Print

Burgerlijk Wetboek - Januari 2014

Description

Technical information

Related books

Dit praktische wetboek biedt u een houvast voor uw dagelijks advies. Het bevat de volledige regelgeving van het Burgerlijk Wetboek: alles m.b.t. de personen, de goederen en de wijze waarop eigendom kan worden
verkregen. Dit uiterst handige meeneemwetboek wordt periodisch bijgewerkt zodat u steeds over de actuele wetgeving beschikt.

Prof. dr. Frank Fleerackers (KU Leuven) studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven, King’s College (UK), het MIT-Massachusetts Institute of Technology en Harvard University (USA). Hij promoveerde aan de Harvard Law School tot Master of Laws met een thesis over juridisch onderhandelen. Zijn doctoraat over dit thema ontving internationale erkenning (On the resolution of conflict, Duncker & Humblot, Berlin, 2000).

Hij doceert juridische grondslagen aan de rechtsfaculteiten van de KU Leuven, Tilburg University en aan de VU Brussel onderhandelingstheorie en onderhandelingspraktijk. Tevens doceert hij Alternative Dispute Resolution en hield hij visiting positions aan internationale instellingen zoals Harvard en MIT. Hij is gewezen decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de KU Brussel en algemeen voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici.
Prof. dr. Frank Fleerackers is auteur en editor van zestien boeken, verschillende cahiers en tijdschriftartikels over conflictanalyse en onderhandelen.

Daarnaast bestuurt hij Advocare, onderzoeksinstituut voor conflictanalyse en resolution enhancement. Hij geeft reeds jaren vorming over onderhandelen en begeleidt organisaties bij hun onderhandelingen in nationale en internationale settings. Met meer dan 20 jaar ervaring als zakenadvocaat en universiteitsprofessor zetelt hij sinds 2008 in de Hoge Raad voor de Justitie.

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5359-8

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 2019

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 2019

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

Het nieuwe erfrecht Anno 2019

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.