Categories- _AANKOMENDE_OPLEID

26Sep

La réforme des régimes matrimoniaux : cas pratiques de liquidation à Mons

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

Orateur:
Maître Jean FONTEYN, notaire à Seneffe et collaborateur scientifique à l’UCLouvain.


Les régimes matrimoniaux ont été profondément remaniés par la loi du 22 juillet 2018, entrée en vigueur le 1er septembre suivant.

Il est temps, à présent, de mettre cette réforme en application concrète. Jean Fonteyn proposera des exemples pratiques et commentés de liquidation des différents régimes matrimoniaux.

Une attention particulière sera portée au régime légal de communauté ainsi qu’au régime de la participation aux acquêts, tous deux largement mis en avant dans le cadre de la réforme. La correction judiciaire en équité sera également abordée.

 

Une demande d’agréation a été envoyée à la Chambre Nationale des Notaires.

 

+_MORE_SIGNUP
01Oct

La réforme des régimes matrimoniaux : cas pratiques de liquidation à Liège

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

Orateur:
Maître Jean FONTEYN, notaire à Seneffe et collaborateur scientifique à l’UCLouvain.


Les régimes matrimoniaux ont été profondément remaniés par la loi du 22 juillet 2018, entrée en vigueur le 1er septembre suivant.

Il est temps, à présent, de mettre cette réforme en application concrète. Jean Fonteyn proposera des exemples pratiques et commentés de liquidation des différents régimes matrimoniaux.

Une attention particulière sera portée au régime légal de communauté ainsi qu’au régime de la participation aux acquêts, tous deux largement mis en avant dans le cadre de la réforme. La correction judiciaire en équité sera également abordée.

 

Une demande d’agréation a été envoyée à la Chambre Nationale des Notaires.

 

+_MORE_SIGNUP
08Oct

Het nieuwe familiaal vermogensrecht en de consequenties voor de aandeelhouder in de (familiale) vennootschap te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Johan Du Mongh, advocaat Du Mongh advocaten en professor KU Leuven, KULAK en KU Brussel

 

Tijdens deze studienamiddag zal aan de hand van een interactief debat worden nagegaan wat de contouren zijn van de nieuwe regels van het familiaal vermogensrecht en het vennootschapsrecht voor de familiale aandeelhouder.Deze opleiding werd erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29936 voor 3,5 u juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
10Oct

La réforme des régimes matrimoniaux : cas pratiques de liquidation à Namur

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

Orateur:
Maître Jean FONTEYN, notaire à Seneffe et collaborateur scientifique à l’UCLouvain.


Les régimes matrimoniaux ont été profondément remaniés par la loi du 22 juillet 2018, entrée en vigueur le 1er septembre suivant.

Il est temps, à présent, de mettre cette réforme en application concrète. Jean Fonteyn proposera des exemples pratiques et commentés de liquidation des différents régimes matrimoniaux.

Une attention particulière sera portée au régime légal de communauté ainsi qu’au régime de la participation aux acquêts, tous deux largement mis en avant dans le cadre de la réforme. La correction judiciaire en équité sera également abordée.

 

Une demande d’agréation a été envoyée à la Chambre Nationale des Notaires.

 

+_MORE_SIGNUP
11Oct

De meeneembaarheid in het Vlaamse verkooprecht ontrafeld te Oostkamp

Verduidelijking van het mechanisme en de berekeningstechniek

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL


Ofschoon de meeneembaarheid reeds ettelijke jaren is ingevoerd in het Vlaamse verkooprecht, blijken er nog veel vragen te zijn rond de praktische toepassing ervan. In bepaalde gevallen lijkt de meeneembaarheid een echt kluwen.
Tijdens dit seminar verduidelijkt mevrouw Ghysens, aan de hand van concrete casussen, het mechanisme en de berekeningstechniek van de meeneembaarheid, gaande van eenvoudige tot complexe situaties.
Er zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de standpunten van VLABEL ter zake.Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30141 voor 4 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
14Oct

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging? te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:

