Categories- _AANKOMENDE_OPLEID

22Apr

DE MAATSCHAP Is de maatschap op haar retour en zijn er alternatieven? te Houthalen UITGESTELD!

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 Sprekers:

 • Mark Delboo, advocaat-vennoot DELBOO, veelgevraagd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als burgerlijk recht, met bijzondere focus op het structureren van privévermogens en het begeleiden van bedrijfsoverdrachten
 • Dr. Ariadne Van den Broeck, advocaat DELBOO, experte in familiaal vermogensrecht

 De recente wetgevende initiatieven hebben ertoe geleid dat een maatschap plots minder discreet, duurder en omslachtiger is geworden. Alle maatregelen (KBO, UBO, boekhoudkundige verplichting) worden tijdens dit interactief seminar aan de hand van concrete voorbeelden in detail uiteengezet. Leidt dat ertoe dat het werken met een maatschap niet meer kan of moeilijk wordt? En zijn er bruikbare alternatieven die het adagium “donner et retenir” niet schenden?


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 20/31267 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
23Apr

Après moi le déluge? Schuldeisers in het erfrecht te Antwerpen UITGESTELD!

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Bart VAN DEN BERGH, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt


Dit vaak onderbelichte onderwerp bevindt zich op het snijpunt van het familiaal vermogensrecht, het proces- en bewijsrecht en het beslag- en executierecht. Vanuit deze multidisciplinaire benadering krijgt u op een interactieve manier een overzicht van de verhouding schuldeiser vs. nalatenschap en deelgenoten (erfgenamen/legatarissen). Ook het spanningsveld nalatenschapsschuldeiser vs. persoonlijke schuldeiser wordt belicht.
Deze opleiding besteedt ook aandacht aan het nieuwe erfrecht, waarbij alle erfgenamen voortaan enkel nog het statuut van schuldeiser hebben. Ook de positie van de ascendenten, die voortaan reservatair “af” zijn, maar onder bepaalde voorwaarden wel nog onderhoudsgerechtigd zijn, worden vanuit het schuldeisersperspectief belicht.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31111 voor 4u juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
23Apr

VASTGOED: UPDATE BTW te Leuven UITGESTELD!

Overzicht van de btw-aspecten verbonden aan vastgoedtransacties, met specifieke aandachtspunten voor de dagdagelijkse notarispraktijk

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Stijn Vastmans, advocaat Tiberghien advocaten
Stein De Maeijer, advocaat Tiberghien advocaten


In deze opleiding krijgt u een praktisch overzicht van de btw-aspecten met betrekking tot uw vastgoedtransacties, met bijzondere aandacht voor uw notariële vraagstukken.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31130 voor 3,5u juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
24Apr

La planification patrimoniale mobilière - outils actuels à Liège

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale

 

Orateurs:
Maître Alain Van Geel, avocat au Barreau de Bruxelles, partner du Cabinet Tiberghien
Maître Eléonore Maertens de Noordhout
, avocate au Barreau de Bruxelles, associée du Cabinet Tiberghien

Ce séminaire destiné à la pratique notariale aura pour but de fournir les clés pour la compréhension et l’utilisation des outils de planification patrimoniale et successorale actuels.

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 20/31500 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.


+_MORE_SIGNUP
05May

La planification patrimoniale mobilière - outils actuels à Namur

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale

 

Orateurs:
Maître Alain Van Geel, avocat au Barreau de Bruxelles, partner du Cabinet Tiberghien
Maître Eléonore Maertens de Noordhout
, avocate au Barreau de Bruxelles, associée du Cabinet Tiberghien

Ce séminaire destiné à la pratique notariale aura pour but de fournir les clés pour la compréhension et l’utilisation des outils de planification patrimoniale et successorale actuels.

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 20/31500 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.

+_MORE_SIGNUP
06May

DE MAATSCHAP Is de maatschap op haar retour en zijn er alternatieven? te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 Sprekers:

 • Mark Delboo, advocaat-vennoot DELBOO, veelgevraagd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als burgerlijk recht, met bijzondere focus op het structureren van privévermogens en het begeleiden van bedrijfsoverdrachten
 • Dr. Ariadne Van den Broeck, advocaat DELBOO, experte in familiaal vermogensrecht

De recente wetgevende initiatieven hebben ertoe geleid dat een maatschap plots minder discreet, duurder en omslachtiger is geworden. Alle maatregelen (KBO, UBO, boekhoudkundige verplichting) worden tijdens dit interactief seminar aan de hand van concrete voorbeelden in detail uiteengezet. Leidt dat ertoe dat het werken met een maatschap niet meer kan of moeilijk wordt? En zijn er bruikbare alternatieven die het adagium “donner et retenir” niet schenden?


