Opleidingen

03Oct

Het belastingreglement geëvalueerd te Leuven - VOLZET

Tijdens deze opleiding komen o.a. volgende onderwerpen aan bod (getoetst aan de hand van concrete belastingreglementen en de nieuwe Omzendbrief KB/ABB 2019/2):

 • Onderscheid belasting - retributie
 • Hoe een belastingreglement structureren?
 • Hoe een belastingreglement motiveren?
 • Het fiscaal doel van de belasting bepalen: risico’s van een belasting zonder fiscaal doel
 • Bepaling van de heffingstermijn: (Mag een belastingreglement terugwerken in de tijd? Opheffings- en overgangsbepalingen?)
 • Omschrijving van het belastbaar feit: activiteit, feit of handeling waarop de belasting wordt geheven
 • Omschrijving van de belastbare grondslag: Op welke materie slaat de belasting? Waarop wordt de belasting concreet berekend?
 • Omschrijving van de belastingplichtige: natuurlijke of rechtspersoon die de belasting dient te betalen
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van de belasting
 • Vaststellen van het tarief
 • Vrijstellingen of verminderingen (onder meer in functie van de motivering)
 • Aangifteplicht of niet
 • Belastingverhoging (i.h.k.v. ambtshalve aanslag)
 • Administratieve geldboete
 • Bekendmaking en inwerkingtreding
 • Bestaande belastingreglementen aanpassen (o.a. wijziging tarieven, vrijstellingen, ...): aandachtspunten
 • ...

Tickets

Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden.

Inschrijven kan door uw gegevens over te maken per: Mail: info@mijnwetboek.be
Fax: 09/233 94 20
Post: Mijnwetboek.be � Anne Knops � Visserij 201 � 9000 Gent

Praktisch

03 October 2019
Novotel, Vuurkruisenlaan 4, Leuven (Wegbeschrijving)
Mr. Luc De Meyere
Mr. Leen De Vriese
295 excl. btw
Ik schrijf me in samen met collegae: 278 excl. btw


Andere opleidingen

Terug naar alle opleidingen


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.