 • Mr. Alain Van Geel, advocaat-vennoot Tiberghien, gewaardeerd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten, erf- en registratiebelasting
 • Mr. Murielle Gijbels, advocaat Tiberghien
   

Met het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht beoogde de wetgever om de wetgeving aan te passen aan actuele tendensen en nieuwe samenlevingsvormen. Intussen zijn we (bijna) 1 jaar verder en maken de sprekers aan de hand van concrete casussen en praktijkvoorbeelden graag samen met u de balans op. Waar heeft het nieuwe recht voor nieuw samengestelde gezinnen voor een oplossing gezorgd en waar blijven de uitdagingen? Welke nieuwe mogelijkheden zijn er? En wat zijn hiervan de praktische implicaties? Wanneer is een successieplanning aan de orde en wat zijn hierbij de aandachtspunten voor u als notaris?

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30161 voor 4 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
17Oct

Inrichting Notariaat en Notariële Deontologie. Enkele interessante topics te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers


Spreker:
Hans De Decker, Notaris te Brasschaat, Professor Manama Notariaat VUB

 

Met de stortvloed aan recente wetgeving over materies die het notariaat aanbelangen zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ondernemingsrecht, executierecht, vennootschapsrecht, enz. dreigt het specifiek notarieel recht wat in het gedrang te komen. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Notaris Hans De Decker focust tijdens deze opleiding de aandacht op de ‘Inrichting van het Notariaat’ (de notaris, de notariële akte, de structuur van het notariaat) en op de ‘Notariële Deontologie’. Hij laat de deelnemers genieten van enkele kersen uit deze ‘notariële taart’, waarbij ook de impact van de recent gewijzigde anti-witwaswetgeving (2017) en GDPR (2018) niet vergeten wordt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer18/29976 voor 3,5 juridische uren.

+_MORE_SIGNUP
22Oct

Régimes matrimoniaux et droit des sociétés – Nouveautés et points d’attention en matière de gestion, de transfert, et de liquidation-partage d’actions à Namur

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

 

Orateurs:
Maître Larissa De Wulf, avocate au barreau de Bruxelles, Counsel, cabinet d’avocats Tiberghien
Maître Jessica Vanhove, avocate au barreau de Bruxelles, Senior Associate, cabinet d’avocats Tiberghien
Maître Matthieu Janssens, avocat au barreau de Bruxelles, Associate, cabinet d’avocats Tiberghien
 

Les questions suivantes seront notamment abordées :

 • Quel époux est actionnaire et quelles sont ses prérogatives ? Quelle est la portée de l’article 1401, § 1, 5° du Code civil (titre vs finance et usufruit vs nue-propriété) ?
 •  Que faire en cas d’incapacité de l’époux-actionnaire ? Comment se protéger?
 • Quelle est la portée du régime de rémunération prévu à l'article 1432, § 2 du Code civil ?
 • À qui appartiennent les plus-values et dividendes des actions ? Qu’en est-il des créances en compte-
 • courant ?Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 18/30382 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique. 

+_MORE_SIGNUP
23Oct

Van BVBA naar BV. Het nieuwe BV-recht aan de hand van een draaiboek voor het notariaat. te Lokeren

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en advocaat Laga advocaten

 

Het Belgische vennootschapsrecht kent sinds 1 mei 2019 een van de grootste hervormingen van de voorbije decennia. Vooral de regelen voor de BVBA, die sindsdien tot BV wordt omgedoopt, werden hierbij volledig hertekend. Tijdens deze opleiding wordt een volledig overzicht geboden van het nieuwe BV-recht en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de aanpassing van de statuten van de bestaande BVBA’s die door de hervorming noodzakelijk worden gemaakt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28920 voor 3,5u juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
24Oct

Inrichting Notariaat en Notariële Deontologie. Enkele interessante topics te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers


Spreker:
Hans De Decker, Notaris te Brasschaat, Professor Manama Notariaat VUB

 

Met de stortvloed aan recente wetgeving over materies die het notariaat aanbelangen zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ondernemingsrecht, executierecht, vennootschapsrecht, enz. dreigt het specifiek notarieel recht wat in het gedrang te komen. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Notaris Hans De Decker focust tijdens deze opleiding de aandacht op de ‘Inrichting van het Notariaat’ (de notaris, de notariële akte, de structuur van het notariaat) en op de ‘Notariële Deontologie’. Hij laat de deelnemers genieten van enkele kersen uit deze ‘notariële taart’, waarbij ook de impact van de recent gewijzigde anti-witwaswetgeving (2017) en GDPR (2018) niet vergeten wordt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer18/29976 voor 3,5 juridische uren.

