Print

Codex Pharma Deel I - volume 1 en 2 - Volksgezondheid in België -3d editie maart 2012

Description

Technical information

Related books

pharma.be (AVGI) is een vzw, opgericht in 1966, die als doel heeft de belangen van de geneesmiddelenindustrie in België te behartigen teneinde een gunstig economisch klimaat te creëren waar onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen een prioritaire plaats krijgen.
pharma.be is daarom actief in de drie fases in de levensloop van een geneesmiddel:
de onderzoeksfase (experimenten op mensen en klinische proeven), het op de markt brengen van het geneesmiddel (volksgezondheid) en de prijs en de terugbetaling (sociale en economische aangelegenheden).

De auteur van de Codex, Marjorie Gobert, is bedrijfsjuriste, licentiate in de rechten aan de ULB (1998). Via haar beroepspraktijk heeft zij zich vervolgens gespecialiseerd in algemeen gezondheidsrecht en meer specifiek in ziekenhuisrecht en het recht inzake klinische proeven. Nadien is ze overgestapt naar de farmaceutische sector, waar ze zich dagelijks bezighoudt met farmaceutisch recht in de ruime zin.

Deze derde editie van de Codex Pharma – Deel I - wil een praktische handleiding zijn met betrekking tot de Belgische wetgeving inzake volksgezondheid (geneesmiddelen), in de eerste plaats voor haar leden, maar ook voor alle actoren in de farmaceutische sector: verantwoordelijken voor registratiezaken, artsen, dierenartsen, apothekers, groothandelaars, ziekenhuizen en natuurlijk ook het personeel van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Deze Codex wordt voortaan onderverdeeld in 2 volumes:

  • volume 1: Volksgezondheid in België – geneesmiddelen;
  • volume 2: Volksgezondheid in België – experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal.

Deze omvat de relevante Belgische wetten, koninklijke en ministeriële besluiten en omzendbrieven betreffende zowel geneesmiddelen in ruime zin (Pharmaceutical Review), reclame en monsters, parallelimport, geneesmiddelenbewaking inbegrepen, als octrooien, klinische proeven, bloed, weefsels en cellen, het wegnemen of transplanteren van organen en als de beoefening van veterinaire beroepen of het uitoefenen van de geneeskunst, de bijdragen, … Omdat deze Codex jaarlijks bijgewerkt wordt, kunnen de lezers de actualiteit inzake de Belgische volksgezondheid opvolgen. Dit Deel I (volumes 1 en 2) maakt deel uit van een ruimere verzameling die tevens een becommentarieerde Codex van de artikelen van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (Deel II) en een Codex of directly applicable European texts (Deel III) omvat.

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5196-9

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

European Solvency II law 2020

European Solvency II law 2020


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
©2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.