
 

Sprekers:

 • Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere, professor lokale en regionale belastingen UGent
 • Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot Doolaege, Verbist & De Meyere 


Studiedagen onder voorzitterschap van
:

 • De heer Luc Verhulst, licentiaat administratieve & bestuurswetenschappen, eregemeentesecretaris Temse
   

Deze opleiding verstrekt ruime praktijkkennis inzake de opmaak van een belastingreglement en de vestiging, invordering en geschillen m.b.t. lokale belastingen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt uitgelegd hoe een belastingreglement moet worden opgebouwd én gemotiveerd. Vervolgens worden de regels inzake vestiging, invordering en geschillen toegelicht en praktisch toegepast. Het belastingreglement van uw gemeente is hierbij het startpunt. Tijdens deze opleiding leert u hoe u problemen kunt vermijden en krijgt u concrete antwoorden voor úw praktijk. 


Opleiding erkend door het Beroepsinstituut voor Erkende Boekhouders en Fiscalisten voor 8u permanente vorming onder het nummer 74405 en 74406.

+Meer lezen en inschrijven

Wetboek op maat

Wenst u een wetboek op maat?
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.