Categories- _AANKOMENDE_OPLEID

17Aug

Vereffening en verdeling na echtscheiding - opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - 2 dagen (webinar + live Houthalen)

Dag 1: Online webinar ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: Live ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ONLINE WEBINAR & LIVE WORKSHOP
- 17 augustus 2020 Webinar
- 19 augustus 2020 Live


Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).


Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de online studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.

Dag 2: Tijdens de live workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel-rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.
 

17 augustus 2020: online webinar: Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie. Deze vragen worden tijdens het online webinar, de live workshop of schriftelijk beantwoord.

19 augustus 2020 in Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9. In de zaal is voldoende ruimte voorzien om social distancing te garanderen. Parkeren kan bij het gebouw.

Deze 2-daagse opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28303 voor 3,5u en 6u juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
17Aug

Webinar Vereffening en verdeling na echtscheiding - opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB - studiedag

Dag 1: Online webinar ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: Live ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE STUDIEDAG in webinar (ZONDER WORKSHOP)

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de online studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.


Dag 2: Tijdens de live workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

17 augustus 2020: online webinar: Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie. Deze vragen worden tijdens het online webinar, de live workshop of schriftelijk beantwoord.

19 augustus 2020 in Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9. In de zaal is voldoende ruimte voorzien om social distancing te garanderen. Parkeren kan bij het gebouw.

Deze 2-daagse opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28303 voor 3,5u en 6u juridische punten

 

+_MORE_SIGNUP
19Aug

Workshop live Vereffening en verdeling na echtscheiding opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB

Dag 1: Online webinar ‘Principes en knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden’
Dag 2: Live ‘Workshop met oefeningen aan de hand van het Excel-rekenschema’

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers en advocaten

INSCHRIJVING VOOR ENKEL DE LIVE WORKSHOP (ZONDER STUDIEDAG WEBINAR)

Sprekers:
Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB), Dra. Anne-Sophie Vandenbosch (assistente VUB en stagiaire gerechtsdeurwaarder) en Tim Roovers (vermogensplanner Wealth Structuring Services, medewerker Opleiding Notariaat VUB).
Onder voorzitterschap van Prof. dr. Elisabeth Alofs (hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat VUB).

Deze vorming bestaat uit twee delen:

Dag 1: Tijdens de online studienamiddag worden de basisbeginselen en knelpunten inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding behandeld. Deze studienamiddag bereidt de deelnemers voor op de workshop, waar aan de slag wordt gegaan met concrete dossiers inzake vereffening-verdeling na echtscheiding. Aan de hand van een reële casus en van recente rechtspraak en rechtsleer wordt ingegaan op de meest voorkomende pijnpunten. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht op de vereffening-verdeling na echtscheiding.

Dag 2: Tijdens de live workshop krijgen de deelnemers praktische vaardigheden aangeleerd aan de hand van het Excel- rekenschema. De deelnemers maken kennis met de opbouw van dit schema; zij leren aan de hand van reële casussen de diverse bewerkingen aan en zij leren de daarmee gepaard gaande knelpunten inzake vereffening-verdeling op te lossen. Deelnemers wordt gevraagd hun laptop mee te brengen. Voor deze workshop is een kennis van de basisbeginselen van Excel en van de theoretische principes inzake de vereffening-verdeling na echtscheiding ten sterkste aanbevolen.

17 augustus 2020: online webinar: Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie. Deze vragen worden tijdens het online webinar, de live workshop of schriftelijk beantwoord.

19 augustus 2020 in Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9. In de zaal is voldoende ruimte voorzien om social distancing te garanderen. Parkeren kan bij het gebouw.

Deze 2-daagse opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/28303 voor 3,5u en 6u juridische punten

 

+_MORE_SIGNUP
08Sep

De gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar en als ondernemer: strategische uitdagingen te Antwerpen

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers


Net zoals de andere vrije beroepen staat u als gerechtsdeurwaarder voor enkele belangrijke, zelfs existentiële uitdagingen: wat is uw maatschappelijke rol in de toekomst? Welke positie neemt u in in het juridische landschap? Hoe kan het beroep aantrekkelijk blijven voor (juridisch) talent? Hoe kunt u financieel gezond blijven wanneer erelonen onder druk komen? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder in het kantoor? Enz.

