Rubrieken

AlgemeenNotarisAdvocaatGerechtsdeurwaarderLokale besturen

Algemeen - Aankomende opleidingen

22Nov

Pacht in de notariële praktijk te Gent

Verzaking aan de pacht, cultuurcontract, bezetting ter bede, voorkooprecht: praktische cases

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Mr. Ivan Snick, advocaat, oud-stafhouder, ere-plaatsvervangend rechter
Mr. Marc Snick, advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper
 

Als notaris wordt u vaak geconfronteerd met de verkoop van landbouwbedrijven en landbouwgronden. Bij dergelijke verkopen rijzen tal van specifieke problemen. Vooraanstaande specialisten geven praktische toelichting, met analyse van rechtspraak en concrete aandachtspunten.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28030 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
22Nov

Invordering in de praktijk van de gemeente incl. collectieve schuldenregeling te Berchem

Seminarie enkel toegankelijk voor financieel directeurs van steden en gemeenten én hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen, en schepenen van financiën.
Ook bijzonder geschikt voor ambtenaren die de overstap maken van OCMW naar gemeente en medewerkers van diensten die betrokken zijn bij het toezicht en de uitvoering van het belastingreglement (b.v. dienst milieu, bevolking, ...)

 

Sprekers:
Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
Mr. Katia De Vos, advocaat-vennoot Recht.Gent
 

Deze opleiding verstrekt basiskennis inzake invordering van belastingen. Vanuit de opbouw van het belastingreglement en aan de hand van concrete voorbeelden worden de regels inzake invordering toegelicht en toegepast. Er zal tevens in het bijzonder worden stilgestaan bij de collectieve schuldenregeling.

+Meer lezen en inschrijven
29Nov

Het fideï-commis de residuo: De do's-and-don'ts voor de notariële praktijk te Leuven

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:

 • Mark Delboo, advocaat-vennoot DELBOO, veelgevraagd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als burgerlijk recht, met bijzondere focus op het structureren van privévermogens en het begeleiden van bedrijfsoverdrachten 
 • Julie De Pooter, advocaat DELBOO, specialiste vermogensplanning

 

Tijdens deze studienamiddag belichten de sprekers deze gretig gebruikte rechtsfiguur in al zijn aspecten, met bijzondere aandacht voor uw notariële praktijk.
Allereerst worden de burgerrechtelijke aspecten behandeld, waarbij dieper wordt ingegaan op de evolutie naar de kwalificatie van het FCDR als een schenking/legaat onder opschortende termijn, en niet langer als een schenking/legaat onder opschortende voorwaarden, zoals voorheen werd verdedigd. Hierbij wordt de impact van deze evolutie op de rechten van zowel de eerste als de tweede begunstigde van het FCDR toegelicht en wordt bekeken hoe men deze rechten in de verschillende notariële clausules kan verankeren. In een tweede luik worden de fiscale aspecten van het FCDR op het vlak van erf- en registratiebelasting behandeld waarbij ook wordt ingegaan op de voorafgaande beslissingen en standpunten van de Vlaamse Belastingdienst.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28304 voor 3,5u opleiding.

+Meer lezen en inschrijven
29Nov

Invordering in de praktijk van de gemeente incl. collectieve schuldenregeling te Brugge - VOLZET

Seminarie enkel toegankelijk voor financieel directeurs van steden en gemeenten én hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen, en schepenen van financiën.
Ook bijzonder geschikt voor ambtenaren die de overstap maken van OCMW naar gemeente en medewerkers van diensten die betrokken zijn bij het toezicht en de uitvoering van het belastingreglement (b.v. dienst milieu, bevolking, ...)

 

Sprekers:
Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
Mr. Katia De Vos, advocaat-vennoot Recht.Gent
 

Deze opleiding verstrekt basiskennis inzake invordering van belastingen. Vanuit de opbouw van het belastingreglement en aan de hand van concrete voorbeelden worden de regels inzake invordering toegelicht en toegepast. Er zal tevens in het bijzonder worden stilgestaan bij de collectieve schuldenregeling.

