Opleidingen

26Oct

Webinar: 1. Het nieuwe insolventierecht toegepast in de praktijk 2. Beslag- en executierecht: actuele ontwikkelingen

Programma:

Onder meer volgende topics uit het insolventierecht komen aan bod:

 • Het nieuwe toepassingsgebied van het insolventierecht (bv. Is een bestuurder een onderneming en kan deze dus een gerechtelijke reorganisatie of faillissement aanvragen?)
 • Repetitieve aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie hebben geen schorsende werking meer (tenzij …)
 • Onder welke omstandigheden kan na neerlegging van het verzoek gerechtelijke reorganisatie of zelfs na opening van het faillissement een vastgestelde verkoping toch nog verder gaan?
 • Behoudt een (fiscaal) derdenbeslag zijn bewarende werking na de opening van een gerechtelijke reorganisatie?
 • Nieuwe principes inzake conflict tussen faillissement en individuele beslagprocedures (i.h.b. separatisten)
 • Lot van nieuwe inkomsten na faillissement (behoren niet meer tot de boedel!)
 • Gedwongen verkoop van een onverdeeld goed: wat als één mede-eigenaar in een insolventieprocedure zit?
 • Nieuwe regels inzake kwijtschelding van schulden in het kader van het faillissement of "WCO III":
  - Waarom krijgt de gewezen echtgenoot of gewezen wettelijk samenwonende partner geen opschorting of geen kwijtschelding meer voor schulden die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de schuldenaar
  - Krijgt iedereen (automatisch) kwijtschelding?
  - Hoe kan een schuldeiser of een curator zich verzetten tegen kwijtschelding? 

Recente cassatierechtspraak uit het beslag- en executierecht handelt onder meer over volgende vragen:

 • Beslag bij uitbreiding en vergelijking (betekening kopij van gewaarmerkt afschrift wel/niet vereist?)
 • Onder welke omstandigheden kan een bewarend beslag abusief zijn?
 • Afgifteplicht van de derde-beslagene aan de gerechtsdeurwaarder i.g.v. verpanding van de beslagen vordering
 • Vernieuwing beslag nog mogelijk na intrekking in eerste aanleg gevolgd door hoger beroep?
 • Notariële akte: vereisten om een uitvoerbare titel te vormen?
 • Is de risicoaansprakelijkheid van artikel 1398 Ger.W. van toepassing bij vrijwillige uitvoering?
 • Bedrieglijk wegmaken of vernietigen (art. 507 Sw.) van de toebehoren van een onroerend goed
 • Bevoegdheid beslagrechter
 • Dwangsom: actualiteit van de titel; noodzaak betekening van de bekrachtigende beslissing; rechtsmisbruik en gevolgen ervan

Bezorg uw vragen vooraf via info@mijnwetboek.be

 

Tickets

Er zijn nog 33 tickets beschikbaar


Praktisch

26 October 2020
Mr. Stan Brijs
232 excl. btw
Ik schrijf me in samen met collegae: 218 excl. btw


Andere opleidingen

Terug naar alle opleidingen


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.