Sprekers:

Mr. Kris Slabbaert, gerechtsdeurwaarder te Antwerpen
Dhr. Barend Blondé, consultant FrahanBlondéBarend Blondé werkt al meer dan 15 jaar als consultant voor vrije en juridische beroepen. Hij begeleidt vrije beroepersop vlak van strategie en organisatie, zoals associatieaangelegenheden, fusies, carrièrepaden, bestuursmodellen,organisatiemodellen, efficiëntie-audits, enz.


Net zoals de andere vrije beroepen staat u als gerechtsdeurwaarder voor enkele belangrijke, zelfs existentiële uitdagingen: wat is uw maatschappelijke rol in de toekomst? Welke positie neemt u in in het juridische landschap? Hoe kan het beroep aantrekkelijk blijven voor (juridisch) talent? Hoe kunt u financieel gezond blijven wanneer erelonen onder druk komen? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder in het kantoor? Enz.

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 387873 voor 3 niet- juridische punten. 

+_MORE_SIGNUP
16Sep

Vastgoed: update btw te Antwerpen

Overzicht van de btw-aspecten verbonden aan vastgoedtransacties, met specifieke aandachtspunten voor de dagdagelijkse notarispraktijk

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers


Sprekers:
Stijn Vastmans, advocaat Tiberghien advocaten
Stein De Maeijer, advocaat Tiberghien advocaten


In deze opleiding krijgt u een praktisch overzicht van de btw-aspecten met betrekking tot uw vastgoedtransacties, met bijzondere aandacht voor uw notariële vraagstukken.

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31130 voor 3,5u juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
16Sep

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) te Leuven

Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten.
Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch geordende modelclausules.

Opleiding incl. handboek: ‘EOT. Optimalisering van bedingen in de voorafgaande overeenkomsten’, van auteurs Gerd Verschelden en Lise Voet (uitgave t.w.v. 93 euro incl. btw.)

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/31003 voor 4 uren juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
17Sep

De MSK: spooktrein of trein die u niet mag missen? te Lokeren

Opportuniteiten en valkuilen van schaalvergroting

Lunchseminarie enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Spreker:
Barend Blondé, consultant FrahanBlondé
Barend Blondé werkt al meer dan 10 jaar als consultant in het notariaat. Hij deed meer dan 250 efficiëntie-audits in het notariaat en geeft al jaren opleidingen en trainingen. Hij stond mee aan de wieg van NotaPulse. Barend begeleidde reeds vele associaties en verschillende fusies tussen kantoren. Hij begeleidt momenteel heel wat MSK projecten.

De coronacrisis heeft aangetoond dat ook notariaten kwetsbaar zijn. Continuïteit van de dienstverlening, rendement, liquiditeit, technologie, medewerkers … : het was plots alle hens aan dek in notarisland.

Is schaalvergroting nodig om dergelijke risico’s in de toekomst beter te beheersen? Is ‘MSK’ de magische toverstok voor de toekomst van het notariaat? Welk heil mogen we wel of niet verwachten van schaalvergroting? Zijn er alternatieven? Wat kunnen we leren van schaalvergroting in andere vrije beroepen?

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/31113 voor 1u30 juridische vorming. 

 

+_MORE_SIGNUP
23Sep

La planification patrimoniale mobilière outils actuels - Namur

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale

Orateurs :
Maître Alain Van Geel, avocat au Barreau de Bruxelles, partner du Cabinet Tiberghien
Maître Eléonore Maertens de Noordhout, avocate au Barreau de Bruxelles, associée du Cabinet Tiberghien

Ce séminaire destiné à la pratique notariale aura pour but de fournir les clés pour la compréhension et l’utilisation des outils de planification patrimoniale et successorale actuels

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 20/31500 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.


 

+_MORE_SIGNUP
24Sep

Webinar Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten.
Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch geordende modelclausules.

