Print

Distributiecontracten - Informatieplichten en documenten, Uitvoeringsmodaliteiten, Bedingen ten aanzien van derden, Beëindiging en schadevergoeding

Description

Technical information

Related books

Deze titel is niet meer voorradig

Distributiecontracten zijn de economische harde kern van de nationale en internationale handelscontracten. Ook vanuit een juridisch oogpunt vormen de voornaamste distributiecontracten, met name de franchising, de verkoopconcessies, de handelsagentuur- en licentieovereenkomsten een bron van vele twistpunten. Het
is al een kluwen op zich om uit te maken door welke regels een bepaald distributiecontract wordt beheerst. Sommige zijn weliswaar benoemde contracten, maar zijn slechts zeer fragmentarisch geregeld.

In haast alle distributiecontracten moet men punctueel een beroep doen op het gemeen recht. Regels van verbintenissenrecht zullen vaak een antwoord bieden op vragen die niet of slechts gedeeltelijk geregeld zijn door bijzondere handelswetgeving.

Zo zal men teruggrijpen naar het gemeen aansprakelijkheidsrecht of de wilsgebreken inzake precontractuele
fouten, zo zal het gemeen recht vaak helpen bepalen tot welke vorm van samenwerking men krachtens de goede trouw gehouden is, of nog, of het distributiecontract regelmatig en rechtmatig (zonder rechtsmisbruik) is opgezegd of ontbonden en zo niet, hoe de sanctionering verloopt.

Naast deze invloed uitgaand van de recentste evoluties in het gemeen contractenrecht, is ook de wisselwerking met het Europees recht, meer bepaald het mededingingsrecht, niet weg te denken uit de materie van de distributiecontracten.

Ook de tendens om bescherming te bieden aan de zwakke medecontractant in het distributiecontract, vindt zijn oorsprong zowel in het verbintenissenrecht als in het Europees recht.

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5092-4

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

European Solvency II law 2020

European Solvency II law 2020


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.