Categories- _AANKOMENDE_OPLEID

28Nov

Le divorce par consentement mutuel : La rédaction des conventions préalables à un divorce par consentement mutuel à Namur

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

Orateur
Maître Jim SAUVAGE, avocat au Barreau de Bruxelles, Assistant-doctorant à l’U.L.B.


L’inflation législative de la dernière législature a conduit à une modification profonde des différentes matières traitées par le notariat, de même qu’au renforcement du rôle de celui-ci dans son devoir de conseil et dans la rédaction des actes.

La matière du divorce par consentement mutuel n’a pas échappé à ces changements. La formation se propose de faire le point sur les récentes modifications. Les nouvelles règles seront ainsi examinées par thématique, reprenant succinctement les différentes modifications influant cette forme de divorce, les conseils pratiques induits de ces évolutions et leurs implications fiscales. La formation s’appuiera notamment sur des propositions de modèles de clauses.

 

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 18/30853 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.

+_MORE_SIGNUP
28Nov

Régimes matrimoniaux et droit des sociétés – Nouveautés et points d’attention en matière de gestion, de transfert, et de liquidation-partage d’actions à Genval

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

 

Orateurs:
Maître Larissa De Wulf, avocate au barreau de Bruxelles, Counsel, cabinet d’avocats Tiberghien
Maître Jessica Vanhove, avocate au barreau de Bruxelles, Senior Associate, cabinet d’avocats Tiberghien
 

Les questions suivantes seront notamment abordées :

 • Quel époux est actionnaire et quelles sont ses prérogatives ? Quelle est la portée de l’article 1401, § 1, 5° du Code civil (titre vs finance et usufruit vs nue-propriété) ?
 •  Que faire en cas d’incapacité de l’époux-actionnaire ? Comment se protéger?
 • Quelle est la portée du régime de rémunération prévu à l'article 1432, § 2 du Code civil ?
 • À qui appartiennent les plus-values et dividendes des actions ? Qu’en est-il des créances en compte-
 • courant ?

   

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 18/30382 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique. 

+_MORE_SIGNUP
02Dec

Opmaak van een intelligente zorgvolmacht en de mogelijkheden tot successieplanning te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers


Spreker
:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School.


Op een bepaald ogenblik in het leven zijn mensen soms niet meer in staat om hun belangen zelf te behartigen. Met de wet van 17 maart 2013 heeft de wetgever grondig het landschap inzake de wilsonbekwamen hertekend. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan.
De wet van 21 december 2018 zorgde ervoor dat men nu ook persoonsgebonden aangelegenheden kan regelen via een buitengerechtelijke lastgeving.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren in dergelijke situaties. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de opmaak van een intelligente zorgvolmacht (buitengerechtelijk luik) dan wel een verklaring van bewindvoerder (gerechtelijk luik). Verder komen ook de mogelijkheden tot successieplanning uitgebreid aan bod in een tweede deel.
 


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30536 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
03Dec

Le divorce par consentement mutuel : La rédaction des conventions préalables à un divorce par consentement mutuel à Liège

 Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.


Orateur

Maître Jim SAUVAGE, avocat au Barreau de Bruxelles, Assistant-doctorant à l’U.L.B.


L’inflation législative de la dernière législature a conduit à une modification profonde des différentes matières traitées par le notariat, de même qu’au renforcement du rôle de celui-ci dans son devoir de conseil et dans la rédaction des actes.

La matière du divorce par consentement mutuel n’a pas échappé à ces changements. La formation se propose de faire le point sur les récentes modifications. Les nouvelles règles seront ainsi examinées par thématique, reprenant succinctement les différentes modifications influant cette forme de divorce, les conseils pratiques induits de ces évolutions et leurs implications fiscales. La formation s’appuiera notamment sur des propositions de modèles de clauses.

 

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 18/30853 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.

