Print

4 studentenedities van de cursussen van de opleiding notariaat van de VUB 2017

Description

Technical information

4 studentenedities van de cursussen van de opleiding notariaat van de VUB met de
nieuw bijgewerkte cursus Inrichting van het Notariaat

3de herwerkte uitgave - Inrichting van het notariaat - Prof. A. Michielsens & Prof. H. De Decker - bijgewerkt tot januari 2017

De notaris is een ambtenaar. Zijn statuut en de wijze waarop hij zijn ambt beoefent, worden geregeld in een organieke wet. Deze cursus is in hoofdzaak gewijd aan de studie van deze wet, in het bijzonder de inrichting van het ambt en de wettelijke voorschriften voor de beoefening van het ambt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het opstellen van akten. De louter praktische benadering van de techniek van het boekhouden komt eveneens, zij het in beperkte mate, aan bod. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de inrichting van de instellingen van het notariaat, in het bijzonder de genootschappen en de Nationale Kamer.

2de herwerkte uitgave - Notarieel Familierecht - Prof. em. dr. Casman - bijgewerkt tot april 2015

In deze cursus komen volgende onderwerpen aan bod:

1. Samenwoningsrelatie, gezin en familie
2. Het opstellen van een notariële akte in een familiale context
3. Huwelijksovereenkomsten
4. Huwelijkscontract met keuze voor een gemeenschap
5. Huwelijkscontracten met gemeenschap – successieplanning – overlevingsrechten
6. Huwelijkscontracten met keuze voor het stelsel van scheiding van goederen
7. Samenwoningsovereenkomsten voor ongehuwd samenwonenden
8. Schenkingen
9. Testamenten
10. Echtscheiding door onderlinge toestemming

Voor elke les liggen voor: een uiteenzetting van de notariële aandachtspunten, een bibliografie, de examenvragen die met betrekking tot deze les kunnen gesteld worden.

2de herwerkte uitgave - Notariële Deontologie - Prof. A. Michielsens & Prof. H. De Decker - bijgewerkt tot mei 2016

Deze cursus behandelt de plichten van de notaris, als ambtenaar, maar ook als beoefenaar van een vrij beroep. De plichtenleer berust voor ieder ambt of beroep op algemene rechtsbeginselen, de eigenheid van het ambt of het beroep en de wetgeving. Daarnaast vormen ook de rechtspraak over de aansprakelijkheid en de codificatie van de plichtenleer door de Nationale Kamer belangrijke informatiebronnen. Het sluitstuk wordt gevormd door het tuchtrecht, waarvan de formele aspecten aan bod komen.

Vereffening-Verdeling - Prof. em. dr. Casman - bijgewerkt tot februari 2014

In de cursus worden alle aspecten van de vereffening en verdeling behandeld; de theorie en de praktijk worden verweven. Volgende onderwerpen komen aan bod: de minnelijke en de gerechtelijke vereffening-verdeling (m.i.v. de procedures inzake verzegeling en boedelbeschrijving en van de wet van 13 augustus 2011), het opstarten van het dossier, het verzamelen van informatie, het verwerken van de informatie, het opstellen van een voorstel tot verdeling of van een staat van vereffening, zowel van een gemeenschap als van een nalatenschap (ook de nalatenschap die aanvaard werd onder voorrecht van boedelbeschrijving).
Voor elke les liggen voor: een uiteenzetting van de notariële aandachtspunten, een bibliografie, een verwijzing naar bijkomend cursusmateriaal, de examenvragen die met betrekking tot deze les kunnen gesteld worden. 

The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com.
The contents is derived from public sources, supplied by the compiler.
Neither Knopsbooks.com nor the compiler are liable for the contents of our codes.

Info

Price inc. VAT:

VAT: print 6%, e-book 6%

ISBN: -

Delivery: within 10 days after payment


Publication top 5

Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018 - softcover - 2 boekdelen

Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018 - softcover - 2 boekdelen

BIBF CODEX  2019

BIBF CODEX 2019

Procéder devant la Cour de cassation/Procederen voor het Hof van Cassatie 2016

Procéder devant la Cour de cassation/Procederen voor het Hof van Cassatie 2016

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

TBF/RFP - Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting - 2de editie

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting - 2de editie


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.