Rubrieken

AlgemeenNotarisAdvocaatGerechtsdeurwaarderLokale besturen

Lokale besturen - Aankomende opleidingen

26Oct

Bemiddelen met / door de overheid te Berchem

Seminarie strikt voorbehouden voor politiek verantwoordelijken en personeelsleden van gemeenten, OCMW’s en politiezones. Actief inzake milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, mobiliteit, openbare werken, onteigening, personeelszaken, handel, onderwijs, sociale zaken, huisvesting, integratie, handhaving openbare orde, erediensten, subsidies, rechtszaken en administratieve sancties.

De “waterzooi”-wet van 18 juni 2018 laat openbare overheden toe om deel te nemen aan een gerechtelijke bemiddeling. Tijdens deze opleiding krijgt u in het eerste deel een verhelderende en goed gestructureerde rondleiding doorheen het wettelijk kader van de bemiddeling. Vervolgens gaat u daadwerkelijk aan de slag met de verschillende stappen van een bemiddeling met/door een overheid, aan de hand van concrete voorbeelden en praktische tips.

Spreker:
Mr. Emmanuel Jacubowitz, advocaat-vennoot Xirius, erkend bemiddelaar, lid van de Federale bemiddelingscommissie

+Meer lezen en inschrijven

Lokale besturen - Nazorg voorbije opleidingen

23Jun

Tweedaagse webinar: 23 & 25 juni 2020 - Lokale en regionale belastingen: vestiging, geschillen en invordering in de praktijk van de gemeente en provincie

 met bijzondere aandacht voor de praktische implicaties van het nieuwe Wetboek Invordering
 

Online seminarie enkel toegankelijk voor financieel directeurs van
steden, gemeenten en provincies én
hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen,
en schepenen van financiën.
Ook bijzonder geschikt voor ambtenaren die de overstap maken van OCMW naar gemeente en medewerkers van diensten die betrokken zijn bij het toezicht en de uitvoering van het belastingreglement (bijv. dienst milieu, bevolking, ...)

 


Sprekers:

  • Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
  • Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
     

Deze opleiding verstrekt basiskennis inzake vestiging en invordering van belastingen. Aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse praktijk lichten de sprekers de regels inzake vestiging en invordering, helder en interactief voor u toe.

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

+Meer lezen en inschrijven
12May

Lokale en regionale belastingen: vestiging, geschillen en invordering in de praktijk van de gemeente en provincie te Gent - UITGESTELD!

 met bijzondere aandacht voor de praktische implicaties van het nieuwe Wetboek Invordering
 

Seminarie enkel toegankelijk voor financieel directeurs van steden, gemeenten en provincies én
hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen, en schepenen van financiën.
Ook bijzonder geschikt voor ambtenaren die de overstap maken van OCMW naar gemeente en medewerkers van diensten die betrokken zijn bij het toezicht en de uitvoering van het belastingreglement (bijv. dienst milieu, bevolking, ...)

 


Sprekers:

  • Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
  • Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
     

Deze opleiding verstrekt basiskennis inzake vestiging en invordering van belastingen. Aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse praktijk lichten de sprekers de regels inzake vestiging en invordering, helder en interactief voor u toe.

 

 

+Meer lezen en inschrijven
21Nov

BTW in de praktijk van de lokale overheid(sbedrijven) te Gent

Seminarie enkel toegankelijk voor financieel directeur, hoofd van de financiële dienst én hun respectievelijke medewerkers en boekhouders van deze diensten van gemeenten, provincies, AGB’s, APB’s, intercommunales, hulpverleningszones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 

Sprekers:
Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, veel gevraagde spreker bij gespecialiseerde vormingen
 

Deze praktijkgerichte opleiding heeft tot doel om publiekrechtelijke overheden en openbare instellingen de mogelijkheid te bieden de BTW-implicaties van gestelde handelingen correct te analyseren en toe te passen. Deze vorming is interactief en praktisch. Het besloten karakter van de opleiding garandeert u concrete antwoorden op vragen uit uw praktijk.

 

+Meer lezen en inschrijven

PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.