Print

Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018 - softcover - 2 boekdelen

Description

Technical information

Compendium Gerechtsdeurwaarders - softcover - 2 boekdelen

op eenvoudig verzoek: hardcover te verkrijgen voor 425 euro incl. btw  

De gerechtsdeurwaarder is wellicht de laatste generalist van het gerechtelijk landschap. De talrijke bevoegdheden die de wetgever aan deze openbare ambtenaar toegekend heeft en de daaraan gekoppelde ministerieplicht, nopen de gerechtsdeurwaarder tot een zeer brede achtergrond in het Belgisch recht. De correcte ambtsuitoefening impliceert bovendien een grondige juridische kennis van de exploten die in dat verband opgesteld worden. Dit handboek reikt hiertoe een overzichtelijk en praktisch instrument aan, dat specifiek gericht is op het werkveld en uitstekend geschikt is als leidraad, studiegids of naslagwerk.

Het werk dat voor u ligt is de vrucht van zes jaar opzoekingen en ervaringen. Het bundelt relevante wetgeving, relevante rechtspraak en rechtsleer, alsook alle omzendbrieven van de Nationale Kamer sinds 2001. De materie is bijgewerkt en actueel tot 27 augustus 2018.

 

BAS FEYS (°1985) studeerde met grote onderscheiding af als master in de rechten en is tevens master in de sociologie. Hij was enkele jaren praktijkassistent aan de rechtenfaculteit van de KULeuven en is tevens auteur van diverse publicaties. Op de eerste editie van het vergelijkend examen tot benoeming van kandidaat-gerechtsdeurwaarders in 2015 werd hij op de eerste plaats gerangschikt. Sindsdien is hij als kandidaat-gerechtsdeurwaarder actief in het arrondissement Oost-Vlaanderen en bouwt hij ervaring op in de diverse aspecten van het ambt. Sinds september 2018 is hij tevens bestuurslid van de Nationale Vereniging van Kandidaat- en Stagiair-Gerechtsdeurwaarders.

 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5508-0.

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018 - softcover - 2 boekdelen

Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018 - softcover - 2 boekdelen

BIBF CODEX  2019

BIBF CODEX 2019

Procéder devant la Cour de cassation/Procederen voor het Hof van Cassatie 2016

Procéder devant la Cour de cassation/Procederen voor het Hof van Cassatie 2016

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting - 2de editie

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting - 2de editie


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.