Print

Wetboek Vastgoedcodex juni 2019

Description

Technical information

Related books

De Vastgoedcodex verzamelt sinds enkele jaren op een overzichtelijke wijze de wetteksten uit zowel de Vlaamse als de Brusselse regelgeving die de vastgoedprofessional nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep. De codex maakt een selectie zodat de vastgoedmakelaar, de vastgoedexpert en de vastgoedpromotor niet geconfronteerd worden met pagina’s irrelevante rechtsregels. Deze codex wordt gehanteerd als basiswerk binnen de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars.

Koen de Puydt is licentiaat in de Communicatiewetenschappen (V.U.B.),licentiaat in de Rechten (V.U.B.) en Master in het Ondernemingsrecht (U.A.). Als advocaat aan de balie te Brussel houdt hij zich bezig met ondernemingen, vastgoed, stedenbouw-, en aannemingsrecht. Mr. de Puydt publiceert over deze materies. Daarnaast is hij docent Vastgoedcontracten bij Syntra Brussel in de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars. In augustus 2012 richtte Mr. Koen de Puydt mede het advocatenkantoor ORYS op. Koen de Puydt innoveerde met zijn webshop met standaardcontracten, waarbij vastgoedprofessionals via abonnementsformules kunnen beschikken over contracten die steeds conform zijn met de vigerende regelvering. In 2019 begon hij een nieuw project onder de naam van Seeds of Law. Geen traditioneel advocatenkantoor, maar een one-stop shop van legal consultancy gespecialiseerd in ondernemingen en vastgoed. [www.seeds.law]

Marc Loyens is licentiaat in de rechten (U.I.A.) en behaalde een postgraduaat in het fiscaal recht aan de Fiscale Hogeschool te Brussel. Van 1991 tot 1996 was hij advocaat aan de balie te Brussel, nadien werd hij inspecteur bij de Bijzondere Belastinginspectie. Hij is raadsheer aan het hof van beroep te Brussel. De heer Loyens is docent burgerlijk en fiscaal recht in de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars bij Syntra Brussel.

Stéphane De Keyzer is Doctor in de Wijsbegeerte (UCL) en volgde een aanvullende master na master Internationale Betrekkingen en Diplomatie (KUL). Als onderzoeker aan de Universiteit specialiseerde hij zich in Epistemologie en Rechtsfilosofie. Hij was ook Training en Communication Manager bij EFE (Abilways) waar hij zich voornamelijk bezig hield met opleidingen in het kader van de permanente vorming van advocaten. In 2013 vervoegde Dr. De Keyzer het advocatenkantoor ORYS als Legal Communication, Training & Knowledge Manager en vanaf 2016 was hij Chief Operating Officer. Sinds 2019 werkt Dr. De Keyzer bij Seeds of Law als COO, Chief Operating Officer. [www.seeds.law]

Bijzonderheden editie 2019-2020:
nieuwe structuur van de inhoudstafel
volledig wetboek met aflopen grijze balkjes per deel
trefwoordenregister met ongeveer 175 input woorden

Nieuwe wetgeving:
Nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen – Nieuwe Woninghuur/Huurrecht in Vlaanderen ten gevolge van de zesde staatshervorming: Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen en delen ervan.

Handelshuur van korte duur – Wetgeving “Pop-up stores” in Brussel:
Ordonnantie van 25 april 2019 betreffende de handelshuur van korte duur.

Hervorming van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening.

Markpraktijk – Nieuwe wetgeving over overeenkomsten en praktijken in B2B context.
Belangrijk wijzigingen van het wetboek van economisch recht.

De nieuwe deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).
 


  

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5519-6

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

European Solvency II law 2020

European Solvency II law 2020


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.