Categories- _AANKOMENDE_OPLEID

08Sep

De gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar en als ondernemer: strategische uitdagingen te Antwerpen

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers


Net zoals de andere vrije beroepen staat u als gerechtsdeurwaarder voor enkele belangrijke, zelfs existentiële uitdagingen: wat is uw maatschappelijke rol in de toekomst? Welke positie neemt u in in het juridische landschap? Hoe kan het beroep aantrekkelijk blijven voor (juridisch) talent? Hoe kunt u financieel gezond blijven wanneer erelonen onder druk komen? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder in het kantoor? Enz.

Sprekers:

Mr. Kris Slabbaert, gerechtsdeurwaarder te Antwerpen
Dhr. Barend Blondé, consultant FrahanBlondéBarend Blondé werkt al meer dan 15 jaar als consultant voor vrije en juridische beroepen. Hij begeleidt vrije beroepersop vlak van strategie en organisatie, zoals associatieaangelegenheden, fusies, carrièrepaden, bestuursmodellen,organisatiemodellen, efficiëntie-audits, enz.


Net zoals de andere vrije beroepen staat u als gerechtsdeurwaarder voor enkele belangrijke, zelfs existentiële uitdagingen: wat is uw maatschappelijke rol in de toekomst? Welke positie neemt u in in het juridische landschap? Hoe kan het beroep aantrekkelijk blijven voor (juridisch) talent? Hoe kunt u financieel gezond blijven wanneer erelonen onder druk komen? Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder in het kantoor? Enz.

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 387873 voor 3 niet- juridische punten. 

+_MORE_SIGNUP
29Sep

Grensoverschrijdende vorderingen te Leuven

Betekenen en uitvoeren van Europese en nationale titels in Europa

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Spreker:
Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, Dikaioma Gerechtsdeurwaarderskantoren

Het kluwen van de vele Europese verordeningen die van toepassing zijn op de betekeningen en uitvoeringen in Europa wordt soms met argwaan bekeken. Karolien Dockers zal in dit seminarie duidelijke schema’s meegeven waardoor dit kluwen wordt ontward. In het eerste deel wordt de grensoverschrijdende betekening toegelicht en in het tweede deel van dit seminarie wordt er ingezoomd op de meest gebruikte verordeningen voor grensoverschrijdende uitvoeringen, namelijk de Brussel I-bis-verordening, de verordening betreffende het Europees betalingsbevel en de procedure Geringe vorderingen. Via een praktische benadering van de theorie zullen handige tips en tricks worden gegeven om grensoverschrijdende vorderingen ter hand te nemen.

Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde van € 30. Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be.

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 385665 voor 3 juridische punten.

 

+_MORE_SIGNUP
14Oct

Webinar Grensoverschrijdende vorderingen

Betekenen en uitvoeren van Europese en nationale titels in Europa

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Spreker:
Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, Dikaioma Gerechtsdeurwaarderskantoren

Het kluwen van de vele Europese verordeningen die van toepassing zijn op de betekeningen en uitvoeringen in Europa wordt soms met argwaan bekeken. Karolien Dockers zal in dit seminarie duidelijke schema’s meegeven waardoor dit kluwen wordt ontward. In het eerste deel wordt de grensoverschrijdende betekening toegelicht en in het tweede deel van dit seminarie wordt er ingezoomd op de meest gebruikte verordeningen voor grensoverschrijdende uitvoeringen, namelijk de Brussel I-bis-verordening, de verordening betreffende het Europees betalingsbevel en de procedure Geringe vorderingen. Via een praktische benadering van de theorie zullen handige tips en tricks worden gegeven om grensoverschrijdende vorderingen ter hand te nemen.

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde van € 30. Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be.

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 385665 voor 3 juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
26Oct

Webinar: 1. Het nieuwe insolventierecht toegepast in de praktijk 2. Beslag- en executierecht: actuele ontwikkelingen

Online seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Belgisch insolventierecht in werking getreden. De Faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) werden vervangen door Boek XX inzake insolventie van ondernemingen in het Wetboek van Economisch Recht (WER).
In dit seminarie bespreekt meester Brijs een aantal fundamentele inhoudelijke wijzigingen, die een impact hebben op de individuele executie en dus op uw praktijk. Stan Brijs behandelt daarbij de eerste toepassingen in de rechtspraak.
Vervolgens behandelt meester Brijs een aantal actuele vraagstukken m.b.t. het beslag- en executierecht.

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen. De spreker behandelt ze tijdens dit webinar.

+_MORE_SIGNUP

- _NAZORG

28Apr

Deontologie en de beroepspraktijk van de gerechtsdeurwaarder: geld en ondernemingszin te Genk UITGESTELD!

Opleiding in samenwerking met de Arrondissementskamer Limburg

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

 

Spreker:

  • Mr. Edgar Boydens, advocaat Justia Law, gewezen Voorzitter Orde van Vlaamse Balies


Inleiding door:

  • Mr. Herman Ivo Goeyens, Syndicus Gerechtsdeurwaarders arrondissement Limburg


Tijdens deze praktijkgerichte vorming, exclusief toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, krijgt u heldere inzichten over een aantal hete hangijzers, zoals de korte verjaringstermijn voor uw invorderingen, het financiële management van uw kantoor en de algemene principes van de deontologie. Dit alles aan de hand van concrete dossiers, en met concrete antwoorden.

 

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 392452 voor 3 juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
21Apr

Deontologie en de beroepspraktijk van de gerechtsdeurwaarder: geld en ondernemingszin te Gent UITGESTELD!

Opleiding in samenwerking met de Arrondissementskamer Limburg

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

 

Spreker:

  • Mr. Edgar Boydens, advocaat Justia Law, gewezen Voorzitter Orde van Vlaamse Balies


Inleiding door:

  • Mr. Herman Ivo Goeyens, Syndicus Gerechtsdeurwaarders arrondissement Limburg


Tijdens deze praktijkgerichte vorming, exclusief toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, krijgt u heldere inzichten over een aantal hete hangijzers, zoals de korte verjaringstermijn voor uw invorderingen, het financiële management van uw kantoor en de algemene principes van de deontologie. Dit alles aan de hand van concrete dossiers, en met concrete antwoorden.

 

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 392452 voor 3 juridische punten.

+_MORE_SIGNUP
26Mar

Grensoverschrijdende vorderingen te Leuven UITGESTELD!

 Betekenen en uitvoeren van Europese en nationale titels in Europa

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

 

Spreker:
Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, Dikaioma Gerechtsdeurwaarderskantoren

 

Het kluwen van de vele Europese verordeningen die van toepassing zijn op de betekeningen en uitvoeringen in Europa wordt soms met argwaan bekeken. Karolien Dockers zal in dit seminarie duidelijke schema’s meegeven waardoor dit kluwen wordt ontward. In het eerste deel wordt de grensoverschrijdende betekening toegelicht en in het tweede deel van dit seminarie wordt er ingezoomd op de meest gebruikte verordeningen voor grensoverschrijdende uitvoeringen, namelijk de Brussel I-bis-verordening, de verordening betreffende het Europees betalingsbevel en de procedure Geringe vorderingen. Via een praktische benadering van de theorie zullen handige tips en tricks worden gegeven om grensoverschrijdende vorderingen ter hand te nemen.

 

Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 385665 voor 3 juridische punten.

+_MORE_SIGNUP

Customised law book?

Do you want a customised law book?
Contact us for a quotation.

Businesslawnet

In the spotlight


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.