+_MORE_SIGNUP
05Dec

Inrichting Notariaat en Notariële Deontologie. Enkele interessante topics te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers


Spreker:
Hans De Decker, Notaris te Brasschaat, Professor Manama Notariaat VUB

 

Met de stortvloed aan recente wetgeving over materies die het notariaat aanbelangen zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ondernemingsrecht, executierecht, vennootschapsrecht, enz. dreigt het specifiek notarieel recht wat in het gedrang te komen. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Notaris Hans De Decker focust tijdens deze opleiding de aandacht op de ‘Inrichting van het Notariaat’ (de notaris, de notariële akte, de structuur van het notariaat) en op de ‘Notariële Deontologie’. Hij laat de deelnemers genieten van enkele kersen uit deze ‘notariële taart’, waarbij ook de impact van de recent gewijzigde anti-witwaswetgeving (2017) en GDPR (2018) niet vergeten wordt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer18/29976 voor 3,5 juridische uren.

+_MORE_SIGNUP
12Dec

Inrichting Notariaat en Notariële Deontologie. Enkele interessante topics te Antwerpen - VOLZET

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers


Spreker:
Hans De Decker, Notaris te Brasschaat, Professor Manama Notariaat VUB

 

Met de stortvloed aan recente wetgeving over materies die het notariaat aanbelangen zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ondernemingsrecht, executierecht, vennootschapsrecht, enz. dreigt het specifiek notarieel recht wat in het gedrang te komen. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Notaris Hans De Decker focust tijdens deze opleiding de aandacht op de ‘Inrichting van het Notariaat’ (de notaris, de notariële akte, de structuur van het notariaat) en op de ‘Notariële Deontologie’. Hij laat de deelnemers genieten van enkele kersen uit deze ‘notariële taart’, waarbij ook de impact van de recent gewijzigde anti-witwaswetgeving (2017) en GDPR (2018) niet vergeten wordt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer18/29976 voor 3,5 juridische uren.

+_MORE_SIGNUP
06Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding – notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - 2 dagen te Sint-Martens-Latem

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR STUDIEDAG & WORKSHOP
- 6 januari 2020
- 7 januari 2020

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
06Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding – notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - studiedag te Sint-Martens-Latem

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE STUDIEDAG ZELF (ZONDER WORKSHOP)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
07Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding – notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - workshop te Sint-Martens-Latem

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE WORKSHOP ZELF (ZONDER STUDIEDAG)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
15Jan

Familiale controlestructuren anno 2020 Een overzicht na de hervormingen van het ondernemingsrecht te Leuven

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:
Emmanuel Leroux, advocaat, Laga
Bart Verdickt, advocaat, Laga
 

De hervormingen van het ondernemingsrecht onder de voorbije legislatuur zijn het notariaat niet ontgaan. Naast de directe impact op het vennootschappen- en rechtspersonenrecht dient men ook vast te stellen dat zij een impact hebben op de klassieke familiale controlestructuren, maar ook nieuwe opportuniteiten creëren.
Tijdens dit interactief seminar gaan de sprekers dieper in op de impact van de hervormingen van het vennootschappen- en rechtspersonenrecht op de klassieke controlestructuren en suggereren hierbij mogelijke nieuwe ideeën.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30091 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
17Jan

Hoe gedrag, houding en omgangsvormen optimaliseren op de notariële werkvloer? Professionele ethiek en etiquette als begeleiders van het werkproces te Hasselt

Opleiding bestemd voor het notariskantoor, met bijzondere accenten voor de notariële medewerkers

 

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer hof van beroep Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijke medewerker U.Hasselt

 

Professionele deontologie nodigt uit tot kritisch nadenken. Louter technische competenties volstaan al lang niet meer voor de dienstverlening. Zeker in een vertrouwensberoep als het notariaat zijn best practices op het vlak van communicatie, voorkomen en houding onmisbaar.

Elke notariële medewerker geldt als uithangbord van het notariskantoor en is mede bepalend voor de “huisstijl”.