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 20/31267 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
07May

Après moi le déluge? Schuldeisers in het erfrecht te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Bart VAN DEN BERGH, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt


Dit vaak onderbelichte onderwerp bevindt zich op het snijpunt van het familiaal vermogensrecht, het proces- en bewijsrecht en het beslag- en executierecht. Vanuit deze multidisciplinaire benadering krijgt u op een interactieve manier een overzicht van de verhouding schuldeiser vs. nalatenschap en deelgenoten (erfgenamen/legatarissen). Ook het spanningsveld nalatenschapsschuldeiser vs. persoonlijke schuldeiser wordt belicht.
Deze opleiding besteedt ook aandacht aan het nieuwe erfrecht, waarbij alle erfgenamen voortaan enkel nog het statuut van schuldeiser hebben. Ook de positie van de ascendenten, die voortaan reservatair “af” zijn, maar onder bepaalde voorwaarden wel nog onderhoudsgerechtigd zijn, worden vanuit het schuldeisersperspectief belicht.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31111 voor 4u juridische punten.


+_MORE_SIGNUP
12May

La planification patrimoniale mobilière - outils actuels à Feluy

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale

 

Orateurs:
Maître Alain Van Geel, avocat au Barreau de Bruxelles, partner du Cabinet Tiberghien
Maître Eléonore Maertens de Noordhout
, avocate au Barreau de Bruxelles, associée du Cabinet Tiberghien

 Ce séminaire destiné à la pratique notariale aura pour but de fournir les clés pour la compréhension et l’utilisation des outils de planification patrimoniale et successorale actuels.

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 20/31500 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.


+_MORE_SIGNUP
14May

La pratique du pacte successoral en sept questions civiles et fiscales à Liège

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

 

Orateur :
Maître Jean FONTEYN, notaire à Seneffe et maître de conférences à l’UCLouvain.
 

Les pactes successoraux ont déjà été l’objet de nombreuses formations et discussions mais, en pratique, il reste encore de nombreuses questions et interrogations.

Notre orateur, le notaire Jean Fonteyn, abordera le pacte successoral global de manière concrète au travers de sept questions particulières. Les réponses seront appréhendées sous un angle résolument pratique, de manière à proposer des outils concrets aux participants.

 

Une demande d’agréation a été envoyée à la Chambre Nationale des Notaires.

+_MORE_SIGNUP
26May

De MSK: spooktrein of trein die u niet mag missen? te Gent

Opportuniteiten en valkuilen van schaalvergroting

Lunchseminarie enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Barend Blondé, consultant FrahanBlondé
Barend Blondé werkt al meer dan 10 jaar als consultant in het notariaat. Hij deed meer dan 250 efficiëntie-audits in het notariaat en geeft al jaren opleidingen en trainingen. Hij stond mee aan de wieg van NotaPulse. Barend begeleidde reeds vele associaties en verschillende fusies tussen kantoren. Hij begeleidt momenteel heel wat MSK projecten.
 

Sinds Potpourri V mogen notarissen van verschillende gemeenten, binnen de provincie, fuseren met behoud van de standplaatsen (antennes). De eerste MSK’s zijn inmiddels een feit, vele andere staan in de steigers. Schaalvergroting lijkt zo een onvermijdelijke trend in het notariaat, maar is schaalvergroting ook altijd de magische toverstok voor de toekomst? Welk heil mogen we wel of niet verwachten van schaalvergroting? Wat kunnen we leren van schaalvergroting in andere vrije beroepen?

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/31113 voor 1u30 juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
26May

La pratique du pacte successoral en sept questions civiles et fiscales à Namur

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

 

Orateur :
Maître Jean FONTEYN, notaire à Seneffe et maître de conférences à l’UCLouvain.
 

Les pactes successoraux ont déjà été l’objet de nombreuses formations et discussions mais, en pratique, il reste encore de nombreuses questions et interrogations.

Notre orateur, le notaire Jean Fonteyn, abordera le pacte successoral global de manière concrète au travers de sept questions particulières. Les réponses seront appréhendées sous un angle résolument pratique, de manière à proposer des outils concrets aux participants.

 

Une demande d’agréation a été envoyée à la Chambre Nationale des Notaires.

