Opleidingen

07Nov

Het nieuwe insolventierecht toegepast in de praktijk en recente ontwikkelingen in het beslag- en executierecht te Sint-Martens-Latem

Programma:

Onder meer volgende topics uit het insolventierecht komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Het nieuwe toepassingsgebied van het insolventierecht (bv. Is een bestuurder een onderneming en kan deze dus een gerechtelijke reorganisatie of faillissement aanvragen?)
 • Herhaalde aanvragen gerechtelijke reorganisatie hebben geen schorsende werking meer (tenzij ...)
 • Onder welke omstandigheden kan na neerlegging verzoek gerechtelijke reorganisatie of zelfs na opening van het faillissement een vastgestelde verkoping toch nog verder gaan?
 • Behoudt een fiscaal derdenbeslag (artt. 164 en 165 KB/WIB92) zijn bewarende werking na de opening van een gerechtelijke reorganisatie?
 • Nieuwe principes inzake conflict tussen faillissement en individuele beslagprocedures (i.h.b. separatisten)
 • Lot van nieuwe inkomsten na faillissement (behoren niet meer tot de boedel!)
 • Nieuwe regels inzake gedwongen verkoop van een onverdeeld goed bij uitvoering tegen één mede-eigenaar van een onverdeeld goed
 • Nieuwe regels inzake kwijtschelding van schulden in het kader van het faillissement of WCO III (Waarom krijgt de gewezen echtgenoot of gewezen wettelijk samenwonende partner geen opschorting of geen kwijtschelding meer voor schulden die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de schuldenaar? Krijgt iedereen kwijtschelding? Hoe kan een schuldeiser of een curator zich verzetten tegen kwijtschelding?)
 • ...


Recente cassatierechtspraak uit het beslag- en executierecht handelt o.m. over volgende vragen:

 • Onder welke omstandigheden kan een bewarend beslag abusief zijn?
 • Beslag bij uitbreiding en vergelijking (betekening kopij van gewaarmerkt afschrift niet vereist)
 • Afgifteplicht van de derde-beslagene aan de gerechtsdeurwaarder i.g.v. verpanding van de beslagen vordering
 • Vernieuwing beslag nog mogelijk na intrekking in eerste aanleg gevolgd door hoger beroep?
 • Notariële akte: vereisten om een uitvoerbare titel te vormen
 • Is de risicoaansprakelijkheid van artikel 1398 Ger.W. van toepassing bij vrijwillige uitvoering?
 • Bedrieglijk wegmaken of vernietigen (art. 507 Sw.) van de toebehoren van een onroerend goed
 • Bevoegdheid beslagrechter
 • Dwangsom: actualiteit van de titel; noodzaak betekening van de bekrachtigende beslissing; rechtsmisbruik en gevolgen ervan
 • ...


Dien uw vragen bij voorkeur voorafgaand aan de opleiding in via brenda@mijnwetboek.be

Tickets

Alle tickets zijn momenteel gereserveerd. Gelieve ons te contacteren voor meer tickets.
Mail: info@mijnwetboek.be
Tel: (+32) (0) 9 /233 34 20

Praktisch

07 November 2019
Auberge du Pecheur, Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem (Wegbeschrijving)
Mr. Stan Brijs
232 excl. btw
Ik schrijf me in samen met collegae: 218 excl. btw


Andere opleidingen

Terug naar alle opleidingen


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.