In deze interactieve opleiding wordt het belang van professionele ethiek als element van content marketing, het brengen van een geloofwaardig verhaal, voortdurend geduid. Professionele ethiek en etiquette kunnen ook fungeren als commerciële hefboom: ze maken het “verschil”. Aan de hand van tal van concrete voorbeelden – uit het professionele leven gegrepen – wordt geïllustreerd welke attitude de medewerker op de werkvloer van het notariskantoor best aanneemt. De spreker legt hierbij niet enkel de pijnpunten (dont’s - bad habits) bloot, hij suggereert ook telkens een oplossing. In die zin bestaat het opzet van deze opleiding in een training in good professional behaviour.

+_MORE_SIGNUP
21Jan

Le divorce par consentement mutuel : La rédaction des conventions préalables à un divorce par consentement mutuel à Genval

 Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.


Orateur

Maître Jim SAUVAGE, avocat au Barreau de Bruxelles, Assistant-doctorant à l’U.L.B.


L’inflation législative de la dernière législature a conduit à une modification profonde des différentes matières traitées par le notariat, de même qu’au renforcement du rôle de celui-ci dans son devoir de conseil et dans la rédaction des actes.

La matière du divorce par consentement mutuel n’a pas échappé à ces changements. La formation se propose de faire le point sur les récentes modifications. Les nouvelles règles seront ainsi examinées par thématique, reprenant succinctement les différentes modifications influant cette forme de divorce, les conseils pratiques induits de ces évolutions et leurs implications fiscales. La formation s’appuiera notamment sur des propositions de modèles de clauses.

 

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 18/30853 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.

+_MORE_SIGNUP
23Jan

Opmaak van een intelligente zorgvolmacht en de mogelijkheden tot successieplanning te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers


Spreker
:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School.


Op een bepaald ogenblik in het leven zijn mensen soms niet meer in staat om hun belangen zelf te behartigen. Met de wet van 17 maart 2013 heeft de wetgever grondig het landschap inzake de wilsonbekwamen hertekend. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan.
De wet van 21 december 2018 zorgde ervoor dat men nu ook persoonsgebonden aangelegenheden kan regelen via een buitengerechtelijke lastgeving.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren in dergelijke situaties. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de opmaak van een intelligente zorgvolmacht (buitengerechtelijk luik) dan wel een verklaring van bewindvoerder (gerechtelijk luik). Verder komen ook de mogelijkheden tot successieplanning uitgebreid aan bod in een tweede deel.
 


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30536 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
30Jan

Familiale controlestructuren anno 2020 Een overzicht na de hervormingen van het ondernemingsrecht te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:
Emmanuel Leroux, advocaat, Laga
Bart Verdickt, advocaat, Laga
 

De hervormingen van het ondernemingsrecht onder de voorbije legislatuur zijn het notariaat niet ontgaan. Naast de directe impact op het vennootschappen- en rechtspersonenrecht dient men ook vast te stellen dat zij een impact hebben op de klassieke familiale controlestructuren, maar ook nieuwe opportuniteiten creëren.
Tijdens dit interactief seminar gaan de sprekers dieper in op de impact van de hervormingen van het vennootschappen- en rechtspersonenrecht op de klassieke controlestructuren en suggereren hierbij mogelijke nieuwe ideeën.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30091 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
06Feb

Le divorce par consentement mutuel : La rédaction des conventions préalables à un divorce par consentement mutuel à Mons

 Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.


Orateur

Maître Jim SAUVAGE, avocat au Barreau de Bruxelles, Assistant-doctorant à l’U.L.B.


L’inflation législative de la dernière législature a conduit à une modification profonde des différentes matières traitées par le notariat, de même qu’au renforcement du rôle de celui-ci dans son devoir de conseil et dans la rédaction des actes.

La matière du divorce par consentement mutuel n’a pas échappé à ces changements. La formation se propose de faire le point sur les récentes modifications. Les nouvelles règles seront ainsi examinées par thématique, reprenant succinctement les différentes modifications influant cette forme de divorce, les conseils pratiques induits de ces évolutions et leurs implications fiscales. La formation s’appuiera notamment sur des propositions de modèles de clauses.

 

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 18/30853 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.

