Categories

Public lawCivil lawLitigation lawEconomic lawCriminal lawFiscal lawSocial law

Civil law

Een vrederechter vertelt ...

Gilbert Putteman

Boekvoorstelling 22 jan 2020 Vilvoorde - registratie: aanwezig!

Gilbert Putteman


Boekvoorstelling 22 jan 2020 Vilvoorde - registratie: NIET aanwezig!

Gilbert Putteman

Bemiddelen met de overheid - Praktisch handboek

Emmanuel Jacubowitz, Vincent Tilman

Médiation et autorités publiques - Manuel pratique

Vincent Tilman,Emmanuel Jacubowitz


Jubelende Justitie: Mijn persoonlijke beschouwingen op Jubel.be

Hugo Lamon

Wetboek Burgerlijk & Gerechtelijk Recht 2019 - Eindejaarsactie met gratis VCF!

Prof. dr. Frank Fleerackers

Wetboek Burgerlijk Recht augustus 2019

Prof. dr. Frank Fleerackers


Studenteneditie Notariële Deontologie 2019 3de herwerkte uitgave

Prof. A. Michielsens, Prof. H. De Decker

Studenteneditie Inrichting van het Notariaat 2019 4de herwerkte uitgave

Prof. A. Michielsens, Prof. H. De Decker[+] Take a look at all books

Publication top 5

Customised law book?

Do you want a customised law book?
Contact us for a quotation.

Businesslawnet

In the spotlight


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.