+_MORE_SIGNUP
28May

Vastgoed in de notariële praktijk te Antwerpen

De gemene muur en scheigrenzen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:

 • Mr. Dirk Erreygers, advocaat GSJ-advocaten
 • Mr. Nicolas Janssens, advocaat GSJ-advocaten, master in het notariaat
 • Mr. Ciara Van Kempen, advocaat GSJ-advocaten, master in het notariaat
   

Het woongebied verdicht en versnippert. De regelgeving omtrent de scheiding tussen eigendommen – die nog veelal terugvalt op het Burgerlijk Wetboek van 1804 – is daardoor meer dan ooit actueel, anderzijds vaak ook achterhaald, o.m. gelet op moderne bouwtechnieken en EPB-verplichtingen tot isolatie van gevels. Tijdens dit interactief seminar worden de zakenrechtelijke aspecten van de scheiding tussen eigendommen a.d.h.v. concrete dossiers toegelicht. Daarbij wordt de nieuwe regelgeving uit het op 31 januari 2020 gestemde Boek 3 Goederenrecht betrokken.


Casus
:
In een verkaveling met gesloten of halfopen bebouwing bouwt een eigenaar A dieper of hoger dan aanpalend eigenaar B. Eigenaar A moet overeenkomstig de EPB-verplichting het dieper of hoger gebouwde gedeelte als vrijstaande buitenmuur isoleren en bekleden. Waar hij het hoger of dieper gebouwde gedeelte de scheilijn overeenkomstig zijn omgevingsvergunning laat volgen, wil hij de EPB-verplichte gevelisolatie met bekleding laten overhangen op het eigendom bij B. B verzet zich tegen het overhangen van isolatie met leien op zijn eigendom.

 

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 u juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
04Jun

Après moi le déluge? Schuldeisers in het erfrecht te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Bart VAN DEN BERGH, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt


Dit vaak onderbelichte onderwerp bevindt zich op het snijpunt van het familiaal vermogensrecht, het proces- en bewijsrecht en het beslag- en executierecht. Vanuit deze multidisciplinaire benadering krijgt u op een interactieve manier een overzicht van de verhouding schuldeiser vs. nalatenschap en deelgenoten (erfgenamen/legatarissen). Ook het spanningsveld nalatenschapsschuldeiser vs. persoonlijke schuldeiser wordt belicht.
Deze opleiding besteedt ook aandacht aan het nieuwe erfrecht, waarbij alle erfgenamen voortaan enkel nog het statuut van schuldeiser hebben. Ook de positie van de ascendenten, die voortaan reservatair “af” zijn, maar onder bepaalde voorwaarden wel nog onderhoudsgerechtigd zijn, worden vanuit het schuldeisersperspectief belicht.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31111 voor 4u juridische punten.


+_MORE_SIGNUP
04Jun

La pratique du pacte successoral en sept questions civiles et fiscales à Feluy

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

 

Orateur :
Maître Jean FONTEYN, notaire à Seneffe et maître de conférences à l’UCLouvain.
 

Les pactes successoraux ont déjà été l’objet de nombreuses formations et discussions mais, en pratique, il reste encore de nombreuses questions et interrogations.

Notre orateur, le notaire Jean Fonteyn, abordera le pacte successoral global de manière concrète au travers de sept questions particulières. Les réponses seront appréhendées sous un angle résolument pratique, de manière à proposer des outils concrets aux participants.

 

Une demande d’agréation a été envoyée à la Chambre Nationale des Notaires.

+_MORE_SIGNUP
09Jun

Vastgoed in de notariële praktijk te Houthalen

De gemene muur en scheigrenzen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:

 • Mr. Dirk Erreygers, advocaat GSJ-advocaten
 • Mr. Nicolas Janssens, advocaat GSJ-advocaten, master in het notariaat
 • Mr. Ciara Van Kempen, advocaat GSJ-advocaten, master in het notariaat
   

Het woongebied verdicht en versnippert. De regelgeving omtrent de scheiding tussen eigendommen – die nog veelal terugvalt op het Burgerlijk Wetboek van 1804 – is daardoor meer dan ooit actueel, anderzijds vaak ook achterhaald, o.m. gelet op moderne bouwtechnieken en EPB-verplichtingen tot isolatie van gevels. Tijdens dit interactief seminar worden de zakenrechtelijke aspecten van de scheiding tussen eigendommen a.d.h.v. concrete dossiers toegelicht. Daarbij wordt de nieuwe regelgeving uit het op 31 januari 2020 gestemde Boek 3 Goederenrecht betrokken.