+_MORE_SIGNUP
05Nov

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) te Sint-Martens-Latem - EXTRA DATUM

Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken

 

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten.
Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch geordende modelclausules.

 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29351 voor 3,5 uren juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
06Nov

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging? te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:

 • Mr. Alain Van Geel, advocaat-vennoot Tiberghien, gewaardeerd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten, erf- en registratiebelasting
 • Mr. Murielle Gijbels, advocaat Tiberghien
   

Met het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht beoogde de wetgever om de wetgeving aan te passen aan actuele tendensen en nieuwe samenlevingsvormen. Intussen zijn we (bijna) 1 jaar verder en maken de sprekers aan de hand van concrete casussen en praktijkvoorbeelden graag samen met u de balans op. Waar heeft het nieuwe recht voor nieuw samengestelde gezinnen voor een oplossing gezorgd en waar blijven de uitdagingen? Welke nieuwe mogelijkheden zijn er? En wat zijn hiervan de praktische implicaties? Wanneer is een successieplanning aan de orde en wat zijn hierbij de aandachtspunten voor u als notaris?

 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30161 voor 4 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
07Nov

Régimes matrimoniaux et droit des sociétés – Nouveautés et points d’attention en matière de gestion, de transfert, et de liquidation-partage d’actions à Liège

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

 

Orateurs:
Maître Larissa De Wulf, avocate au barreau de Bruxelles, Counsel, cabinet d’avocats Tiberghien
Maître Jessica Vanhove, avocate au barreau de Bruxelles, Senior Associate, cabinet d’avocats Tiberghien
Maître Matthieu Janssens, avocat au barreau de Bruxelles, Associate, cabinet d’avocats Tiberghien
 

Les questions suivantes seront notamment abordées :

 • Quel époux est actionnaire et quelles sont ses prérogatives ? Quelle est la portée de l’article 1401, § 1, 5° du Code civil (titre vs finance et usufruit vs nue-propriété) ?
 •  Que faire en cas d’incapacité de l’époux-actionnaire ? Comment se protéger?
 • Quelle est la portée du régime de rémunération prévu à l'article 1432, § 2 du Code civil ?
 • À qui appartiennent les plus-values et dividendes des actions ? Qu’en est-il des créances en compte-
 • courant ?Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 18/30382 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique. 

+_MORE_SIGNUP
14Nov

Opmaak van een intelligente zorgvolmacht en de mogelijkheden tot successieplanning te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers


Spreker
:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School.


Op een bepaald ogenblik in het leven zijn mensen soms niet meer in staat om hun belangen zelf te behartigen. Met de wet van 17 maart 2013 heeft de wetgever grondig het landschap inzake de wilsonbekwamen hertekend. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan.
De wet van 21 december 2018 zorgde ervoor dat men nu ook persoonsgebonden aangelegenheden kan regelen via een buitengerechtelijke lastgeving.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren in dergelijke situaties. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de opmaak van een intelligente zorgvolmacht (buitengerechtelijk luik) dan wel een verklaring van bewindvoerder (gerechtelijk luik). Verder komen ook de mogelijkheden tot successieplanning uitgebreid aan bod in een tweede deel.
 


Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 uur juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
20Nov

De meeneembaarheid in het Vlaamse verkooprecht ontrafeld te Leuven - VOLZET

Verduidelijking van het mechanisme en de berekeningstechniek

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL


Ofschoon de meeneembaarheid reeds ettelijke jaren is ingevoerd in het Vlaamse verkooprecht, blijken er nog veel vragen te zijn rond de praktische toepassing ervan. In bepaalde gevallen lijkt de meeneembaarheid een echt kluwen.
Tijdens dit seminar verduidelijkt mevrouw Ghysens, aan de hand van concrete casussen, het mechanisme en de berekeningstechniek van de meeneembaarheid, gaande van eenvoudige tot complexe situaties.
Er zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de standpunten van VLABEL ter zake.Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30141 voor 4 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
20Nov

Nieuw samengestelde gezinnen: de balans na 1 jaar nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht: oplossing of nog steeds uitdaging? te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:

 • Mr. Alain Van Geel, advocaat-vennoot Tiberghien, gewaardeerd spreker en expert in Belgische en internationale vermogensplanning, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten, erf- en registratiebelasting
 • Mr. Murielle Gijbels, advocaat Tiberghien
   

Met het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht beoogde de wetgever om de wetgeving aan te passen aan actuele tendensen en nieuwe samenlevingsvormen. Intussen zijn we (bijna) 1 jaar verder en maken de sprekers aan de hand van concrete casussen en praktijkvoorbeelden graag samen met u de balans op. Waar heeft het nieuwe recht voor nieuw samengestelde gezinnen voor een oplossing gezorgd en waar blijven de uitdagingen? Welke nieuwe mogelijkheden zijn er? En wat zijn hiervan de praktische implicaties? Wanneer is een successieplanning aan de orde en wat zijn hierbij de aandachtspunten voor u als notaris?

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30161 voor 4 uren juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
28Nov

Régimes matrimoniaux et droit des sociétés – Nouveautés et points d’attention en matière de gestion, de transfert, et de liquidation-partage d’actions à Genval

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale.

 

Orateurs:
Maître Larissa De Wulf, avocate au barreau de Bruxelles, Counsel, cabinet d’avocats Tiberghien
Maître Jessica Vanhove, avocate au barreau de Bruxelles, Senior Associate, cabinet d’avocats Tiberghien
Maître Matthieu Janssens, avocat au barreau de Bruxelles, Associate, cabinet d’avocats Tiberghien
 

Les questions suivantes seront notamment abordées :

 • Quel époux est actionnaire et quelles sont ses prérogatives ? Quelle est la portée de l’article 1401, § 1, 5° du Code civil (titre vs finance et usufruit vs nue-propriété) ?
 •  Que faire en cas d’incapacité de l’époux-actionnaire ? Comment se protéger?
 • Quelle est la portée du régime de rémunération prévu à l'article 1432, § 2 du Code civil ?
 • À qui appartiennent les plus-values et dividendes des actions ? Qu’en est-il des créances en compte-
 • courant ?

   

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 18/30382 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique. 

+_MORE_SIGNUP
05Dec

Inrichting Notariaat en Notariële Deontologie. Enkele interessante topics te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers


Spreker:
Hans De Decker, Notaris te Brasschaat, Professor Manama Notariaat VUB

 

Met de stortvloed aan recente wetgeving over materies die het notariaat aanbelangen zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ondernemingsrecht, executierecht, vennootschapsrecht, enz. dreigt het specifiek notarieel recht wat in het gedrang te komen. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Notaris Hans De Decker focust tijdens deze opleiding de aandacht op de ‘Inrichting van het Notariaat’ (de notaris, de notariële akte, de structuur van het notariaat) en op de ‘Notariële Deontologie’. Hij laat de deelnemers genieten van enkele kersen uit deze ‘notariële taart’, waarbij ook de impact van de recent gewijzigde anti-witwaswetgeving (2017) en GDPR (2018) niet vergeten wordt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer18/29976 voor 3,5 juridische uren.

+_MORE_SIGNUP
12Dec

Inrichting Notariaat en Notariële Deontologie. Enkele interessante topics te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers


Spreker:
Hans De Decker, Notaris te Brasschaat, Professor Manama Notariaat VUB

 

Met de stortvloed aan recente wetgeving over materies die het notariaat aanbelangen zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ondernemingsrecht, executierecht, vennootschapsrecht, enz. dreigt het specifiek notarieel recht wat in het gedrang te komen. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Notaris Hans De Decker focust tijdens deze opleiding de aandacht op de ‘Inrichting van het Notariaat’ (de notaris, de notariële akte, de structuur van het notariaat) en op de ‘Notariële Deontologie’. Hij laat de deelnemers genieten van enkele kersen uit deze ‘notariële taart’, waarbij ook de impact van de recent gewijzigde anti-witwaswetgeving (2017) en GDPR (2018) niet vergeten wordt.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer18/29976 voor 3,5 juridische uren.

