Print

Bemiddelen met de overheid - Praktisch handboek

Description

Technical information

Related books

De “waterzooi” wet van 18 juni 2018 laat openbare overheden toe om deel te nemen aan een gerechtelijke bemiddeling.

Onderhavig handboek geeft het theoretisch kader weer maar licht vooral de praktische kant van zaken toe. Het heeft voor doel de lezer te begeleiden door de verschillende stappen van een bemiddeling met een overheid aan de hand van voorbeelden en praktische tips. De ambitie van dit handboek bestaat erin aan te tonen dat bemiddeling met de overheid niet enkel toegelaten is in rechte, ze is ook mogelijk in de praktijk.

En ze is de moeite waard!

Dit handboek bestaat ook in het Frans.

De auteurs

Emmanuel Jacubowitz is advocaat gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht sedert 1999 (Xirius Public). Na 12 jaren aan de Balie heeft hij het nut van de bemiddeling ingezien. Zo is hij erkend bemiddelaar geworden in 2012. Hij werd opgeleid door PMR Europe (bemiddelingen in burgerlijke, handels- en sociale zaken), alsook door de VVBBCI, in samenwerking met MEDIV, en de K.U. Leuven (bemiddeling met de overheid). Hij is
lid van de Federale bemiddelingscommissie sedert 2016.

Vincent Tilman heeft meer dan 15 jaar ervaring in bemiddeling. Hij werd onder meer opgeleid door CEDR in Londen, PON in Harvard en bMediation in Brussel. Vincent heeft actief deelgenomen aan de werken van het Europees Parlement over de Bemiddelingsrichtlijn. Hij heeft het bemiddelingscentrum bMediation geleid en de Ombudsman voor de handel opgericht. Bemiddelaar en opleider, hij is thans Head Internal Affairs voor Comeos, de Belgische federatie van de handel en diensten.


 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: 978-9-4603-5524-0

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Een vrederechter vertelt ...

Een vrederechter vertelt ...

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

Rechtskroniek voor het Notariaat Deel 35 & 36

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

European Solvency II law 2020

European Solvency II law 2020


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.