Opleiding incl. handboek: ‘EOT. Optimalisering van bedingen in de voorafgaande overeenkomsten’, van auteurs Gerd Verschelden en Lise Voet (uitgave t.w.v. 93 euro incl. btw.)

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/31003 voor 4 uren juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
29Sep

La planification patrimoniale mobilière outils actuels - Genval

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une énotariale

Orateurs :
Maître Alain Van Geel, avocat au Barreau de Bruxelles, partner du Cabinet Tiberghien
Maître Eléonore Maertens de Noordhout, avocate au Barreau de Bruxelles, associée du Cabinet Tiberghien

Ce séminaire destiné à la pratique notariale aura pour but de fournir les clés pour la compréhension et l’utilisation des outils de planification patrimoniale et successorale actuels

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 20/31500 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.


 

+_MORE_SIGNUP
29Sep

Grensoverschrijdende vorderingen te Leuven

Betekenen en uitvoeren van Europese en nationale titels in Europa

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Spreker:
Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, Dikaioma Gerechtsdeurwaarderskantoren

Het kluwen van de vele Europese verordeningen die van toepassing zijn op de betekeningen en uitvoeringen in Europa wordt soms met argwaan bekeken. Karolien Dockers zal in dit seminarie duidelijke schema’s meegeven waardoor dit kluwen wordt ontward. In het eerste deel wordt de grensoverschrijdende betekening toegelicht en in het tweede deel van dit seminarie wordt er ingezoomd op de meest gebruikte verordeningen voor grensoverschrijdende uitvoeringen, namelijk de Brussel I-bis-verordening, de verordening betreffende het Europees betalingsbevel en de procedure Geringe vorderingen. Via een praktische benadering van de theorie zullen handige tips en tricks worden gegeven om grensoverschrijdende vorderingen ter hand te nemen.

Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde van € 30. Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be.

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 385665 voor 3 juridische punten.

 

+_MORE_SIGNUP
01Oct

Webinar: Vastgoed: update btw

 Overzicht van de btw-aspecten verbonden aan vastgoedtransacties,
met specifieke aandachtspunten voor de dagdagelijkse notarispraktijk

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Sprekers:
Stijn Vastmans, advocaat Tiberghien advocaten
Stein De Maeijer, advocaat Tiberghien advocaten


In deze opleiding krijgt u een praktisch overzicht van de btw-aspecten met betrekking tot uw vastgoedtransacties, met bijzondere aandacht voor uw notariële vraagstukken.

Voor het volgen van de webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31130 voor 3,5u juridische vorming.

 

+_MORE_SIGNUP
05Oct

Après moi le déluge? Schuldeisers in het erfrecht te Oostkamp

Online opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Spreker:
Bart Van Den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker Uhasselt

Dit vaak onderbelichte onderwerp bevindt zich op het snijpunt van het familiaal vermogensrecht, het proces- en bewijsrecht en het beslag- en executierecht. Vanuit deze multidisciplinaire benadering krijgt u op een interactieve manier een overzicht van de verhouding schuldeiser vs. nalatenschap en deelgenoten (erfgenamen/legatarissen). Ook het spanningsveld nalatenschapsschuldeiser vs. persoonlijke schuldeiser wordt belicht.
Deze opleiding besteedt ook aandacht aan het nieuwe erfrecht, waarbij alle erfgenamen voortaan enkel nog het statuut van schuldeiser hebben. Ook de positie van de ascendenten, die voortaan reservatair “af” zijn, maar onder bepaalde voorwaarden wel nog onderhoudsgerechtigd zijn, worden vanuit het schuldeisersperspectief belicht.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31111 voor 4u juridische punten.

 

 

+_MORE_SIGNUP
06Oct

La planification patrimoniale mobilière outils actuels - Liège

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une énotariale

Orateurs :
Maître Alain Van Geel, avocat au Barreau de Bruxelles, partner du Cabinet Tiberghien
Maître Eléonore Maertens de Noordhout, avocate au Barreau de Bruxelles, associée du Cabinet Tiberghien

Ce séminaire destiné à la pratique notariale aura pour but de fournir les clés pour la compréhension et l’utilisation des outils de planification patrimoniale et successorale actuels

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 20/31500 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.