+Meer lezen en inschrijven
05Dec

De hervorming van het appartementsrecht. Implicaties voor de notaris te Houthalen - VOLZET

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Dr. Pieter Brulez, advocaat balie Brussel, Laga advocaten

Tijdens deze studienamiddag krijgt u concrete antwoorden op uw vragen over de praktische implicaties van de hervorming van het appartementsrecht (Wet van 7 juni 2018 op de hervorming van het appartementsrecht) voor het notariaat. Deze implicaties worden voor u in detail toegelicht, zodat u uw cliënten, na de inwerkingtreding op 1 januari 2019, optimaal kunt adviseren.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28326 voor 3,5u opleiding.

+Meer lezen en inschrijven
07Dec

Aanvullende pensioenen in de publieke sector: van wet naar praktijk te Brussel

Brussel – VBO, Ravensteinstraat 4 – parking Albertina, Stuiverstraat

Opleiding enkel toegankelijk voor algemeen -,
financieel - en HR directeurs van federale -,
provinciale - en lokale overheden en intercommunales en parastatalen en hun medewerkers, benefit consultants, schepenen van financiën, actuarissen en beheerders pensioenfondsen, gespecialiseerde verzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Sprekers:

 • Mevr. Florence Delogne, Adjunct kabinetschef, Minister Daniel Baquelaine
 • Mr. Véronique Pertry, advocaat Eubelius
 • Mr. Filip Van Beirendonck, advocaat Eubelius
 • Mevr. Saskia Lommelen, Partner Nexyan
 • Mr. Bart Martel, advocaat Eubelius
 • Mr. Elsbeth Loncke, advocaat Eubelius
 • Dhr. Jan Leroy, Directeur Bestuur VVSG

 

Studiedag onder voorzitterschap van:
Dhr. Hugo De Vreese, Directeur Personeel & Organisatie UGent

 

De wet van 30 maart 2018 herijkt het toekomstig pensioenlandschap voor de publieke sector. Nog statutair pensioen opbouwen voor het contractueel deel van de loopbaan behoort tot het verleden. Met een aangepast wettelijk kader wil de wetgever aanvullende pensioenen ook in de publieke sector aanmoedigen voor contractuele personeelsleden. De nieuwe wet probeert ook tegemoet te komen aan de penibele pensioensituatie waarin lokale besturen zich thans bevinden. Deze studiedag wil bijdragen tot antwoorden op vragen over hoe overheden en overheidsbedrijven de nieuwe wet in de praktijk efficiënt en succesvol kunnen omzetten.

+Meer lezen en inschrijven
12Dec

Het fideï-commis de residuo: De do's-and-don'ts voor de notariële praktijk te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:

 • Mark Delboo, advocaat-vennoot DELBOO, veelgevraagd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als burgerlijk recht, met bijzondere focus op het structureren van privévermogens en het begeleiden van bedrijfsoverdrachten 
 • Julie De Pooter, advocaat DELBOO, specialiste vermogensplanning

 

Tijdens deze studienamiddag belichten de sprekers deze gretig gebruikte rechtsfiguur in al zijn aspecten, met bijzondere aandacht voor uw notariële praktijk.
Allereerst worden de burgerrechtelijke aspecten behandeld, waarbij dieper wordt ingegaan op de evolutie naar de kwalificatie van het FCDR als een schenking/legaat onder opschortende termijn, en niet langer als een schenking/legaat onder opschortende voorwaarden, zoals voorheen werd verdedigd. Hierbij wordt de impact van deze evolutie op de rechten van zowel de eerste als de tweede begunstigde van het FCDR toegelicht en wordt bekeken hoe men deze rechten in de verschillende notariële clausules kan verankeren. In een tweede luik worden de fiscale aspecten van het FCDR op het vlak van erf- en registratiebelasting behandeld waarbij ook wordt ingegaan op de voorafgaande beslissingen en standpunten van de Vlaamse Belastingdienst.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28304 voor 3,5u opleiding.

+Meer lezen en inschrijven
12Dec

De hervorming van het appartementsrecht. Implicaties voor de notaris te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Dr. Pieter Brulez, advocaat balie Brussel, Laga advocaten

Tijdens deze studienamiddag krijgt u concrete antwoorden op uw vragen over de praktische implicaties van de hervorming van het appartementsrecht (Wet van 7 juni 2018 op de hervorming van het appartementsrecht) voor het notariaat. Deze implicaties worden voor u in detail toegelicht, zodat u uw cliënten, na de inwerkingtreding op 1 januari 2019, optimaal kunt adviseren.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28326 voor 3,5u opleiding.

