Opleidingen

24Oct

Inrichting Notariaat en Notariële Deontologie. Enkele interessante topics te Oostkamp

Programma:

 • Onder welke omstandigheden kunt u als notaris een akte verlijden buiten het eigen arrondissement?
 • Hoever reikt, sinds POTPOURRIWET V, de onbevoegdheid ‘ratione personae’ en wie kan niet als getuige optreden bij een notariële akte?
 • Weet u dat, sinds POTPOURRIWET V, de Kamer beter gewapend is tegen een financieel débacle van een notaris (art. 76bis OWN), en dat de Kamer voortaan, naast tuchtsancties, ook bewarende en ondersteunende maatregelen (art. 97bis OWN) kan treffen ten aanzien van een notaris?
 • Weet u dat de Notariële deontologische code recent grondig gewijzigd werd (goedkeurings-KB van 21 dec. 2018, BS 23 jan. 2019)?
 • Hoe verzoent u de tekst van artikel 9 § 1 tweede lid OWN (‘tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen’) met het derde lid (de onpartijdigheid van de notaris)?
 • Bent u op de hoogte van de cassatierechtspraak die handelt over de vraag of de aansprakelijkheid van een notaris contractueel dan wel quasi-delictueel van aard is?
 • Wat is de bewijswaarde van de notariële boekhouding?
 • Wat weet u over de interne en externe werking van notariële reglementen?
 • Weet u dat de Anti-witwas Wet in 2017 volledig werd vernieuwd? En weet u dat elk notariaat, ongeacht zijn omvang, een ‘AntiMoney Laundering Compliance Officer’ (AMLCO) moet aanstellen?
 • Wat zegt u tegen een cliënt die, nadat de akte verleden is en zich baserend op zijn ‘recht van gegevenswissing’ (art. 17 GDPR), u verzoekt onmiddellijk zijn dossier volledig te vernietigen en alle gegevens en informatie die u over hem hebt te wissen “aangezien die informatie”, zo stelt hij, “niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werd verzameld”?
 • Weet u welke basisbeginselen inzake GDPR u moet naleven? En weet u ook dat de bewijslast dat u die beginselen naleeft, op u rust en niet op de eventuele klager (‘verantwoordingsplicht’)?
 • ...

Tickets

Alle tickets zijn momenteel gereserveerd. Gelieve ons te contacteren voor meer tickets.
Mail: info@mijnwetboek.be
Tel: (+32) (0) 9 /233 34 20

Praktisch

24 October 2019
Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146, Oostkamp (Wegbeschrijving)
Notaris Hans De Decker
418 excl. btw
Ik schrijf me in samen met collegae: 385 excl. btw


Andere opleidingen

Terug naar alle opleidingen


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.