 

+_MORE_SIGNUP
07Oct

De meeneembaarheid in het Vlaamse verkooprecht ontrafeld te Antwerpen

Verduidelijking van het mechanisme en de berekeningstechniek

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

 Spreker:
Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL

Ofschoon de meeneembaarheid reeds ettelijke jaren is ingevoerd in het Vlaamse verkooprecht, blijken er nog veel vragen te zijn rond de praktische toepassing ervan. In bepaalde gevallen lijkt de meeneembaarheid een echt kluwen.

Tijdens dit seminar verduidelijkt mevrouw Ghysens, aan de hand van concrete casussen, het mechanisme en de berekeningstechniek van de meeneembaarheid, gaande van eenvoudige tot complexe situaties.
Er zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de standpunten van VLABEL ter zake.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30141 voor 4 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
14Oct

Webinar Grensoverschrijdende vorderingen

Betekenen en uitvoeren van Europese en nationale titels in Europa

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Spreker:
Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, Dikaioma Gerechtsdeurwaarderskantoren

Het kluwen van de vele Europese verordeningen die van toepassing zijn op de betekeningen en uitvoeringen in Europa wordt soms met argwaan bekeken. Karolien Dockers zal in dit seminarie duidelijke schema’s meegeven waardoor dit kluwen wordt ontward. In het eerste deel wordt de grensoverschrijdende betekening toegelicht en in het tweede deel van dit seminarie wordt er ingezoomd op de meest gebruikte verordeningen voor grensoverschrijdende uitvoeringen, namelijk de Brussel I-bis-verordening, de verordening betreffende het Europees betalingsbevel en de procedure Geringe vorderingen. Via een praktische benadering van de theorie zullen handige tips en tricks worden gegeven om grensoverschrijdende vorderingen ter hand te nemen.

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde van € 30. Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be.

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 385665 voor 3 juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
15Oct

La planification patrimoniale mobilière outils actuels - Feluy

Cette formation est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale

Orateurs :
Maître Alain Van Geel, avocat au Barreau de Bruxelles, partner du Cabinet Tiberghien
Maître Eléonore Maertens de Noordhout, avocate au Barreau de Bruxelles, associée du Cabinet Tiberghien

Ce séminaire destiné à la pratique notariale aura pour but de fournir les clés pour la compréhension et l’utilisation des outils de planification patrimoniale et successorale actuels

Cette formation a été agréé par la Chambre Nationale des Notaires sous le numéro 20/31500 et vous donne droit à 3,5 points de formation juridique.


 

+_MORE_SIGNUP
22Oct

Webinar: De meeneembaarheid in het Vlaamse verkooprecht ontrafeld

Verduidelijking van het mechanisme en de berekeningstechniek

Online opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Spreker:
Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL

Ofschoon de meeneembaarheid reeds ettelijke jaren is ingevoerd in het Vlaamse verkooprecht, blijken er nog veel vragen te zijn rond de praktische toepassing ervan. In bepaalde gevallen lijkt de meeneembaarheid een echt kluwen.

Tijdens dit seminar verduidelijkt mevrouw Ghysens, aan de hand van concrete casussen, het mechanisme en de berekeningstechniek van de meeneembaarheid, gaande van eenvoudige tot complexe situaties.
Er zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de standpunten van VLABEL ter zake.

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop ofmobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/30141 voor 4 uren juridische vorming.

+_MORE_SIGNUP
26Oct

Webinar: 1. Het nieuwe insolventierecht toegepast in de praktijk 2. Beslag- en executierecht: actuele ontwikkelingen

Online seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Belgisch insolventierecht in werking getreden. De Faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) werden vervangen door Boek XX inzake insolventie van ondernemingen in het Wetboek van Economisch Recht (WER).
In dit seminarie bespreekt meester Brijs een aantal fundamentele inhoudelijke wijzigingen, die een impact hebben op de individuele executie en dus op uw praktijk. Stan Brijs behandelt daarbij de eerste toepassingen in de rechtspraak.
Vervolgens behandelt meester Brijs een aantal actuele vraagstukken m.b.t. het beslag- en executierecht.

