Knopsbooks.com

Knopsbooks.com is currently undergoing some thorough updates to Ensure an optimal, user-friendly service.
That way, you will be able to find and order your favorite law book or text book easier, more quickly and efficiently.
Curious to see the result? Keep an eye on our website!

Knopsbooks.com is launched as a response to the fast-changing multimedia publishing environment for legal and tax professionals.

Knopsbooks.com offers you a user-friendly instrument to compile your personalised law books in a efficient way.
Have a look at www.businesslawnet.eu and www.advocatennet.be

Our publications are  also available in Ebook format for iP

 Powering legal markets. Innovated by KnopsPublishing

Knopsbooks.com is a website that specialises in law books. The law books are updated twice yearly and are available at an attractive price.

Most recent books

[+] Take a look at all new books

Recent news

Nieuwe wetgeving sloop en volledige heropbouw van een mede-eigendom gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

14-08-20 door Jubel
Op 7 augustus 2020 werd de nieuwe wetgeving over afbraak en volledige heropbouw van een mede-eigendom gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wetgever heeft een nieuwe regeling uitgewerkt n.a.v. het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 februari 2020, waarbij het volledig artikel 577-7 §1, 2°, h) van het Burgerlijk Wetboek werd vernietigd. De toepassing […]Read more

Wat als je geen zorgvolmacht opstelt?

13-08-20 door Jubel
Met een zorgvolmacht kan je op voorhand richtlijnen over het beheer en de financiėle beslissingen rond je goederen geven aan specifieke personen. Dit als je op een dag niet meer in staat bent om dit zelf te beheren. Stel je geen zorgvolmacht op, dan zal de vrederechter beroep doen op een bewindvoerder. Ook hier kan […]Read more

De nieuwe bewijsregels: waarheid of recht?

13-08-20 door Jubel
Gelijk hebben en gelijk krijgen. Het bewijs als scherprechter tussen waarheid en recht.  Op 1 november 2020 treden de bepalingen in werking van het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken, als Boek 8 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat […]Read more
[+] Recent news

Bestsellers

[+] Take a look at our bestsellers

Customised law book?

Do you want a customised law book?
Contact us for a quotation.

Order by fax

Please fill out this form and
and fax it to us. Fax: +32 (0) 9 233 94 20

Businesslawnet

In the spotlight


PRIVACY POLICY | TERMS AND GENERAL SALES CONDITIONS | All prices displayed are in Euro (EUR).
©2010 KNOPS PUBLISHING All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.