Opleidingen

26Oct

Bemiddelen met / door de overheid te Berchem

Programma:

Tijdens deze opleiding krijgt u onder meer antwoord op volgende concrete vragen:

 • Wat is bemiddeling?
 • Wanneer kan u als overheid bemiddelen? En wanneer beter niet?
 • Welke voordelen en welke risico’s houden een bemiddeling met/door de overheid in?
 • Wanneer kiest u als overheid voor bemiddeling?
 • Hoe begint u concreet aan een bemiddeling?
 • Hoe stelt u de bemiddeling best voor aan de andere partij(en), i.f.v. een maximale slaagkans?
 • Wat is belangrijk bij de keuze van de bemiddelaar?
 • Waaruit bestaat het bemiddelingsproces en hoe begint u eraan?
 • Zijn er valkuilen zoals schorsing van de verjarings- en proceduretermijnen?
 • Zijn er bijzondere voorzorgsmaatregelen bij een bemiddeling met/door de overheid?
 • Wat met de specifieke regels van openbaarheid van bestuur? Valkuilen en opportuniteiten …

 •  

Een voorbeeld uit de praktijk:

Eén bestuur is opgetreden in hoedanigheid van aankoopcentrale zodat andere besturen diensten en goederen zouden kunnen verwerven zonder zelf steeds een overheidsopdracht te moeten plaatsen. Een bestuur dat beroep gedaan had op de aankoopcentrale voor een informaticaopdracht (leveringen en diensten) heeft schade geleden, waarschijnlijk naar aanleiding van slechte communicatie tussen partijen. Het oorzakelijk verband tussen de eventuele fouten en de geleden schade was moeilijk bepaalbaar. Eerder dan een gerechtelijke procedure, met een deskundig onderzoek te starten, die waarschijnlijk veel tijd en geld in beslag zou nemen, hebben de betrokken besturen ervoor gekozen de situatie te regelen via bemiddeling. Door het algemeen belang en de kwaliteit van de openbare dienstverlening centraal te stellen, hebben de partijen een constructief en wederzijds voordelig akkoord gevonden.
Wat zijn de concrete sleutels tot succes? En voor welke valkuilen is het uitkijken?

 

Tickets

Er zijn nog 22 tickets beschikbaar


Praktisch

26 October 2020
Syntra (Site Post X), Borsbeeksebrug 32, Berchem (Wegbeschrijving)
Mr. Emmanuel Jacubowitz
295 excl. btw
Ik schrijf me in samen met collegae en betaal 263 excl. btw


Andere opleidingen

Terug naar alle opleidingen


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.