Opleidingen

15Jun

Webinar: Het nieuwe insolventierecht toegepast in de praktijk en recente ontwikkelingen in het beslag- en executierecht

Programma:

Onder meer volgende topics uit het insolventierecht komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Het nieuwe toepassingsgebied van het insolventierecht (bv. Is een bestuurder een onderneming en kan deze dus een gerechtelijke reorganisatie of faillissement aanvragen?)
 • Repetitieve aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie hebben geen schorsende werking meer (tenzij ...)
 • Onder welke omstandigheden kan na neerlegging van het verzoek gerechtelijke reorganisatie of zelfs na opening van het faillissement een vastgestelde verkoping toch nog verder gaan?
 • Behoudt een (fiscaal) derdenbeslag zijn bewarende werking na de opening van een gerechtelijke reorganisatie?
 • Nieuwe principes inzake conflict tussen faillissement en individuele beslagprocedures (i.h.b. separatisten)
 • Lot van nieuwe inkomsten na faillissement (behoren niet meer tot de boedel!)
 • Gedwongen verkoop van een onverdeeld goed: wat als één mede-eigenaar in een insolventieprocedure zit?
 • Nieuwe regels inzake kwijtschelding van schulden in het kader van het faillissement of "WCO III" (Waarom krijgt de gewezen echtgenoot of gewezen wettelijk samenwonende partner geen opschorting of geen kwijtschelding meer voor schulden die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de schuldenaar? Krijgt iedereen (automatisch) kwijtschelding? Hoe kan een schuldeiser of een curator zich verzetten tegen kwijtschelding?)
 • ...


Recente cassatierechtspraak uit het beslag- en executierecht handelt onder meer over volgende vragen:

 • Onder welke omstandigheden kan een bewarend beslag abusief zijn?
 • Beslag bij uitbreiding en vergelijking (betekening kopij van gewaarmerkt afschrift niet vereist)
 • Afgifteplicht van de derde-beslagene aan de gerechtsdeurwaarder i.g.v. verpanding van de beslagen vordering
 • Vernieuwing beslag nog mogelijk na intrekking in eerste aanleg gevolgd door hoger beroep?
 • Notariële akte: vereisten om een uitvoerbare titel te vormen
 • Is de risicoaansprakelijkheid van artikel 1398 Ger.W. van toepassing bij vrijwillige uitvoering?
 • Bedrieglijk wegmaken of vernietigen (art. 507 Sw.) van de toebehoren van een onroerend goed -
 • Bevoegdheid beslagrechter
 • Dwangsom: actualiteit van de titel; noodzaak betekening van de bekrachtigende beslissing; rechtsmisbruik en gevolgen ervan
 • ...

Dien gerust uw vragen al op voorhand in voorafgaand aan de opleiding, via brenda@mijnwetboek.be.

 

Tickets

Er zijn nog 37 tickets beschikbaar


Praktisch

15 June 2020
Mr. Stan Brijs
232 excl. btw
Ik schrijf me in samen met collegae: 218 excl. btw


Andere opleidingen

Terug naar alle opleidingen


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.