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen. De spreker behandelt ze tijdens dit webinar.

+_MORE_SIGNUP
26Oct

Bemiddelen met / door de overheid te Berchem

Seminarie strikt voorbehouden voor politiek verantwoordelijken en personeelsleden van gemeenten, OCMW’s en politiezones. Actief inzake milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, mobiliteit, openbare werken, onteigening, personeelszaken, handel, onderwijs, sociale zaken, huisvesting, integratie, handhaving openbare orde, erediensten, subsidies, rechtszaken en administratieve sancties.

De “waterzooi”-wet van 18 juni 2018 laat openbare overheden toe om deel te nemen aan een gerechtelijke bemiddeling. Tijdens deze opleiding krijgt u in het eerste deel een verhelderende en goed gestructureerde rondleiding doorheen het wettelijk kader van de bemiddeling. Vervolgens gaat u daadwerkelijk aan de slag met de verschillende stappen van een bemiddeling met/door een overheid, aan de hand van concrete voorbeelden en praktische tips.

Spreker:
Mr. Emmanuel Jacubowitz, advocaat-vennoot Xirius, erkend bemiddelaar, lid van de Federale bemiddelingscommissie

+_MORE_SIGNUP
09Nov

Webinar: Après moi le déluge? Schuldeisers in het erfrecht

Online opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Spreker:
Bart Van Den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker Uhasselt

Dit vaak onderbelichte onderwerp bevindt zich op het snijpunt van het familiaal vermogensrecht, het proces- en bewijsrecht en het beslag- en executierecht. Vanuit deze multidisciplinaire benadering krijgt u op een interactieve manier een overzicht van de verhouding schuldeiser vs. nalatenschap en deelgenoten (erfgenamen/legatarissen). Ook het spanningsveld nalatenschapsschuldeiser vs. persoonlijke schuldeiser wordt belicht.
Deze opleiding besteedt ook aandacht aan het nieuwe erfrecht, waarbij alle erfgenamen voortaan enkel nog het statuut van schuldeiser hebben. Ook de positie van de ascendenten, die voortaan reservatair “af” zijn, maar onder bepaalde voorwaarden wel nog onderhoudsgerechtigd zijn, worden vanuit het schuldeisersperspectief belicht.

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31111 voor 4u juridische punten.

 

 

+_MORE_SIGNUP
19Nov

Aanwasbedingen in 20 vragen en antwoorden te Antwerpen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

Spreker:
Dirk Michiels, notaris te Aarschot, gastdocent KU Leuven, voorzitter CSW
 
Aanwasbedingen worden dagelijks gebruikt in de notariële praktijk. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord en stelt menig notaris en notarieel medewerker zich de vraag welke bedingen nu best gebruikt worden in een concrete situatie.

Notaris Dirk Michiels heeft naast een tweetalige monografie over dit onderwerp talrijke wetenschappelijke bijdragen gepubliceerd. De clausules op het e-notariaat van zijn hand worden door de meeste notarissen gebruikt. Hij zal tijdens dit seminarie 20 vragen beantwoorden, u de weg wijzen naar een correct gebruik en hoeden voor de addertjes onder het gras.

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 u juridische punten.
 

+_MORE_SIGNUP
27Nov

Aanwasbedingen in 20 vragen en antwoorden te Oostkamp

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Spreker:
Dirk Michiels, notaris te Aarschot, gastdocent KU Leuven, voorzitter CSW

Aanwasbedingen worden dagelijks gebruikt in de notariële praktijk. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord en stelt menig notaris en notarieel medewerker zich de vraag welke bedingen nu best gebruikt worden in een concrete situatie.

Notaris Dirk Michiels heeft naast een tweetalige monografie over dit onderwerp talrijke wetenschappelijke bijdragen gepubliceerd. De clausules op het e-notariaat van zijn hand worden door de meeste notarissen gebruikt. Hij zal tijdens dit seminarie 20 vragen beantwoorden, u de weg wijzen naar een correct gebruik en hoeden voor de addertjes onder het gras.

