Print

Wetboek De wapenwetgeving september 2019

Description

Technical information

Related books

Spijts het relatief recent karakter van de wapenwet (8 juni 2006) blijft het normatief kader nog immer wijzigingen ondergaan, soms zelfs van ingrijpende aard. Deze bijsturingen situeren zich quasi uitsluitend op het inhoudelijke vlak. Qua structuur is deze regelgeving steevast een lappendeken gebleven. De anno 2019 geldende teksten zagen het daglicht tussen 1808 en 2019, verschillen soms in het noorden en het zuiden van het land en liggen vervat in tal van wetten, decreten, Koninklijke besluiten, regionale besluiten, ministeriële besluiten en omzendbrieven, naast enkele verdragsrechtelijke clausules. Daarnaast neemt ook de greep van uit de EU op de regelgeving meer en meer toe.

Huidig compendium wil dienvolgens, zonder enige pretentie van encyclopedische volledigheid, zowel aan de professionele gebruiker een handig, vlug en adequaat consultatie-instrument bieden, als ten behoeve van de jager, sportschutter, wapenbezitter, verzamelaar en andere geïnteresseerden het kluwen van de vigerende bepalingen op een bevattelijke manier ontwarren.

Peter De Smet, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, publiceerde reeds diverse bijdragen over het wapenrecht in de vakliteratuur, nam tevens de voortgezette vorming van magistraten in deze materie ter harte en was reeds ettelijke malen gastspreker op of voorzitter van colloquia dienaangaande. Met deze overzichtsbundel wil hij bijdragen tot een makkelijker toegankelijkheid van de wapenreglementering sensu lato.

 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: '-

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

European Solvency II law 2020

European Solvency II law 2020


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.