Knopsbooks.com

Knopsbooks.com is launched as a response to the fast-changing multimedia publishing environment for legal and tax professionals.

Knopsbooks.com offers you a user-friendly instrument to compile your personalised law books in a efficient way.
Have a look at www.businesslawnet.eu and www.advocatennet.be

Our publications are  also available in Ebook format for iP

 

Knopsbooks.com is a website that specialises in law books. The law books are updated twice yearly and are available at an attractive price.

Most recent books

[+] Take a look at all new books

Recent news

VLABEL neemt standpunt is over verdelingsbedingen in huwelijkscontracten

27-07-16 door Jubel
VLABEL neemt standpunt is over verdelingsbedingen in huwelijkscontractenWETTELIJK STELSEL - GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN Indien men gehuwd is onder het wettelijk stelsel dan ontstaat er automatisch een gemeenschappelijk vermogen. Dat gemeenschappelijk vermogen bestaat in principe uit al hetgeen de echtgenoten samen hebben opgebouwd tijdens het huwelijk. Voorhuwelijkse goederen en erfenissen of schenkingen vallen er dus buiten. Indien een echtgenoot overlijdt, dan krijgt de andere […]Read more

Vlaamse Belastingdienst over Nederlandse erfrecht

26-07-16 door Jubel
De Vlaamse Belastingdienst over het Nederlandse erfrechtDe Vlaamse Belastingdienst over het Nederlandse erfrecht: te kort door de bocht? Op 7 juli jl. publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (nr. 16.053 dd. 13 juni 2016) haar standpunt over de fiscale gevolgen van testamenten naar Nederlands recht. Waarover gaat het? Het Nederlandse erfrecht kent een fundamenteel andere systematiek dan het Belgische erfrecht. Bij overlijden erft […]Read more

De Belgische agenda tegen sociale dumping

25-07-16 door Jubel
De Belgische agenda tegen sociale dumping 2Wijzigingen aan de detacheringsrichtlijn Wat zou de draagwijdte voor BelgiŽ zijn van een goedkeuring en implementatie van het voorstel van commissaris Marianne Thyssen m.b.t. het principe "gelijk loon voor gelijk werk bij detachering"? De huidige tekst van de richtlijn In uitvoering van de Detacheringsrichtlijn van de Europese Unie moeten de lidstaten erop toezien dat in […]Read more
[+] Recent news

Bestsellers

[+] Take a look at our bestsellers

PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
©2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.