Opleidingen

21Nov

BTW in de praktijk van de lokale overheid(sbedrijven) - studiedag 1+2 te Gent

Dag 1: Basis BTW

 • Wanneer is een overheid BTW-plichtig?
 • Belastbare handelingen: levering van goederen en diensten
 • Plaats van de handeling
 • Vrijstellingen
 • Voldoening van de BTW
 • Opeisbaarheid
 • Maatstaf van heffing
 • Tarieven
 • Recht op aftrek (toepassing van het verhoudingsgetal)
 • Herziening
 • Verjaringstermijnen voor teruggaaf en het recht op aftrek
 • BTW-formaliteiten
 • ...


Dag 2: Topics BTW

 • Kostendelende vereniging
 • Nieuw boetebeleid
 • BTW en schoolgebouwen
 • BTW en samenwerking tussen overheidslichamen (bijv. ter beschikking stellen van personeel aan AGB - APB of andere publiekrechtelijke instellingen; dienstverlenende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden)
 • Verlaagde BTW-tarieven voor overheden
 • BTW en onroerend goed, terbeschikkingstelling, verhuur, onroerende leasing, bedrijvencentrum, ...
 • Praktische BTW-aspecten (bijv. facturatie werken in onroerende staat en gelijkgestelde diensten, subsidies, vrijstellingen)
 • Procedurele aspecten (Dienst Voorafgaande Beslissingen)
 • ...

 

Tickets

Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden.

Inschrijven kan door uw gegevens over te maken per: Mail: info@mijnwetboek.be
Fax: 09/233 94 20
Post: Mijnwetboek.be � Anne Knops � Visserij 201 � 9000 Gent

Praktisch

21 November 2019
Vlerick Business School, Reep 1, Gent (Wegbeschrijving)
Mr Luc De Meyere
Mr. Leen De Vriese
Voorzitter: Dhr. Wim Van Huffelen
487 excl. btw
Ik schrijf me in samen met collegae: 443 excl. btw


Andere opleidingen

Terug naar alle opleidingen


PRIVACY POLICY | VERKOOPSVOORWAARDEN | Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.