Casus
:
In een verkaveling met gesloten of halfopen bebouwing bouwt een eigenaar A dieper of hoger dan aanpalend eigenaar B. Eigenaar A moet overeenkomstig de EPB-verplichting het dieper of hoger gebouwde gedeelte als vrijstaande buitenmuur isoleren en bekleden. Waar hij het hoger of dieper gebouwde gedeelte de scheilijn overeenkomstig zijn omgevingsvergunning laat volgen, wil hij de EPB-verplichte gevelisolatie met bekleding laten overhangen op het eigendom bij B. B verzet zich tegen het overhangen van isolatie met leien op zijn eigendom.

 

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 u juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
17Jun

Vereffening en verdeling na echtscheiding notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - 2 dagen te Antwerpen

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR STUDIEDAG & WORKSHOP
- 17 juni 2020
- 20 juni 2020

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
17Jun

Vereffening en verdeling na echtscheiding notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - studiedag te Antwerpen

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE STUDIEDAG ZELF (ZONDER WORKSHOP)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
19Jun

Vereffening en verdeling na echtscheiding notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - workshop te Antwerpen

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE WORKSHOP ZELF (ZONDER STUDIEDAG)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
19Jun

Hoe gedrag, houding en omgangsvormen optimaliseren op de notariële werkvloer? Professionele ethiek en etiquette als begeleiders van het werkproces te Gent

Opleiding bestemd voor het notariskantoor, met bijzondere accenten voor de notariële medewerkers

 

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer hof van beroep Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijke medewerker U.Hasselt

 

Professionele deontologie nodigt uit tot kritisch nadenken. Louter technische competenties volstaan al lang niet meer voor de dienstverlening. Zeker in een vertrouwensberoep als het notariaat zijn best practices op het vlak van communicatie, voorkomen en houding onmisbaar.

Elke notariële medewerker geldt als uithangbord van het notariskantoor en is mede bepalend voor de “huisstijl”.

In deze interactieve opleiding wordt het belang van professionele ethiek als element van content marketing, het brengen van een geloofwaardig verhaal, voortdurend geduid. Professionele ethiek en etiquette kunnen ook fungeren als commerciële hefboom: ze maken het “verschil”. Aan de hand van tal van concrete voorbeelden – uit het professionele leven gegrepen – wordt geïllustreerd welke attitude de medewerker op de werkvloer van het notariskantoor best aanneemt. De spreker legt hierbij niet enkel de pijnpunten (dont’s - bad habits) bloot, hij suggereert ook telkens een oplossing. In die zin bestaat het opzet van deze opleiding in een training in good professional behaviour.

+_MORE_SIGNUP

- _NAZORG

26Mar

VASTGOED: UPDATE BTW te Antwerpen UITGESTELD!

Overzicht van de btw-aspecten verbonden aan vastgoedtransacties, met specifieke aandachtspunten voor de dagdagelijkse notarispraktijk

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Stijn Vastmans, advocaat Tiberghien advocaten
Stein De Maeijer, advocaat Tiberghien advocaten


In deze opleiding krijgt u een praktisch overzicht van de btw-aspecten met betrekking tot uw vastgoedtransacties, met bijzondere aandacht voor uw notariële vraagstukken.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31130 voor 3,5u juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
25Mar

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) te Leuven - UITGESTELD!

Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken

 

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten.
Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch geordende modelclausules.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/31003 voor 4 uren juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
25Mar

Vlaamse registratiebelasting: fundamenten voor het notariaat te Sint-Martens-Latem UITGESTELD!

Opleiding specifiek gericht op de medewerkers en jonge stagiairs en/of kandidaat-notarissen
Inschrijven enkel mogelijk via mail naar info@mijnwetboek.be of via fax naar 014 73 89 50!

Deze opleiding omvat 2 namiddagen:
Wo 25 maart en di 31 maart


Sprekers
:
Mr. Katrien Van Boxstael, advocaat Tiberghien advocaten
Dhr. Rik Deblauwe, wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten


Deze opleidingenreeks is geen seminarie over de actualiteit van de registratiebelasting maar belicht de fundamenten van de registratiebelasting, toegepast in concrete cases. De oefeningen zijn uit de notariële praktijk gegrepen en worden samen stap voor stap opgelost.
Zowel het verkooprecht, de schenkbelasting, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestigingen komen hierbij aan bod. Bij elke registratiebelasting worden zowel het belastbaar voorwerp, de belastingplichtigen, de tarieven, de verminderingen, de vrijstellingen en de wijze van heffing onderzocht, alsook de gerechtelijke procedure.
 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/31129 voor 10,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP

PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.