Print

Codex Pharma Commenté - Santé publique en Belgique/ Becommentarieerde Codex Pharma - Volksgezondheid in België 2013 - Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

Description

Technical information

Related books

pharma.be, l’Association générale de l’industrie du médicament, regroupe aujourd’hui 140 entreprises pharmaceutiques implantées en Belgique. En tant que partenaire à part entière des médecins, des pharmaciens, des hôpitaux, des autorités et des autres acteurs concernés, pharma.be a pour mission de promouvoir les meilleurs soins de santé dans le domaine des médicaments à usage humain grâce à l’innovation thérapeutique. La priorité absolue est donc que le patient puisse bénéficier dans les plus brefs délais des médicaments de demain, fruits de la Recherche et du Développement.

Le Codex Pharma Commenté a pour ambition d’être un outil pratique en matière de réglementation de santé publique belge (médicaments), à destination de ses membres et de tous les acteurs du secteur pharmaceutique. Le Codex Pharma Commenté contient un commentaire article par article de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (dernièrement modifiée en juin 2013). Cette loi est la base de la réglementation pharmaceutique en Belgique. Le Codex contient également les références aux arrêtés et circulaires d’exécution, ainsi qu’à la doctrine et à la jurisprudence belge et européenne pertinentes. Les auteurs sont des experts - juristes, avocats ou responsables des affaires réglementaires - actifs dans le secteur pharmaceutique belge et européen. Ce Codex Pharma Commenté constitue le deuxième Tome de la collection Codex Pharma.

Le Tome I contient les lois, arrêtés royaux et ministériels, ainsi que les circulaires belges pertinents concernant les médicaments au sens large.

Le Tome III constitue en un Codex commenté des textes européens directement applicables en Belgique.

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, groepeert momenteel 140 farmaceutische ondernemingen met een vestiging in België. Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere betrokkenen heeft zij als missie de bevordering van betere gezondheidszorg door therapeutische innovatie in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik. Topprioriteit is dan ook dat de patiënt zo snel mogelijk kan beschikken over de “geneesmiddelen van morgen”, die voortkomen uit Onderzoek en Ontwikkeling.

De Becommentarieerde Codex Pharma wil een praktische handleiding zijn met betrekking tot de Belgische wetgeving inzake volksgezondheid (geneesmiddelen) voor haar leden en voor alle actoren in de farmaceutische sector. De Becommentarieerde Codex Pharma omvat een commentaar bij elk artikel van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (zoals laatst gewijzigd in juni 2013). Deze wet is de basis van de farmaceutische wetgeving in België. Deze Codex bevat bovendien ook verwijzingen naar uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven, evenals verwijzingen naar relevante Belgische en Europese rechtsleer en rechtspraak. De auteurs zijn allen deskundigen – juristen, advocaten of verantwoordelijken voor registratiezaken – actief in de Belgische en Europese farmaceutische sector. Deze Becommentarieerde Codex Pharma vormt het tweede deel in de Codex Pharma verzameling.

Het eerste deel omvat de relevante Belgische wetten, koninklijke en ministeriële besluiten en omzendbrieven met betrekking tot geneesmiddelen in ruime zin.

Het derde deel bestaat uit een Becommentarieerde Codex van Europese teksten die rechtstreeks van toepassing zijn in België.


 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5356-7

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 2019

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 2019

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.