Categories

Public lawCivil lawLitigation lawEconomic lawCriminal lawFiscal lawSocial law

Civil law

Een vrederechter vertelt ...

Gilbert Putteman

Bemiddelen met de overheid - Praktisch handboek

Emmanuel Jacubowitz, Vincent Tilman


Médiation et autorités publiques - Manuel pratique

Vincent Tilman,Emmanuel Jacubowitz

Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Hugo Lamon

Wetboek Burgerlijk & Gerechtelijk Recht augustus 2019

Prof. dr. Frank Fleerackers


Wetboek Burgerlijk Recht augustus 2019

Prof. dr. Frank Fleerackers

Studenteneditie Notariële Deontologie 2019 3de herwerkte uitgave

Prof. A. Michielsens, Prof. H. De Decker

Studenteneditie Inrichting van het Notariaat 2019 4de herwerkte uitgave

Prof. A. Michielsens, Prof. H. De Decker


EOT-overeenkomsten anno 2019

Prof. dr. Gerd Verschelden, Lise Voet

Wetboek Huur juni 2019

Prof. dr. Maarten Dambre[+] Take a look at all books

Publication top 5

Customised law book?

Do you want a customised law book?
Contact us for a quotation.

Businesslawnet

In the spotlight


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.