+Meer lezen en inschrijven
12Dec

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: Wat moet je weten als notaris? te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:

 • Meester Dirk Van Gerven, advocaat-partner NautaDutilh, Brussel en New York, directeur Vormingsinstituut voor Advocaten, voorzitter raad van toezicht van FSMA, vicevoorzitter Cepani
 • Notaris Alvin Wittens, Notaris te Wijnegem, gastdocent VUB, voorzitter Conferentie van het Antwerps Notariaat

 

In deze Masterclass bekijken de sprekers de nieuwe regels die gelden voor vennootschappen zoals opgenomen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Alles wordt belicht vanuit de notariële bril, waarbij concreet wordt ingezoomd op de gevolgen voor de notariële praktijk. Tijdens dit interactief seminar krijgt u ruim de gelegendheid om vragen te stellen, zodat u naar huis gaat met heldere antwoorden op vragen uit uw dagelijkse praktijk.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28278 voor 3,5u opleiding.
 

+Meer lezen en inschrijven
15Jan

Huwelijksvermogensstelsels geanalyseerd te Antwerpen

Gevolgen nieuw huwelijksvermogens- en erfrecht met focus op stelsel van scheiding van goederen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School
Mr. Kirsten De Winné, advocaat, Rivus Advocaten

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een overzicht van de voornaamste hervormingen in het huwelijksvermogensrecht. Daarbij wordt de focus gelegd op de wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen en de gevolgen hiervan voor de opmaak van huwelijkscontracten. Dit alles wordt geplaatst in een ruimer kader van de familiale vermogensplanning anno 2018. U krijgt daarbij een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op 1 september.


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/27997 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
15Jan

De hervorming van het appartementsrecht. Implicaties voor de notaris te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Dr. Pieter Brulez, advocaat balie Brussel, Laga advocaten

Tijdens deze studienamiddag krijgt u concrete antwoorden op uw vragen over de praktische implicaties van de hervorming van het appartementsrecht (Wet van 7 juni 2018 op de hervorming van het appartementsrecht) voor het notariaat. Deze implicaties worden voor u in detail toegelicht, zodat u uw cliënten, na de inwerkingtreding op 1 januari 2019, optimaal kunt adviseren.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28326 voor 3,5u opleiding.

+Meer lezen en inschrijven
17Jan

Het fideï-commis de residuo: De dos-and-donts voor de notariële praktijk te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:

 • Mark Delboo, advocaat-vennoot DELBOO, veelgevraagd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als burgerlijk recht, met bijzondere focus op het structureren van privévermogens en het begeleiden van bedrijfsoverdrachten 
 • Julie De Pooter, advocaat DELBOO, specialiste vermogensplanning

 

Tijdens deze studienamiddag belichten de sprekers deze gretig gebruikte rechtsfiguur in al zijn aspecten, met bijzondere aandacht voor uw notariële praktijk.
Allereerst worden de burgerrechtelijke aspecten behandeld, waarbij dieper wordt ingegaan op de evolutie naar de kwalificatie van het FCDR als een schenking/legaat onder opschortende termijn, en niet langer als een schenking/legaat onder opschortende voorwaarden, zoals voorheen werd verdedigd. Hierbij wordt de impact van deze evolutie op de rechten van zowel de eerste als de tweede begunstigde van het FCDR toegelicht en wordt bekeken hoe men deze rechten in de verschillende notariële clausules kan verankeren. In een tweede luik worden de fiscale aspecten van het FCDR op het vlak van erf- en registratiebelasting behandeld waarbij ook wordt ingegaan op de voorafgaande beslissingen en standpunten van de Vlaamse Belastingdienst.

 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28304 voor 3,5u opleiding.

 

+Meer lezen en inschrijven
22Jan

BTW voor overheden in de praktijk: uw btw-vragen opgelost aan de hand van de laatste administratieve standpunten en de rechtspraak te Brugge

Opleiding toegankelijk voor algemeen directeurs, financieel directeurs, medewerkers financiële dienst van gemeenten, provincies, OCMW’s, hulpverleningszones, AGB’s, APB’s, EVA’s, intercommunales en andere openbare instellingen

 

Sprekers:
Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW professor btw en lokale en regionale belastingen UGent
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Onder voorzitterschap van:
De heer Luc Verhulst, licentiaat administratieve & bestuurswetenschappen, eregemeentesecretaris Temse

 

Deze praktijkgerichte opleiding heeft tot doel om openbare instellingen de mogelijkheid te bieden, de btw-implicaties van gestelde handelingen correct te analyseren. Naast de basisprincipes van de btw worden de specifieke regels en recente evoluties uitvoerig behandeld. De vorming is interactief en praktisch. Het besloten karakter van de opleiding garandeert u concrete antwoorden op de vragen uit uw praktijk. Wij bieden deze ééndaagse vorming aan op twee locaties.