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 u juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
09Dec

Aanwasbedingen in 20 vragen en antwoorden te Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Spreker:
Dirk Michiels, notaris te Aarschot, gastdocent KU Leuven, voorzitter CSW

Aanwasbedingen worden dagelijks gebruikt in de notariële praktijk. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord en stelt menig notaris en notarieel medewerker zich de vraag welke bedingen nu best gebruikt worden in een concrete situatie.

Notaris Dirk Michiels heeft naast een tweetalige monografie over dit onderwerp talrijke wetenschappelijke bijdragen gepubliceerd. De clausules op het e-notariaat van zijn hand worden door de meeste notarissen gebruikt. Hij zal tijdens dit seminarie 20 vragen beantwoorden, u de weg wijzen naar een correct gebruik en hoeden voor de addertjes onder het gras.

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen voor 3,5 u juridische punten.

+_MORE_SIGNUP

- _NAZORG

02Jul

Webinair: La pratique du pacte successoral en sept questions civiles et fiscales

Ce webinaire est uniquement accessible aux notaires, candidats-notaires et collaborateurs d’une étude notariale

Orateur :
Maître Jean FONTEYN, notaire à Seneffe et maître de conférences à l’UCLouvain.

Les pactes successoraux ont déjà été l’objet de nombreuses formations et discussions mais, en pratique, il reste encore de nombreuses questions et interrogations.

Le pacte successoral global ouvre de nombreuses solutions quant à la planification d’une succession. Vecteur d’équilibres familiaux nouveaux, il constitue véritablement un outil sur mesure. Il pose néanmoins diverses questions et, depuis son entrée en vigueur, a ouvert certaines controverses.

Une demande d’agréation a été envoyée à la Chambre Nationale des Notaires.

+_MORE_SIGNUP
29Jun

Webinar: Après moi le déluge? Schuldeisers in het erfrecht

 Online opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Spreker:
Bart Van Den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid CSW, wetenschappelijk medewerker Uhasselt

Dit vaak onderbelichte onderwerp bevindt zich op het snijpunt van het familiaal vermogensrecht, het proces- en bewijsrecht en het beslag- en executierecht. Vanuit deze multidisciplinaire benadering krijgt u op een interactieve manier een overzicht van de verhouding schuldeiser vs. nalatenschap en deelgenoten (erfgenamen/legatarissen). Ook het spanningsveld nalatenschapsschuldeiser vs. persoonlijke schuldeiser wordt belicht.
Deze opleiding besteedt ook aandacht aan het nieuwe erfrecht, waarbij alle erfgenamen voortaan enkel nog het statuut van schuldeiser hebben. Ook de positie van de ascendenten, die voortaan reservatair “af” zijn, maar onder bepaalde voorwaarden wel nog onderhoudsgerechtigd zijn, worden vanuit het schuldeisersperspectief belicht.

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder nummer 18/31111 voor 4u juridische punten.

 

 

+_MORE_SIGNUP
23Jun

Tweedaagse webinar: 23 & 25 juni 2020 - Lokale en regionale belastingen: vestiging, geschillen en invordering in de praktijk van de gemeente en provincie

 met bijzondere aandacht voor de praktische implicaties van het nieuwe Wetboek Invordering
 

Online seminarie enkel toegankelijk voor financieel directeurs van
steden, gemeenten en provincies én
hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen,
en schepenen van financiën.
Ook bijzonder geschikt voor ambtenaren die de overstap maken van OCMW naar gemeente en medewerkers van diensten die betrokken zijn bij het toezicht en de uitvoering van het belastingreglement (bijv. dienst milieu, bevolking, ...)

 


Sprekers:

  • Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
  • Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
     

Deze opleiding verstrekt basiskennis inzake vestiging en invordering van belastingen. Aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse praktijk lichten de sprekers de regels inzake vestiging en invordering, helder en interactief voor u toe.

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

+_MORE_SIGNUP

Customised law book?

Do you want a customised law book?
Contact us for a quotation.

Businesslawnet

In the spotlight


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.