Print

Wetboek Huur juni 2019

Description

Technical information

Related books

Het Wetboek Huur bevat vooreerst de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het algemeen huurrecht, de woninghuur, de handelshuur en de pacht. Het Wetboek Huur bevat voortaan de specifieke regelingen die ten gevolge van de zesde staatshervorming in het Vlaams gewest van toepassing zijn, meer bepaald het Vlaams Woninghuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten, alsook het decreet m.b.t. de pop-up handelshuur. Het Wetboek Huur bevat eveneens een overzicht van de relevante bepalingen inzake contractenrecht en verjaring uit het Burgerlijk Wetboek, alsook een selectie van aanverwante regelgevingen, zoals fiscale bepalingen, de bepalingen uit het Strafwetboek met betrekking tot huisjesmelkerij en de regeling met betrekking tot de woningkwaliteit en de sociale huur uit de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van het Kaderbesluit Sociale Huur. Ook de relevante bevoegdheids en procedureregels uit het Gerechtelijk Wetboek worden vermeld. Het Wetboek Huur bundelt aldus bepalingen uit diverse reglementeringen met betrekking tot huur in één handig en overzichtelijk geheel.

Maarten Dambre is hoofddocent aan de Universiteit Gent (Centrum voor Verbintenissenrecht) en advocaat aan de balie te Gent, waar hij vennoot is in de advocatenassociatie Frans Baert & vennoten. Als specialist contractenrecht en huurrecht is hij coauteur van diverse artikelen en juridische handboeken op het gebied van het huurrecht, o.a. van het trefwoord Woninghuur in de reeks A.P.R. en het Handboek Algemeen Huurrecht.

Hij doctoreerde aan de Universiteit Gent met een proefschrift over de huurprijs.


 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: '-

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

BIBF CODEX  2019

BIBF CODEX 2019

Deontologie en Arbeidsattitude

Deontologie en Arbeidsattitude

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting - 2de editie

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting - 2de editie


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.