 

+Meer lezen en inschrijven
23Jan

De hervorming van het appartementsrecht. Implicaties voor de notaris te Leuven

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Dr. Pieter Brulez, advocaat balie Brussel, Laga advocaten

Tijdens deze studienamiddag krijgt u concrete antwoorden op uw vragen over de praktische implicaties van de hervorming van het appartementsrecht (Wet van 7 juni 2018 op de hervorming van het appartementsrecht) voor het notariaat. Deze implicaties worden voor u in detail toegelicht, zodat u uw cliënten, na de inwerkingtreding op 1 januari 2019, optimaal kunt adviseren.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28326 voor 3,5u opleiding.

+Meer lezen en inschrijven
24Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding actuele 2-daagse opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB (2 dagen) te Oostkamp - VOLZET

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten.

INSCHRIJVING VOOR STUDIEDAG & WORKSHOP
- 24 januari 2019
- 25 januari 2019

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder), Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).

Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 
Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de recente hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28303 voor 3,5u opleiding en 6u workshop.

+Meer lezen en inschrijven
24Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding actuele 2-daagse opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB te Oostkamp

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten.

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE STUDIEDAG ZELF (ZONDER WORKSHOP)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder), Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).

Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 
Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de recente hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28303 voor 3,5u opleiding en 6u workshop.

+Meer lezen en inschrijven
25Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding actuele 2-daagse opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB te Oostkamp - VOLZET

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten.

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE WORKSHOP ZELF (ZONDER STUDIEDAG)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder), Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).

Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (docent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 
Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de recente hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28303 voor 3,5u opleiding en 6u workshop.

 

+Meer lezen en inschrijven
31Jan

BTW voor overheden in de praktijk: uw btw-vragen opgelost aan de hand van de laatste administratieve standpunten en de rechtspraak te Berchem

Opleiding toegankelijk voor algemeen directeurs, financieel directeurs, medewerkers financiële dienst van gemeenten, provincies, OCMW’s, hulpverleningszones, AGB’s, APB’s, EVA’s, intercommunales en andere openbare instellingen

 

Sprekers:
Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW professor btw en lokale en regionale belastingen UGent
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Onder voorzitterschap van:
De heer Luc Verhulst, licentiaat administratieve & bestuurswetenschappen, eregemeentesecretaris Temse

 

Deze praktijkgerichte opleiding heeft tot doel om openbare instellingen de mogelijkheid te bieden, de btw-implicaties van gestelde handelingen correct te analyseren. Naast de basisprincipes van de btw worden de specifieke regels en recente evoluties uitvoerig behandeld. De vorming is interactief en praktisch. Het besloten karakter van de opleiding garandeert u concrete antwoorden op de vragen uit uw praktijk. Wij bieden deze ééndaagse vorming aan op twee locaties.

 

+Meer lezen en inschrijven
07Feb

Helpen bij verlies en verdriet te Houthalen

Lunchseminarie enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Spreker:
Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. Zijn boeken werden in vele talen vertaald.

 

Als notaris wordt u in uw dagelijkse activiteiten frequent geconfronteerd met verlieservaringen van mensen, zoals bijvoorbeeld bij het regelen van nalatenschappen, bij echtscheidingen, in het contact met ouders van zorgenkinderen. Ook uw medewerkers maken in hun leven verliezen mee. In deze vorming wordt inzicht gegeven in wat mensen in verdriet meemaken en hoe u hen kunt helpen. De basis van een adequate benadering is inzicht in de beleving en in de emoties van mensen in verliessituaties.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28627 voor 1,5u opleiding.

