Print

Inleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting

Description

Technical information

Related books

In dit boek geeft de auteur een eerste grondige commentaar op de Vlaamse registratiebelasting, de opvolger van de vroegere registratierechten, volgens de artikelen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Daarna volgt het internationale deel, met onder meer de Europese rechtspraak ter zake.

Rik Deblauwe was advocaat en is thans wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten.
Hij is redactielid van de Nieuwsbrief Successierechten en van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift. Hij schreef ook de Inleiding tot de Successierechten, het Recht van terugkeer of de Anomale Erfopvolging, de Inleiding tot de Vlaamse
erfbelasting, alle uitgegeven bij KnopsPublishing.

De afbeelding op de cover is een miniatuur uit de Chroniques de Jean de Froissart, genaamd “Le traité de Troyes”. Het boek bevindt zich in de British Library. Het verdrag van Troyes werd ondertekend op 21 mei 1420 tussen de Franse en Engelse kroon, na de slag bij Azincourt in 1415, tijdens de 100-jarige oorlog. Door dit verdrag aanvaardde Karel VI van Frankrijk dat hij na zijn dood opgevolgd zou worden door Hendrik V van Engeland. Het verdrag werd namens Frankrijk onderhandeld door Filips de Goede, hertog van Bourgondië, en Isabella van Frankrijk. Het werd daarna echter niet gerespecteerd. Mocht dit wel het geval geweest zijn, dan zou de Franse geschiedenis heel anders verlopen zijn, en zou Europa er nu wellicht ook anders uitgezien hebben.
 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5480-9

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

European Solvency II law 2020

European Solvency II law 2020


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.