Print

Invordering tegen particulieren

Description

Technical information

Related books

De invordering van schulden kan rekenen op een voortdurende aandacht van schuldeisers en de actoren waarop zij beroep doen. In tijden van crisis wordt de problematiek alleen maar scherper gesteld: de schuldeisers wensen zo snel mogelijk liquiditeiten binnen te halen en een toenemend aantal schuldenaars heeft moeilijkheden om te betalen, wat zich uit in stijgende procedurele incidenten en vertragingen. Ons recht kent immers in vergelijking met bijvoorbeeld Anglosaxische systemen een uitgebreide bescherming van de rechten van de debiteur in de verschillende fases van de invordering.
Een minimale efficiëntie van de gerechtelijke maar ook van de minnelijke invordering vereist dan op zijn minst een goede kennis van de regels terzake en een pragmatische oplossing van de problemen.

Deze studienamiddag is uitdrukkelijk gericht op de praktijk en behandelt met name de juridische aspecten van incasso tegen particuliere schuldenaars (i.h.b. consumenten).
Ter voorbereiding heeft stafhouder Dirk VAN GERVEN de verschillende beroepsgroepen (advocaten, gerechtsdeurwaarders, magistraten) aangeschreven teneinde hun inbreng te verkrijgen onder de vorm van concrete vragen en problemen rond de invordering, zodat de sprekers die knelpunten kunnen behandelen in hun uiteenzettingen. De onderwerpen dekken het hele gamma van minnelijke en gerechtelijke invordering, over betekening-bevel-beslag-verkoop, tot collectieve schuldenregeling. Uiteraard kan daarbij ook de – vooralsnog grotendeels onbekende – Europese Procedure voor Geringe Vorderingen niet onbesproken blijven.
 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5185-3

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

European Solvency II law 2020

European Solvency II law 2020


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.