 

+_MORE_SIGNUP
12Mar

Hoe gedrag, houding en omgangsvormen optimaliseren op de notariële werkvloer? Professionele ethiek en etiquette als begeleiders van het werkproces te Herentals

Opleiding bestemd voor het notariskantoor, met bijzondere accenten voor de notariële medewerkers

 

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer hof van beroep Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijke medewerker U.Hasselt

 

Professionele deontologie nodigt uit tot kritisch nadenken. Louter technische competenties volstaan al lang niet meer voor de dienstverlening. Zeker in een vertrouwensberoep als het notariaat zijn best practices op het vlak van communicatie, voorkomen en houding onmisbaar.

Elke notariële medewerker geldt als uithangbord van het notariskantoor en is mede bepalend voor de “huisstijl”.

In deze interactieve opleiding wordt het belang van professionele ethiek als element van content marketing, het brengen van een geloofwaardig verhaal, voortdurend geduid. Professionele ethiek en etiquette kunnen ook fungeren als commerciële hefboom: ze maken het “verschil”. Aan de hand van tal van concrete voorbeelden – uit het professionele leven gegrepen – wordt geïllustreerd welke attitude de medewerker op de werkvloer van het notariskantoor best aanneemt. De spreker legt hierbij niet enkel de pijnpunten (dont’s - bad habits) bloot, hij suggereert ook telkens een oplossing. In die zin bestaat het opzet van deze opleiding in een training in good professional behaviour.

+_MORE_SIGNUP

- _NAZORG

20Nov

De meeneembaarheid in het Vlaamse verkooprecht ontrafeld te Leuven - VOLZET

Verduidelijking van het mechanisme en de berekeningstechniek

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL


Ofschoon de meeneembaarheid reeds ettelijke jaren is ingevoerd in het Vlaamse verkooprecht, blijken er nog veel vragen te zijn rond de praktische toepassing ervan. In bepaalde gevallen lijkt de meeneembaarheid een echt kluwen.
Tijdens dit seminar verduidelijkt mevrouw Ghysens, aan de hand van concrete casussen, het mechanisme en de berekeningstechniek van de meeneembaarheid, gaande van eenvoudige tot complexe situaties.
Er zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de standpunten van VLABEL ter zake.Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30141 voor 4 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
20Nov

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging? te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:

 • Mr. Alain Van Geel, advocaat-vennoot Tiberghien, gewaardeerd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten, erf- en registratiebelasting
 • Mr. Murielle Gijbels, advocaat Tiberghien
   

Met het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht beoogde de wetgever om de wetgeving aan te passen aan actuele tendensen en nieuwe samenlevingsvormen. Intussen zijn we (bijna) 1 jaar verder en maken de sprekers aan de hand van concrete casussen en praktijkvoorbeelden graag samen met u de balans op. Waar heeft het nieuwe recht voor nieuw samengestelde gezinnen voor een oplossing gezorgd en waar blijven de uitdagingen? Welke nieuwe mogelijkheden zijn er? En wat zijn hiervan de praktische implicaties? Wanneer is een successieplanning aan de orde en wat zijn hierbij de aandachtspunten voor u als notaris?

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30161 voor 4 uren juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
14Nov

Opmaak van een intelligente zorgvolmacht en de mogelijkheden tot successieplanning te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers


Spreker
:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School.


Op een bepaald ogenblik in het leven zijn mensen soms niet meer in staat om hun belangen zelf te behartigen. Met de wet van 17 maart 2013 heeft de wetgever grondig het landschap inzake de wilsonbekwamen hertekend. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan.
De wet van 21 december 2018 zorgde ervoor dat men nu ook persoonsgebonden aangelegenheden kan regelen via een buitengerechtelijke lastgeving.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren in dergelijke situaties. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de opmaak van een intelligente zorgvolmacht (buitengerechtelijk luik) dan wel een verklaring van bewindvoerder (gerechtelijk luik). Verder komen ook de mogelijkheden tot successieplanning uitgebreid aan bod in een tweede deel.
 


Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30536 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP

Publication top 5

Customised law book?

Do you want a customised law book?
Contact us for a quotation.

Businesslawnet

In the spotlight


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
©2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.