+Meer lezen en inschrijven
19Feb

Van BVBA naar BV Het nieuwe BV-recht aan de hand van een draaiboek voor het notariaat te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en advocaat Laga advocaten

 

Het Belgische vennootschapsrecht staat aan de vooravond van de grootste hervorming van de voorbije decennia. Vooral de regelen voor de BVBA, die tot BV wordt omgedoopt, worden hierbij volledig hertekend. Tijdens deze opleiding wordt een volledig overzicht geboden van het nieuwe BV-recht en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de aanpassing van de statuten van de bestaande BVBA’s die door de hervorming noodzakelijk worden gemaakt.

 

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 u juridische punten.

 

 

+Meer lezen en inschrijven
27Feb

Van BVBA naar BV Het nieuwe BV-recht aan de hand van een draaiboek voor het notariaat te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en advocaat Laga advocaten

 

Het Belgische vennootschapsrecht staat aan de vooravond van de grootste hervorming van de voorbije decennia. Vooral de regelen voor de BVBA, die tot BV wordt omgedoopt, worden hierbij volledig hertekend. Tijdens deze opleiding wordt een volledig overzicht geboden van het nieuwe BV-recht en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de aanpassing van de statuten van de bestaande BVBA’s die door de hervorming noodzakelijk worden gemaakt.

 

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 u juridische punten.

 

+Meer lezen en inschrijven
19Mar

Van BVBA naar BV Het nieuwe BV-recht aan de hand van een draaiboek voor het notariaat te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en advocaat Laga advocaten

 

Het Belgische vennootschapsrecht staat aan de vooravond van de grootste hervorming van de voorbije decennia. Vooral de regelen voor de BVBA, die tot BV wordt omgedoopt, worden hierbij volledig hertekend. Tijdens deze opleiding wordt een volledig overzicht geboden van het nieuwe BV-recht en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de aanpassing van de statuten van de bestaande BVBA’s die door de hervorming noodzakelijk worden gemaakt.

 

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 u juridische punten.

 

+Meer lezen en inschrijven

Algemeen - Nazorg voorbije opleidingen

15Nov

Pacht in de notariële praktijk te Houthalen

Verzaking aan de pacht, cultuurcontract, bezetting ter bede, voorkooprecht: praktische cases

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Mr. Ivan Snick, advocaat, oud-stafhouder, ere-plaatsvervangend rechter
Mr. Marc Snick, advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper
 

Als notaris wordt u vaak geconfronteerd met de verkoop van landbouwbedrijven en landbouwgronden. Bij dergelijke verkopen rijzen tal van specifieke problemen. Vooraanstaande specialisten geven praktische toelichting, met analyse van rechtspraak en concrete aandachtspunten.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28030 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
13Nov

Huwelijksvermogensstelsels geanalyseerd te Oostkamp

Gevolgen nieuw huwelijksvermogens- en erfrecht met focus op stelsel van scheiding van goederen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers
 

Sprekers:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School
Mr. Kirsten De Winné, advocaat, Rivus Advocaten

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een overzicht van de voornaamste hervormingen in het huwelijksvermogensrecht. Daarbij wordt de focus gelegd op de wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen en de gevolgen hiervan voor de opmaak van huwelijkscontracten. Dit alles wordt geplaatst in een ruimer kader van de familiale vermogensplanning anno 2018. U krijgt daarbij een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op 1 september.


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/27997 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+Meer lezen en inschrijven
07Nov

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: Wat moet je weten als notaris? te Antwerpen - VOLZET

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

 

Sprekers:

 • Meester Dirk Van Gerven, advocaat-partner NautaDutilh, Brussel en New York, directeur Vormingsinstituut voor Advocaten, voorzitter raad van toezicht van FSMA, vicevoorzitter Cepani
 • Notaris Alvin Wittens, Notaris te Wijnegem, gastdocent VUB, voorzitter Conferentie van het Antwerps Notariaat

 

In deze Masterclass bekijken de sprekers de nieuwe regels die gelden voor vennootschappen zoals opgenomen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Alles wordt belicht vanuit de notariële bril, waarbij concreet wordt ingezoomd op de gevolgen voor de notariële praktijk. Tijdens dit interactief seminar krijgt u ruim de gelegendheid om vragen te stellen, zodat u naar huis gaat met heldere antwoorden op vragen uit uw dagelijkse praktijk.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28278 voor 3,5u opleiding.
 

+Meer lezen en inschrijven

Publicatie top 5

Wetboek op maat

Wenst u een wetboek op maat?
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.