Knopsbooks.com

Knopsbooks.com is launched as a response to the fast-changing multimedia publishing environment for legal and tax professionals.

Knopsbooks.com offers you a user-friendly instrument to compile your personalised law books in a efficient way.
Have a look at www.businesslawnet.eu and www.advocatennet.be

Our publications are  also available in Ebook format for iP

 Powering legal markets. Innovated by KnopsPublishing

Knopsbooks.com is a website that specialises in law books. The law books are updated twice yearly and are available at an attractive price.

Most recent books

[+] Take a look at all new books

Recent news

Is confederalisme verenigbaar met de Belgische staatsstructuur en bevoegdheden?

10-11-19 door Jubel
Gelet op artikel 1 van de Belgische Grondwet , volgens hetwelk "BelgiŽ een federale Staat is, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten", dient het antwoord ontkennend te zijn. Zoals eerder uitgelegd, veronderstelt het confederalisme het bestaan van meerdere onafhankelijke staten en derhalve het prijsgeven van het Belgische, grondwettelijke staatsverband. Of anders gezegd: wanneer de […]Read more

De dwingende bepalingen van het WVV

08-11-19 door Jubel
Dwingende bepalingen van toepassing vanaf 1 januari 2020 In deze bijdrage gaan we in op de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen (WVV). Dit is heel belangrijk, want dat zijn de bepalingen die automatisch van toepassing worden op alle vennootschappen en verenigingen die op 1 januari 2020 hun statuten nog niet hebben […]Read more

Bedrijfswagens: een "afgeschreven" voordeel?

08-11-19 door Jubel
Bedrijfswagens zijn een veel gebruikt verloningsmiddel, door de gunstige (para)fiscale behandeling. De jonge medewerker krijgt een eenvoudige (luxe)wagen, en de oudere medewerker een grote (luxe)wagen met de nodige opties erbij. Er is echter maatschappelijk meer en meer tegengas tegen het gebruik van bedrijfswagens, o.a. van jongeren die spijbelen voor het klimaat. Het fileleed gooit hierbij […]Read more
[+] Recent news

Bestsellers

[+] Take a look at our bestsellers

Publication top 5

Customised law book?

Do you want a customised law book?
Contact us for a quotation.

Order by fax

Please fill out this form and
and fax it to us. Fax: +32 (0) 9 233 94 20

Businesslawnet

In the spotlight


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
©2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.