+_MORE_SIGNUP
12Dec

Opmaak van een intelligente zorgvolmacht en de mogelijkheden tot successieplanning te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers


Spreker
:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School.


Op een bepaald ogenblik in het leven zijn mensen soms niet meer in staat om hun belangen zelf te behartigen. Met de wet van 17 maart 2013 heeft de wetgever grondig het landschap inzake de wilsonbekwamen hertekend. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan.
De wet van 21 december 2018 zorgde ervoor dat men nu ook persoonsgebonden aangelegenheden kan regelen via een buitengerechtelijke lastgeving.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren in dergelijke situaties. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de opmaak van een intelligente zorgvolmacht (buitengerechtelijk luik) dan wel een verklaring van bewindvoerder (gerechtelijk luik). Verder komen ook de mogelijkheden tot successieplanning uitgebreid aan bod in een tweede deel.
 


Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 uur juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
06Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding – notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - 2 dagen te Sint-Martens-Latem

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR STUDIEDAG & WORKSHOP
- 6 januari 2020
- 7 januari 2020

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
06Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding – notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - studiedag te Sint-Martens-Latem

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE STUDIEDAG ZELF (ZONDER WORKSHOP)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
07Jan

Vereffening en verdeling na echtscheiding – notariële opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - workshop te Sint-Martens-Latem

Dag 1: ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE WORKSHOP ZELF (ZONDER STUDIEDAG)

 

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Belfius, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

 

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

 

Opleiding erkend door de Nationale Kamer voor Notarissen voor 3,5 uren opleidng per studiedag en 6 uren opleiding per workshop onder het nummer 16/26809.

+_MORE_SIGNUP
15Jan

Familiale controlestructuren anno 2020 Een overzicht na de hervormingen van het ondernemingsrecht te Leuven

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:
Emmanuel Leroux, advocaat, Laga
Bart Verdickt, advocaat, Laga
 

De hervormingen van het ondernemingsrecht onder de voorbije legislatuur zijn het notariaat niet ontgaan. Naast de directe impact op het vennootschappen- en rechtspersonenrecht dient men ook vast te stellen dat zij een impact hebben op de klassieke familiale controlestructuren, maar ook nieuwe opportuniteiten creëren.
Tijdens dit interactief seminar gaan de sprekers dieper in op de impact van de hervormingen van het vennootschappen- en rechtspersonenrecht op de klassieke controlestructuren en suggereren hierbij mogelijke nieuwe ideeën.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30091 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
23Jan

Opmaak van een intelligente zorgvolmacht en de mogelijkheden tot successieplanning te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers


Spreker
:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School.


Op een bepaald ogenblik in het leven zijn mensen soms niet meer in staat om hun belangen zelf te behartigen. Met de wet van 17 maart 2013 heeft de wetgever grondig het landschap inzake de wilsonbekwamen hertekend. Het uitgangspunt van de wetgever was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan.
De wet van 21 december 2018 zorgde ervoor dat men nu ook persoonsgebonden aangelegenheden kan regelen via een buitengerechtelijke lastgeving.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren in dergelijke situaties. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de opmaak van een intelligente zorgvolmacht (buitengerechtelijk luik) dan wel een verklaring van bewindvoerder (gerechtelijk luik). Verder komen ook de mogelijkheden tot successieplanning uitgebreid aan bod in een tweede deel.
 


Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 uur juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
30Jan

Familiale controlestructuren anno 2020 Een overzicht na de hervormingen van het ondernemingsrecht te Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:
Emmanuel Leroux, advocaat, Laga
Bart Verdickt, advocaat, Laga
 

De hervormingen van het ondernemingsrecht onder de voorbije legislatuur zijn het notariaat niet ontgaan. Naast de directe impact op het vennootschappen- en rechtspersonenrecht dient men ook vast te stellen dat zij een impact hebben op de klassieke familiale controlestructuren, maar ook nieuwe opportuniteiten creëren.
Tijdens dit interactief seminar gaan de sprekers dieper in op de impact van de hervormingen van het vennootschappen- en rechtspersonenrecht op de klassieke controlestructuren en suggereren hierbij mogelijke nieuwe ideeën.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30091 voor 3,5 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP

- _NAZORG

10Sep

Het nieuwe familiaal vermogensrecht en de consequenties voor de aandeelhouder in de (familiale) vennootschap te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Spreker:
Johan Du Mongh, advocaat Du Mongh advocaten en professor KU Leuven, KULAK en KU Brussel

 

Tijdens deze studienamiddag zal aan de hand van een interactief debat worden nagegaan wat de contouren zijn van de nieuwe regels van het familiaal vermogensrecht en het vennootschapsrecht voor de familiale aandeelhouder.


Deze opleiding werd erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/29936 voor 3,5 u juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
05Sep

De fiscale implicaties van het nieuwe Vennootschapsrecht te Houthalen

 Aandachtspunten bij de opmaak van statuten

Lunchseminarie enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
Mr. Bart Westen, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
 

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 vallen onder de nieuwe bepalingen. Voor bestaande vennootschappen wordt in een overgangsregeling voorzien die loopt tot 1 januari 2024. Vóór 1 januari 2020 kan echter ook vrijwillig gekozen worden voor toepassing van het nieuwe WVV, de zogenaamde ‘opt-in’. Waarom zou uw cliënt dat al dan niet doen? Hoe adviseert u als notaris?


Ook de fiscale wetgever, zowel federaal als Vlaams, heeft inmiddels zijn huiswerk gemaakt en het nieuwe WVV trachten te integreren in de fiscale wetboeken. De combinatie van beide regelgevingen zorgt ervoor dat de keuzes die gemaakt worden bij de opmaak van statuten fiscale gevolgen (kunnen) genereren.
Wat is de impact van de nieuwe regelgeving bij het creëren van categorieën van aandelen, de schrapping van het kapitaalconcept, de benoeming van een vaste vertegenwoordiger, ...?


Tijdens dit interactief seminar, maken de sprekers u op praktische wijze wegwijs in de fiscale implicaties van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zowel wat de federale als de Vlaamse regelgeving betreft.

 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30092 voor 2 uren juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
29Aug

De fiscale implicaties van het nieuwe Vennootschapsrecht te Sint-Martens-Latem

 Aandachtspunten bij de opmaak van statuten

Lunchseminarie enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 

Sprekers:
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
Mr. Bart Westen, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
 

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 vallen onder de nieuwe bepalingen. Voor bestaande vennootschappen wordt in een overgangsregeling voorzien die loopt tot 1 januari 2024. Vóór 1 januari 2020 kan echter ook vrijwillig gekozen worden voor toepassing van het nieuwe WVV, de zogenaamde ‘opt-in’. Waarom zou uw cliënt dat al dan niet doen? Hoe adviseert u als notaris?


Ook de fiscale wetgever, zowel federaal als Vlaams, heeft inmiddels zijn huiswerk gemaakt en het nieuwe WVV trachten te integreren in de fiscale wetboeken. De combinatie van beide regelgevingen zorgt ervoor dat de keuzes die gemaakt worden bij de opmaak van statuten fiscale gevolgen (kunnen) genereren.
Wat is de impact van de nieuwe regelgeving bij het creëren van categorieën van aandelen, de schrapping van het kapitaalconcept, de benoeming van een vaste vertegenwoordiger, ...?


Tijdens dit interactief seminar, maken de sprekers u op praktische wijze wegwijs in de fiscale implicaties van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zowel wat de federale als de Vlaamse regelgeving betreft.

 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30092 voor 2 uren juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP

Customised law book?

Do you want a customised law book?
Contact us for a quotation.

Businesslawnet

In the spotlight


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
©2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.